Derheqê hawtemalî de ez wazena çand çekuyan bîyarî ra ziwan û binusnî. Seke şima kî rind zanê, hawtemal kulturê ma de rocanê taybetîyan ra yew rocade muhîm û serfîraz a.  Ma nika aşma adare, yanî aşma martî der îme. Na aşme seba qomê man ê kirmancî aşmêda zaf taybetin a. Ma vacerîme, na aşme de qereçarsemeyê martî, hawtemal û newroze êna fîrazkerdene. No xusus hawtemal de ez tayê ser o vineta, raştî kî şarê ma derheqê hawtemalî de û derheqê tarîxê roce de her kes çîyê vano. Yanî, tesbîtkerdena roce de kamcîn roce êna fîrazkerdene, gereke na roce tesbît bo û qomê ma kî goreyê naye tevdîrê xo bivîno û na roce de pêro pîya hawtemalê xo bifîraznê.

Hawtemal, rengê kulturê ma ra yew rocade muhîm a û parçeyêde kulturê man o. La çi hêf ke ez qayît kena ke raştî kî rind nêno zanitene ke tam kamcîn roc a. Na roce ke bêro tesbîtkerdene, goreyê na roce qomê ma kî tevdîrê xo vîneno û hawtemalê xo fîraz keno. Seke êno zanitene, fîrazkerdişê hawtemalî kî ca bi ca, mintiqa bi mintiqa vurîno. Goreyê vatena tayê kesan, fîrazkerdişê hawtemalî tayê cayan de 17. martî de, tayê cayan de 19. martî de û tayê cayan de kî 21. martî de beno.  

Ma vacerîme, kulturê ma de zaf rocê muhîmî û zaf rocê taybetî estê. Nînan ra ma vacerîme gaẍan û Xizir. Xizir bawerîya ma de zaf cayêde berz der o. Aye ra dime qereçersemeyê martî, hawtemal, newroze û nîya dewam keno. Nê rocê ma ke bêrê tesbîtkerdene, şarê ma kî goreyê naye nê rocanê taybetîyan fîrazneno û bimbarek keno. Çi hêf ke neslo ke ma dime êno, ma vacerîme gaẍan rind nêzanê. Qereçersemeyê martî çik o, nêzanê, hawtemal çik o, nêzanê. Xizir çik o, rind nêzanê. Gerek neslo ke ma dime êno, ma nê rocanê taybetîyan biresnîme dînan ke kulturê ma dewam kero. Ju însan bi kulturê xo, bi ziwanê xo esto. Ziwanê ma ke çînê bo, kulturê ma ke çînê bo, vîndî bone, ma kî benîme vîndî û ma êndî nêşîkînîme ke kamîya xo ra qesey bikerîme. Seba naye kî dezgeh û komelê ma no xusus de gerek bixebetîyê û nê rocan rind tesbît kerêne ke qomê ma pîya ju roce de bimbarek kerone. Ewro eke hawtemal o, gerek qomê ma ewro hawtemalê xo bifîrazno, bimbarek kerone.

Dem demê ziwan û kulturê xo rê wayîr vecîyen a. Dem demê kamîya xo rê, rûmetê xo re, roştîya xo rê, tarîxê xo rê, welatê xo rê, dawa xo rê, têkoşîna xo rê, ziwan û kulturê xo rê wayîr vecîyen a. Dem demê wayîrvecîyena nê rocanê mîlîyan o. Ma ke nê rocanê xo yê mîlîyan rê wayîr mevecîme, ma êdî nêşîkînîme kamîya xo ra, kulturê xo ra qesey bikerîme. Çîyê ke mordemî linga ser cênê, ziwan û kulturê însanî yo. Coka însan bi ziwan û bi kulturê xo esto.

Na mana de ez kî hawtemal û newroza qomê ma fîraz kena û duaya ke na aşma martî de werteyê qomê ma de ama vatene, bi na dua wazena nuşteyê xo noqta kerîne.

Xirabîye şoro
Rindîye bêro
Tarî şoro
Roştî bêro
Serd şoro
Germ bêro
Dişmentîye şoro
Dostênî bêro

Bi dostênî bimanê weşîye de.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse