Destê edîtorî ra:

Wextêde kilm ra ver komelanê Dêrsim û organîzsayonanê çepgiran ra tepîya kî Komela Heqê Merdiman (Mordeman) ê Dîyarbekirî ju (yew) kampanya viraşta û domananê kurdan rê kitabî kerdê arê. Her çî ra ver gerek ke bêro vatene ke na kampanya çîyêde zaf rind o, çike beno ke kitabî seba domanan dewlemendîya ruh û mezgî yê. Aye ra, kam ke wazeno şarê xo rê xizmet bikero, kitaban top bikero birusno domananê şarê xo. No hem ardimêde çîp û erjan o, hem kî sermayegozarîyê seba îstîqbalê ma yo.

Labelê, herçiqas ke no fikr û kar erjaye yo, gerek însan tikêna xorîn ser o bifikrîyo û baldar bibo. Gerek her çî de persê rastî bêrê pers kerdene. Nê kitabî kamcîn zonî (ziwanî) der ê? Rasta ci, heme-heme pêro kitabî bi tirkî yê. Eke ma bi juna (yewna) qise vajîme, domanê kurdî pê ardimê kitaban asîmîle benê. Tabî, pê kitaban însan xo perwerde keno, edebîyat vîneno û game bi game beno ke beno însanêde aqilberz û haydar. La, nê kitabî ke ma Ewropa, Amerîka û Tirkîya ra rusnenîme welat, pêro bi tirkî yê. Çayê kurdî sirf pê tirkî perwerde bibê?

Persan ra persê, no xizmet rind o ya kî asîmîlasyon o? Eke asîmîlasyon o, çira komelê kurd, çepgir, roşnvîran ûêb. kampanyêda nîyanêne virazenê? Nê pêro asîmîlasyonê zonê (ziwanê) kurdkî qebul kenê? Eke henî yo, gerek êndî xo rê kurd ya kî roşnvîr mevajê. 90 serr ê ke na cografya de ju (yew) zono (ziwano) xerib bi zordarî û îşkence yeno musnayene şarê ma. Na xeberêda newîye kî nîya, feqet çi heyf o ke kampanyayê ke eslê xo de hedefêde rind rê bigurîyêne, tam eksê ey de poştîya (piştîya) vîndîbîyayîşê kurdkî danê.

Dinya de mîsalo nîyanên çin o ke şarê 30 mîlyonan 80 serrî perwerdeyê zonê (ziwanê) xo nêdîyo. Têde şarê dinya zonê (ziwanê) xo rê henî mucadele kenê ke peynîye de serkote (serkewte) manenê. Labelê ma kurdî hîna domananê xo rê kitabanê zonê (ziwanê) serdestî kenîme vila. Pereyî, kampanyayî û pêro sîyasetê zonî (ziwanî) nafîle yê eke ma bi xo dest nêdanîme zonê (ziwanê) xo. Parlamento de vatişê çekuyêda kurdkî ser o ceza birnenê, la “roşnvîrê ma” hîna bi edebîyatê tirkî meşgul ê.

Rojê, ma ziwannasêda îngilize de qisey kerd, qise ame na kampanya ser. A ke heşna ke nê kitabî pêro bi tirkî yê, şaş mend û persa, ma qey kurdî qîymetê kultur û zonê (ziwanê) xo nêzanenê? Çayê raya asîmîlasyonî hende kenê rehete? Cewabê naye mezgê şarê ma der o. Gerek ke êndî hişyar bibê û fek tercîhkerdişê tirkî ra veradê. Ma ke wextderg bifikrîyîme, lazim o ke sere de virênîye ro xeletîyanê xo bibirnîme. Ma qey kitabê kurdkî çin ê? Nuştoxê kurdkî çin ê? Weşanxaneyê kurdkî çin ê? Estê. Pekî çayê ma edebîyatê zonê (ziwanê) xo raver nêbenîme?

Ma vanîme, êndî (êdî) faydeyê kitabanê tirkî ma rê çin o, nika wextê kitabanê kurdkî yo.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse