NUŞTEYÊ BÎNÎ

Halê mi û kirmanckî

Wendoxî zanenê, xeylî serr ê ke bi zerrîya xo mi karê xo yê bînî tepîya eşt, ez ziwanê ma, edebîyatê ma ser o xebetîyaya...

Pîyê Mi

Qayîşê Apê Mi