28.01.2022

NUŞTEYÊ BÎNÎ

“Pêro kurd ê”

1
Reyê, ez amo Almanya, baxçeyê birayê xo de bîraya şîyaye simenîme. Sar, bitaybetî çênekî qayîtê hetê ma kenê. Tayê gaman ra tepîya...

Plajê Brezîlya de

Raywanîya Teyara