Polîtîkaya Nimiteyîye (Privacy Policy)

Ma kam îme?

Adresa ma ya Înternetî https://dersiminfo.com ya.

Ma kamcîn dayeyanê şexsîyan danîme arê û çira danîme arê?

Şîroveyî

Zîyaretkerdoxê ke sîte de şîrove kenê, ma dayeyê ke zereyê formularê şîroveyî der ê, adresa ÎP ya zîyaretkerdoxî û rêzê temsîlê xebitnayoxî yê webwendoxî (user agent string) anîme arê. Nîya ma şîkînîme nuşteyanê spamî rehetêr doz bikerîme.

Beno ke rêzo (strîngo) anonîm o ke adresa to ya e-mailî ra virazîno (ci ra vanê hash) xizmetê Gravatarî rê rusnîyeno ke pê tesdîq bikerê ke xebitnayox/e rastikên ti ya. Polîtîkaya Nimiteyî ya xizmetê Gravatarî noca der a: https://automattic.com/privacy/. Badê ke şîroveyê to tesdîq bîyo, çarçewaya şîroveyî de resimê to yê profîlî rayapêroyî rê aseno.

Medya

Ti ke sîte de resiman bar kena, ma pêşnîyaz kenîme ke resimê bê melumatê cayî (EXIF GPS) bar nêkerê. Her zîyaretkerdoxê sîteyê ma şîkîno nê resiman ra melumatê to yê cayî bîyaro war û înan bivîno.

Formularê Têkilîye

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Dayeyê to çiqas wext ma de manenê?

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

Derheqê dayeyanê to de çi heqê to estê?

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Ma dayeyanê xo rusnenîme kotî?

Şîroveyê zîyaretkerdoxan ge-gane hetê xizmetanê dozkerdişê spamî yê otomatîkan ra kontrol benê.