Xeylê waxt o ke mi çîyê nênusno. Sebebê nênuştena mi zaf ê û nêzana kamcîn sebeb ra dest pêkerî. Tayê kar û gureyê gureto xo ver û na esna de nê kar û gureyî ser o xebetîna. La oncîya kî ez xo ver de nêvindena, xizmetê ziwanê xo der a. Bi serran o ke ma xizmetê ziwan û kulturê xo der îme. Wazenîme ke zere û can ra kî ziwan û kulturê xo rê xizmet bikerîme. La çi heyf ke no xizmeto ke ma anîme ca, honde qedr û qîymet nêdîno ci. Qomê man o kirmanc ci rê wayîr nêvejîno, destek çîn o, dest nêerzenê kar û gureyê ziwanî… Kar û gureyê xo bi ziwanê xo nêkenê, bi ziwanê xo nênusnenê, bi ziwanê xo qesey nêkenê û ziwanê xo ra zaf kewtê dûrî.

Coka vana “ziwanê xo kirmanckî vileçewt meverdê!” Raşta kî ziwanê ma vileçewt o, zê sêyê verê dês û dîwaran o. Ti vanê bêkes o, bêmaye û bêpî yo. Çi heyf o ke xeylê kirmancê man ê ke bi kirmanckî nusnenê, ewro înan kî destê xo, qelema xo ziwanê xo kirmanckî ra verda ra. Eke ameyê qese kerdene kî “ziwanê xo rê wayîr vejîme” vanê. Bi nê qeydeyî, bi nê halî ziwanê xo rê wayîr vejînê şima?

No ziwan kamîya ma wa, welatê ma wo, tarîxê ma wo

Ma vanîme roje bi roje raver şîme, ziwanê xo rê xizmet bikerîme û biresnîme cayê û hevalê ma kî ziwanê xo ra dest verdanê ra û bi ziwanêde bîn hem xo û hem kî qomê xo xapnenê. Beno ke no ziwan şima rê pera nêano, la no ziwan kamîya ma wa, welatê ma wo, tarîxê ma wo û her çîyê ma ziwan de wedardaye yo. Gelo şima qet nê persî xo ra pers nêkenê û nêvanê “No ziwanê ma qey nîya vileçewt û bêkes o?” Şima ke nê persî xo ra pers nêkerdo, reyê xo ra bipersê!

Ewro ziwanê ma gencanê ma dest de zar-zim der o. Ez qayîtê tayê keyepelanê Facebookî bena, raştî kî çimanê ma ver de ziwanê ma qetil kenê û ziwanê ma weşaweş kişenê. Kamî ra se vacerîme û se bikerîme, nêzana. Kes nêvano “Ya Qutar”, rep û tep danê piro û şonê. Her kes heylemeyê xo der o. Her kes bîyo alimê ziwanî. Ewro her îmkan esto, la kes zehmet nêkeno û ne juyê ra pers keno, ne ju xebate ra îstîfade keno, ne ju ferheng cêno, ne kî ju kitabêde kirmanckî cêno waneno. Her kes goreyê keyfê xo û refê xo nusneno.

Her kes goreyê keyfê xo û refê xo nusneno

Ma ke no xusûs de nîya bêveng vinderîme, nê ocaxkorî ziwanê ma tarûmar kenê. Ma nuştoxê kirmancî gerek verba nê ocaxkoran de pîya hereket bikerîme û pîya ju tekst binusnîme û îmza kerîme û vila kerîme. Zê her ziwanî, yê ziwanê ma kî qeyde û quralê xo yê nuştene estê. Naye ra gore gerek kesê ke kirmanckî nusnenê, goreyê keyfê xo ney, goreyê qeyde û quralanê kirmanckî binusnê.

Kirmancno, bextê şima der a, ziwanê xo kirmanckî vileçewt meverdê! Ziwanê xo bêkes meverdê! Ziwanê xo bêwayîr meverde! Qedr û qîymet biderê ziwanê xo. Xo bê ziwan, ziwanê xo kî bêwayîr û vileçewt meverdê!

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse