Kurdî roj bi roj mewzîyanê neweyan fînenê xo dest. Nê mewzîyî bêguman bi mucadeleyî yenê girewtiş: Mewzîyê sîyasetî, mewzîyê ziwan û kulturî, mewzîyê huqûqî, mewzîyê hunerî (muzîk, resim, tîyatro) ûsb.

Mi va mewzîyî bi mucadele yenê destfînayîş. Mucadeleyî zî goreyê yew prosesî dest pêkenê, xurt benê û aver şinê. Her prosesêk bi destpêkerdişêk dest pêkeno û qedîyeno. Destfînayîşê her mewzîyêk rê û prosesî rê tayê kadroyî lazim benê.

Ewro merdim ewnîyeno nê kadroyan ra çend karekterê esasî vîneno. Beno ke hûmara nê karekteran zafî bê, la mi goreyê tesbîtanê xo hîrê karekterî muhîmî tesbît kerdî.

Kesê yewinî: Mîyanê nê kadroyanê mucadeleyî de merdimê zaf mutewazî estî. Nê kesî rasta zî bê qezencê mîletê xo çîyêk nêfikirîyenê. Menfîetê înan ê şexsî tu wext mucadeleyê înan de nêaseno. Nê kesî zafane bêveng ê. Çimê înan de çîyê madî qet çinî yo. Populîst nîyê. Makam û şohretî dima nêgêrenê. Ê tena menfîetê şarê xo, yê welatê xo fikirîyenê.

Nê kesî hende fedekarî kenê la zaf rey nameyê înan mîyanê mucadeleyî de zî nêaseno. Seba ke amacê înan de şan, şohret, makam û menfîet çinî yo, xo bi zor, bi dek û dolaban nêerzenê vernî. Kesêk înan hende vernî de nêvîneno. Seba ke xo bidê motiş, vengê qar û wara înan hende nêvejîyeno.

Karekterêko bîn zî tam tersê nê karekterê yewinî yo. No mucadele de tayê karekterî estî ke karîyerîst û populîst ê. Tena şexsê xo fikirîyenê. Seba şexsê xo, seba menfîetê xo nê mucadeleyî de yê. Seba ke menfîetê şar û welatê xo ra ver menfîetê şexsê xo fikirîyenê zaf zerar danê mucadeleyî. Mîyanê mucadeleyî de fesadî kenê, vate-vate kenê, zuran kenê, nebûyan kenê…

Ge-ge Dîyarbekir de ez şawena, sey fiqra yena vatiş, vanê: “Destê tayê kesan de seba ke bierzê binê linganê embazanê xo, bi qaliban sabunî estî. Kam kamî ra bi kerreyo sabunê xo gêno û erzeno binê linganê înan!”

Kam kamî ra hes nêkeno, kam kamî ra kereyeno îftîra erzeno ser. Heta ke hesudî ra yewbînî kenê merdimê dewlete zî. Yewbînan bi “ajanî” tehdît kenê! Ge-ge nê îftîrayê gemarinî însanê mutewazîyan rê zî benê. Seba ke nê merdimê mutewazî hetê komele ra hes benê, nê kesî zî benê hedefê nê merdimanê hesudîyan!

Karekterêko bîn zî esto ke hîna zaf merdim înan mîyanê ciwan û xortan de vîneno. Hele ciwan û xortêkê hema newe-newe kewenê mîyanê mucadeleyî zaf ecele kenê. Mîyanê komele de zaf qisê kenê, ca nêdanê merdimanê pîlan. Zaf rey çîyêkê merdimî ra musayê werzenê eynî çîyan ê merdimî ra vanê.

Nê warî de zî ganî merdim hende ecele nêkero. Ganî merdim bibo wayîrê pirêzan, ganî merdim tay xebate bikero. Ganî merdim verê verkan bibo wayîrê tay huneran. Hema o wext dora qisekerdişî yena merdimî ser.

Zafane mîyanê xebata oganîzasîyonê sîyasetî de û xebata ziwanî de nê kesî asenê. Xora do rojêk bêro nê ciwan û xortê ma do nê wazîfeyî bîyarê ca. Nika ra hewcê nêkeno ke hende ecele bikerê. Bêguman nê kesan rê keyfê merdimî yeno. La ganî merdim bisebr bo. Merdim rêzdar bo.

Ma şarêko bindest ê. Ma hema newe-newe bi xo erqelîyenê. Ma hema newe-newe kewenê mîyanê şarê dinya. Ganî ma menfîetê qijekan ra fek ver a bidê. Ma bi yewbînan xayînî nêkerê. Mîyanê komela ma de zaf kesî estê ke ganî merdim înan xo rê bikero nimûne. Merdimê sey Osman Sebrî, Cegerxwin, Feqî Huseyîn ûsb. Gereka timî ma vîrî de bê!

1 ŞÎROVE

  1. Hata ke Kurdî bixelesîye û dewleta xo birone, egoîsten gerekeke qedexe bo. Nika waxte welatperîye, netewîkarîye û îdealîstîye yo.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse