Polîtîkaya Nimiteyîye (Privacy Policy)

Ma kam îme?

Adresa ma ya Înternetî https://dersiminfo.com ya.

Ma kamcîn dayeyanê şexsîyan danîme arê û çira danîme arê?

Şîroveyî

Zîyaretkerdoxê ke sîte de şîrove kenê, ma dayeyê ke zereyê formularê şîroveyî der ê, adresa ÎP ya zîyaretkerdoxî û rêzê temsîlê xebitnayoxî yê webwendoxî (user agent string) anîme arê. Nîya ma şîkînîme nuşteyanê spamî rehetêr doz bikerîme.

Beno ke rêzo (strîngo) anonîm o ke adresa to ya e-mailî ra virazîno (ci ra vanê hash) xizmetê Gravatarî rê rusnîyeno ke pê tesdîq bikerê ke xebitnayox/e rastikên ti ya. Polîtîkaya Nimiteyî ya xizmetê Gravatarî noca der a: https://automattic.com/privacy/. Badê ke şîroveyê to tesdîq bîyo, çarçewaya şîroveyî de resimê to yê profîlî rayapêroyî rê aseno.

Medya

Ti ke sîte de resiman bar kena, ma pêşnîyaz kenîme ke resimê bê melumatê cayî (EXIF GPS) bar nêkerê. Her zîyaretkerdoxê sîteyê ma şîkîno nê resiman ra melumatê to yê cayî bîyaro war û înan bivîno.

Formularê Têkilîye

Bîskuvîtî (Cookies)

Ti ke sîteyê ma de şîroveyêk nusena, ti besekena weçînê eke ti wazena name, adresa e-mailî û websîteyê xo bîskuvîtan de bêrê wedaritene. No seba rehetîya to ya ke nîya ti ke reyna şîrove kena, mecbur nêbena ke nê melumatî yewna rey binusê. Nê bîskuvîtî yew serre manenê.

Eke hesabê to esto ke ti pê nê rîpelî rê dekewena, ma bîskuvîto demkî virazenîme ke pê bivînîme tirêm webwendoxê to bîskuvîtan qebul keno yan ney. Nê bîskuvîtî de dayeyê şexsî çin ê û wexto ke ti webwendoxî dana pa, bîskuvît kî beno pak.

Ti ke dekewena, ma do çend bîskuvîtan virazenîme ke melumatê to yê dekewtişî û tercîhanê to yê ekranî wedarîme. Bîskuvîtê dekewtişî di rojî manenê, bîskuvîtê opsîyonanê ekranî di serrî manenê. Ti ke dekewtişî de opsîyonê “Mi xo vîr ra meke” ser o tiknena, dekewtişê to di hewteyî vîyartbar o. Ti ke hesabê xo ra vejîyena, bîskuvîtê dekewtişî kî benê pak.

Ti ke nuşteyêk sererast kena yan kî weşanena, yewna bîskuvît webwendoxê to de qeyd beno. Nê bîskuvîtî de dayeyê şexsî çin ê, tede tena numreyê naskerdişî yê nuşteyê sererastkerdeyî estê. No bîskuvît yew roje ra dime beno pak.

Muhtawaya ke websîteyanê bînan ra defîşte ya

Beno ke tayê nuşteyanê nê rîpelî de muhtawaya defîştîye (mavajîme vîdeoyî, resimî, meqaleyî ûêb.) estbê. Muhtawaya ke websîteyanê bînan ra ameye defîştene, goreyê qaydeyê websîteyê ke ci ra ameye girewtene, seke kes aye websîteyo orîjînal de bivîno, bi o qayde gureyena.

Mumkîn o ke nê webstîteyî derheqê to de dayeyan arê bidê, bîskuvîtan bixebitnê, taqîbkerdişê servîsanê bînan defînê yan kî înteraksîyonê to yê bi na muhtawaya defîştîye taqîb bikerê – înteraksîyonê to bi na muhtawa kî teder ê, eke websîteyê muhtawa de hesabê to estbo û ti nê hesabî de dekewte ya.

Dayeyê to çiqas wext ma de manenê?

Ti ke şîroveyêk nusena, şîrove û serdayeyê ci bêpeynî wedarîyenê. Ma naye kenîme ke besebikerîme şîroveyanê ameyoxan otomatîkmen taqîb bikerîme û nîya şîroveyan rêzêde moderasyonî de nêdîme pînayene.

Seba xebitnayoxanê ke websîteyê ma de qeydkerde yê (eke estê) ma melumato şexsî yo ke ê profîlê xo yê xebitnayoxî de pêşkêş kenê, danîme we. Pêro xebitnayoxî hertim şîkînê melumatê xo yê şexsî bivînê, sererast bikerê yan kî pak bikerê (xeyrja nameyê xebitnayoxî ke pak nêbeno). Admînîstratorê websîteyî kî şîkînê nê melumatî bivînê û sererast bikerê.

Derheqê dayeyanê to de çi heqê to estê?

Eke nê sîteyî de hesabê to esto yan kî to şîroveyî nuştê, ti şîkîna derheqê melumatê to yê şexsî de ke ma de esto, yew dosya biwazê. Tede dayeyê ke to pêşkêşê ma kerdo, kî esto. Sewbîna, ti şîkîna pakkerdişê nê melumatê to yê şexsî ke ma de esto, biwazê. Nînan tede dayeyê ke ma mecbur îme goreyê sebebanê qanûn, asayîş yan kî îdareyî wedarîme, çin ê.

Ma dayeyanê xo rusnenîme kotî?

Şîroveyê zîyaretkerdoxan ge-gane hetê xizmetanê dozkerdişê spamî yê otomatîkan ra kontrol benê.