Astronot nêzdîyê hewt rojanê ke aşme de mendbî, amebî “cêr”, amebî dinya. Ebe nê astronotî roportaj viraşt. Mi wend, bala mi yew nuqte antbî. Astronotî ropertaj de cayêde vatbî “Aşme de, mi ke qayîtê dinya kerdêne, ne sîndorî ne welatî, qet çîyê nêasêne. Uca de ez fikirîya ke seba herbî, xirabîye, dişmenîye qet çîyê hewca û lazim nîyo. Ez reyna fikirîya ke pêro mordemanê xiraban ke birusnê aşme, îta de qayîtê dinya bikerê, ez bawer kena ke ê zî naye fam kenê û pêro xirabîyanê xo teriknenê.” Wa roportaj uca de vindo, mi xo bi xo va ke “de bira gorî, ma kotî ra nê pêro mordemanê xiraban birusnîme aşme?”

Seba ke însanê ewladê însanî (!) na rastîye fam bikero, hewca nîyo şoro aşme, tayê biaqil bo, bes o. Ez rind zanena ke zaf kesî na rastîye bizanê zî, seba menfaetê xo xirabîye dewam kenê. Ma gelo Erdogan nêzaneno huzurê Heq-Homayî de yew ziwan qedexe kerdene, ê ziwanî de perwerde qedexe kerdiş, guna ya? O nêzaneno ke şarî bomba kerdene, ebe baranê giranan çekan fanatîkan ra nimite rusnayene huzurê Homayî de guna ya? Qet merak mekerê, her kes her çî zaneno, la tayê çîyê muhimî estê ke ma nêzanenîme:

 1. Eke Amerîka nêbîyêne, Kobanî, Kurdîstanê Rojawanî kewtêne destê DAÎŞê zalimî (de vajê ke rast nîyo).
 2. Kobanî û Rojawanê ke sayeya koalîsyonî raxelesîya, PYD bayraxa Kurdîstanî ney, yê partîye kerde berz. Kamê ke bayraxa Kurdîstanî kerd berz, PYD hêrişê înan kerd. (Kurdîstanê Rojawanî yo ke tarîx de wayîrê ruhê kurdistanijî bî, kamî û kamcîn kayî nê şarî nîya nê ruhî ra ant, zanîno)
 3. Ewro “kanton” vanê, ma meşte? Herbê Sûrîye ke biqedîyo, şima o waxt bivînê, nê kantonî benê çi? (Xora serekê PYD vanê, ma Sûrîye lete nêkenîme, ma rê dewlete lazim nîya. Ebe no hal ma peynîya to vînenîme hal û ahwal)
 4. Gelo şarê kurdan seba Kurdîstanî hendayê bedel da û dano ya, seba şexs û partîyan? Eh! Nika helbet şima pêro nê cewabî danê ke “şarê ma seba Kurdistanî bedel da û dano”, la verî şima xo xapnenê. Sebeb? Her çî verê çiman der o, keko!
 5. Hîris serre ra zêde yo ke sêneyê Kurdîstanê Vakurî de gonî rişîna. Dewî tal benê, keyeyî weşanînê, koçberîye dewam kena, nufusê nê şarî bi mîlyonan vila bî. Her çî vurîya, la herbo ke qey yew mezra ranêxelesno, serdarê înan û serek nêvurîya. Serekî va çî, na partîye henî kerd (Serekî çi nêva ke?)
 6. No şar guna ya. Ebe xendekan domanê nê şarî kes mexendekno, heyf o, guna ya.
 7. Ma herbî zî zanenîme, aştîye zî, bira! La no hal ne halê herbî yo, ne halê aştî yo!
 8. Eger ke ma na dinya de wazenîme bibîme wayîrê serbestîya xo, heq û edaletê xo, wayîrê dewleta xo, ma rê di çîyî lazim ê, zêde ney: A – Ebe ruhê netewe yewbîyayîşê xo virazîme, yewbînî ra hes bikîme. Ziwanê xo ebe nê ruhî bişuxulnîme, qisey bikîme, candar bikîme. B – Hedefê ma, çareyê ma dewletbîyena ma ya. Kamê ke naye qebul nêkenê (eke dişmenê kurdan ê, xora dişmen ê, eke kurd ê, wa canê înan rê cenem) goş medîme înan. Willayî kesê ke bi nameyê welatperwerîye (!) goş danê înan, guna xo çin a.
 9. Şoreşvanîye xirabkerdene ney, viraşten a.
 10. Sîyaset ke cayê de xemetîya, vurîya, eke bî qilêr, eke kayê qilêrî kewto ci, ê siyasetî biteriknê.

Mi nê va û endî şima û bi aqilê xo. Ma nêşikîme her kesî berîme aşme. Eke xeyrxwazî estê, ê gereke ma berê aşme. De na dinya de (heta ke dewleta to çin bo) kam ma se keno ke? Qîymetê ma çin o. No hal û merhale qederê ma nîyo, qebul mekîme. Ez endî çi vajî? Se vajî?

1 ŞÎROVE

 1. Asme Erdoxan qebul kena? Uska kes çîno ke asîmîle bikero, bikiso, bi astîye bixapno… Ju welat de u besekeno biciviyo , uskak Tirkîya yo û ju milet besekenoke bikise îk Kirmance. Labelê eke sima eyra vane “Asmede dewleta Kurdistan yena ronayis, o waxt Fîgen Yuksekdax û Hatîp Dicle ra piya sone asmî. Teyeraye dewleta Tirkî (Pardon dewleta tirk rinda, teyyareyê Ak-Saray yakî teyyareye AKP) sone asme bomba kene… Çi birayeyen ha?

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse