Ez ewro zaf şad û zaf kî bextewar a ke keyepelê DêrsimInfo de nusteyê xo yê 100. nusnena. Mi kî keyepelê DêrsimInfoyî de serra 2010î de û bi sernameyê nuşteyê xo yê “Dêrsim wareyê baw û kalê man o” dest bi nuştene kerd. A roce ra nat hondawo ke mi dest ra ame, bi keyfweşîye, bi coş, bi eşq û sewda ziwanê kirmanckî ge maqaleyî, ge şîîrî, ge hêketî, ge roportajî, ge xeberî nusnayî û oncîya kî wazena bi zerrîweşîye na xebata xo dewam bikerîne.

Nê rayîrî de û warê ziwanê kirmanckî de qet bêguman DêrsimInfoyî kî 10 serrî de xeylê xizmete kerde. Coka ma tayê nuştox û kedkaranê kirmancan par serrgêra 10. DêrsimInfoyî bimbarek kerde. Esmerî kî 11 serra ke kedkarê keyepelê DêrsimInfoyî warê ziwanê ma kirmanckî de bi fedekarîye xizmete kenê, no sebeb ra kî bi na wesîle ez uzbarê şima teqîbkerdoxanê DêrsimInfoyî de nê kedkaranê DêrsimInfoyî rê reyna zaf sipas kena û wazena nê nuşteyê xo de tayê çîyê ke derheqê ziwanê ma de dej danê mi, înan bîyarî ra ziwan.

Tayê çîyê ke derheqê ziwanê ma de dej danê mi:

  1. Tayê kesê ke ziwanê xo zanê û çi heyf ke qesey nêkenê, bi ziwanê xo nênusnenê û bi ziwanê xo nêwanenê, ziwanê xo re misqalê xizmeta xo çîn a, la çi heyf ke vazenê ra û vanê “ziwanê xo re wayîr vejîme”. Na vatena nê kesan raşta kî zaf dej dana mi û êdî ez na vatena nînan ra bêzar bîya, aciz bîya.
  1. Tayê kesî kî çi heyf ke ABCya alfabeya kirmanckî nêzanê û vazenê ra xo alimê ziwanî, malimê ziwanî vînenê. Nê kesan ra vatena mi çîn a, honde ke vana sala Heqî aqil û fam bido nînan ke nê heşarê serê xo be û etabo virên de alfabeya kirmanckî wa bimusê û wa êdî zerar medê nê ziwanî.
  1. Tayê kesî kî çi heyf ke bi ziwanê tirkî vanê “Anlıyorum ama konuşamıyorum” (ez fam kena hama qisey nêkena). Nê xususî de kî qomê ma zaf xetayêda girse keno û no kî êno na mana ke qomê ma qedir û qîymet nêdano ziwanê xo. No kî helbet dej dano ma.
  1. Tayê kesî kî mesele ke bîye bawerîye, seba bawerîye çi xizmete dest ra bêro, kenê û xo peyser nêcênê. La mordem nê xususî de ke çîyê vaco ya kî rexne ke bikero, nê kesî xo kenê berz danê hard ro. Wa kes zereyê xo mecêro, bawerîya her kesî rê hurmetê mi esto. La mesele ke bîye ziwan, nê kesî çi heyf ke re xo wedardayene rê qulê cêrenê. Yanî, ziwanê xo rê çîn ê. Gere qomê ma hem ziwanê xo rê, hem kî bawerîya xo rê ju çim de nîyado. Vatena mi a wa ke qomê ma bi ziwanê Xizirî wa venga Xizirî do û ray û rêça xo biramo, bi ziwanêde bîn ney.
  1. Tayê hevalê ma kî keyepelanê Facebookî de, yanî parekerdişanê xo de şodir bi “Şodirê şima xêr bo” dest pêkenê û parekerdişê xo yê şandî de kî bi “Şandê şima xêr bo” bi nusnayena nê di çekuyan roce qelesnenê. Ha naye kî vacî, nê di çekuyan kî nîya raşt nênusnenê, şaş nusnenê. Ê vanê ma ziwanî rê xizmete kenîme. La çi heyf ke nê kesî werteyê qomê ma de benê kedkar û emegdarê ziwanê ma. No xusûs kî helbet dej dano kedkar û emegdaranê ziwanî.
  1. Tayê kesî kî çi heyf ke hona hay rê verê xizmeta ke seba ziwanê ma ama kerdene û hona êna kerdene, hay re verê na xizmete nîyê û vazenê ra ê kesê ke seba raxelesîyena ziwanê ma şew û roj xizmete kenê û sare dejnenê, seba nê kedkaran vanê “Şima ziwanê ma qetîl kenê”! Goreyê vatena nê kesan mordem rind zano ke nê kesî rewşa ziwanî ra tewr eleqedar nîyê coka nêzanitena xo ver na vatene vanê. Qet bêguman na vatene kî dej dana kedkar û emegdaranê ziwanî.

Qomê ma, hal û waxtê ma û ziwanê ma nîya r’ o. Se vacerîme, her kes haylemeyê xo der o. Beno ke rocê êna û qomê ma kî heşarê muhîmîya ziwanê xo beno û ma kî o waxt nê çîyanê nîyanênan nênusnenîme.

Çiqas ke tayê çî derheqê ziwanê ma de dej biderê mi kî, ez ewro zaf şad û bextewar a ke mi keyepelê DêrsimInfoyî de nusteyê xo yê 100. nusna. Bi nê hêvîyan qomê ma rê heskerdîş û hurmetê xo ruşnena.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse