Reyê, ez amo Almanya, baxçeyê birayê xo de bîraya şîyaye simenîme. Sar, bitaybetî çênekî qayîtê hetê ma kenê. Tayê gaman ra tepîya juyê ama nêjdîyê mi û mi ra pers kerd: “Semto (mi ra vana), ti kotî ra yena?”. Mi va ma kirmanc îme, Kurdîstan ra yenîme. Çêneke zaf sa bîye û va ke, “Raştîye de ma kî uza ra yenîme, yê sima ma kî aryan îme, kurd îme.”… Îta de ez birneno…

Reya bîne kî ez şîyo Portugal, ju bar de meyê portugalî yo wes simeno. Sima ke texmîn kenê, 1-2 deqeyî tepîya ancîna ju hermeta rindeke ameye masaya mi û mi ra pers kerd: “Semto (na kî mi ra vana), ti kotî ra yena?”. Mi va ez kirmanc o, Kurdîstan ra yeno. A kî henî sa bîye ke henî vanê ke Alaîn Delon dîyo. (Not: Sima nika vanê, ez dey ra dayîna semt o, heqa sima esta, bêguman!). Ju otogram da ci, çêneke mi ra va ke, portugalizî kî 1000 serrî raver Kurdîstan ra ameyê, ê kî kurd ê. Îta de ez birneno…

Reya bîne kî ez şîyo Swêd. Ju bar de vodkayê xo simeno. Çi tesaduf ke 2-3 deqeyî tepîya ju ḳeza bêemsale ameye masaya mi, pers kerd: “Xorto delal (mi ra vana), ti kotî ra ya?” Mi va, kirmanc o, welat Kurdîstan o. Zaf sa bîye, dayîna xo mi rê kerde nêjdîye û va ke “1000 serrî raver, cengê vikîng û medanî ra dime xeylê kurdî vîkîngan ra pîya ameyê Swêdî. Ma de kî kirmancênî esta. Cayê to serê çimanê ma yo”. Îta de ez birneno…

Reyê, ez şîyo Parîs. Parîs de ju bîstro de cayê xo guret, garsonî ra ju meyê Bordeauxî hêrîna, giran-giran tamê ci cêno. Xafil de ju hermeta elegante ameye û mi ra pers kerd: “Xorto mêrxas (mi ra vana), ti kam a, kotî ra ya?“ Va ke ez kurd o, welat Kurdîstan o. Bê silayîye a nişte ro, garsonî ra ju bardaxa bîne waşte. Mi ra va ke “ma endamê sarê katarî yîme û Kurdîstanî ra xeylê seserran ra ver ameyîme Fransa. Honde serrî ez ameyîsê to ser vinito”. Îta de ez birneno…

Reya bîne ke şîyo Kore, Seûl de ju bar de seju simeno. Na rey 1 deqa ra tepîya ju makeke sandalîyê xo ser ra ameye masaya mi. Pers kerd “Xorto rindek (mi ra vana), ti kamcîn welat ra ya?“ Mi onca va ke Kurdîstan ra yeno. Henî ke sa bîye, golê çimanê xo ra hesîrî ameyî. Mi ra va ke “1000 serrî ra ver, mordemê xirt, derg, hêzdar û jê to pirçinî Kurdîstanî ra ameyê Kore. Ma de kî kirmancênî esta.“ Kerd derg, peynîye de mi ra vake “Ti tenê herey ama, la xêr ama!” Îta de ez birneno…

Weşîye de bimanê!

1 ŞÎROVE

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse