Beno nêbeno, zemanê ju pîre bena ju kî biza xo bena. Na pîre her roje şona na biza xo doşena şitê xo ana kena amên, kena mast. Luye musa hertim şona şitê pîre wena. Pîre şit dana arê quşxanê kena pirr, na luye şona wena. Şito ke na pîre dana arê, o şit kulî henî şona.

Reyna dana arê, darîya xo cêna şona peyê çêberî de vindena. Qayît kena ke luye na wa ameye şona şit wena. Hama dana doçikê luye ra birnena.

Luye teknena şona, vana:
– Pîrê pîrê, bê doçikê mi bide mi. Doçikê mi bide mi, doçikê xo bicêrî şorî pê çal-çilpê xo bikerî.

Pîrê vana:
– Şo mi rê şitê mi bîya, ez doçike to to dî.

Luye şona leyê biza kole şit wazena. Biza kole ra vana:
– Kolê kolê, şit bide mi ez bêrî biderî pîre, pîre doçikê mi bido mi, doçikê xo bicêrî şorî pê çal-çilpê xo bikerî.

Bize vana:
– Şo mi rê velg bîya dare ra. Velg bîya bide mi, ez şit to dî.

Şona leyê dare ra velg wazena vana:
– Darê darê, velg bide mi, ez berî bidî biza kole, bize şit bido mi, ez berî bidî pîre, pîre doçikê mi bido mi, doçikê xo bicêrî şorî pê çal-çilpê xo bikerî.

Dare vana:
– Şo mi rê awe bîya. Axwe bîya koka mi ser verde, ez velg to dî.

Şona leyê hênî. Hênî ra vana:

– Hênî hênî axwe bide mi ez berî koka dare ser verdî, dare velg bido mi, ez velg berî bidî biza kole, biza kole şit bido mi, ez berî bidî pîre, pîre doçikê mi bido mi, doçikê xo bicêrî şorî pê çal-çilpê xo bikerî.

Hênî vano:
– Şo mi rê çênanê paşayî bîya, mi ser a bireqesîyê, ez axwe dana to bicê şo.

Şona leyê çênane paşay, çênanê paşayî ra vana:

– Çênê paşayî, çênê paşayî, bêrê hênî ser a bireqesîyê wa hênî axwe bido mi, ez axwe berî bidî dare, dare velg bido mi, ez berî bidî biza kole, biza kole şit bido mi, ez berî bidî pîre, pîre doçikê mi bido mi, doçikê xo bicêrî şorî pê çal-çilpê xo bikerî.

Çênê paşayî vanê:
– Şo ma rê sola bîya, ma pay kîme bemî serê hênî ra bireqesîme.

Şona leyê soldirî. Soldirî ra vana:

– Soldir soldir, sola bide mi ez berî bidî çênanê paşayî, çênê paşayî şorê hênî ser bireqesîyê, hênî axwe bido mi, ez berî bidî dare, dare velg bido mi, ez berî bidî biza kole, bize kole şit bido mi, ez berî bidî pîre, pîre doçikê mi bido mi, doçikê xo bicêrî şorî pê çal-çilpê xo bikerî.

Soldir vana:
– Şo mi rê haka bîya, ez sola dana to bice şo.

Şona leyê kerga, kerga ra vana:
– Kergê kergê, haka bide mi, ez berî bidî soldirî, soldir sola biderzo, sola berî bidî çênanê paşayî, çênê paşayî şorê hênî ser bireqesîyê, hênî axwe bido mi, ez berî bidî dare, dare velg bido mi, ez berî bidî biza kole, bize şit bido mi, ez berî bidî pîre, pîre doçikê mi bido mi, doçikê xo bicêrî şorî pê çal-çilpê xo bikerî.

Kergî vanê:
– Şo ma rê qut bîya, haka bice şo.

Şona leyê xize. Xize ra vana:
– Xizê xize, qut bide mi, ez berî bîde kerga. Kergî haka bikerê, haka berî bidî soldirî, soldir sola biderzo, sola berî bidî çênanê paşayî, çênê paşayî şorê hênî ser bireqesîyê, hênî axwe bido mi, ez berî bidî dare, dare velg bido mi, ez berî bidî biza kole, bize şit bido mi, ez berî bidî pîre, pîre doçikê mi bido mi, doçikê xo bicêrî şorî pê çal-çilpê xo bikerî.

Xizê vana:
– Şo mi rê rixe bîya, dormeyê mi sûyax ke qut bice şo.

Şona leyê gayî. Gayî ra vana:
– Ga ga, rixe bide mi, ez berî dormeyê xize sûyax kî, xize qut bido mi, ez berî bidî kerga. Kergî haka bikerê, haka berî bidî soldirî, soldir sola biderzo, sola berî bidî çênanê paşayî, çênê paşayî şorê hênî ser bireqesîyê, hênî axwe bido mi, ez berî bidî dare, dare velg bido mi ez berî bidî biza kole, bize şit bido mi, ez berî bidî pîre, pîre doçikê mi bido mi, doçikê xo bicêrî şorî pê çal-çilpê xo bikerî.

Ga vano:
– Şo mi rê sîmer bîya, ez rixe bidî to bice şo.

Şona leyê mereke. Mereke ra vana:
– Merekê merekê, sîmer bide mi ez berî bidî gayî, ga rixe bido mi, ez rixe berî dormeyê xize suyax kî, xize qut bido mi, ez berî bidî kerga. Kergî haka bikerê, haka berî bidî soldirî, soldir sola biderzo, sola bêrî bidî çênanê paşayî, çênê paşayî şorê hênî ser bireqesîyê, hênî axwe bido mi, ez bêrî bidî dare, dare velg bido mi, ez berî bidî biza kole, bize şit bido mi, ez berî bidî pîre, pîre doçikê mi bido mi, doçikê xo bicêrî şorî pê çal-çilpê xo bikerî.

Mereke vana:
– Şo mi sere mi topîç ke sîmer bice şo.

Şona serê merekê topîç kena. Mereke sîmer dana ci. Sîmer ana dana gayî, ga rixe keno, bena dana dormeyê xize ra, xize qut dana ci, ana kerga. Kergî haka danê ci, haka bena soldirî, soldir sola dano ci, bena dana çênanê paşayî, çênê paşayî şonê hênî ser ra reqesînê, hênî awe dano ci, bena verdana koka dare ser, dare velg dana ci, bena dana biza kole, biza kole şit dana ci, bena dana pîre.

Pîre doçikê luye xemelnena, çindik û pindika ra da ci. Kena doçikê xo şona dormeyê gole de yena şona. Luyî dormê de benê top vanê:
– Waka luye, to no doçikê xo kotî ra ardo?

Vana:
– Şewe amo kewto na gole, vejîyo ke doçikê mi anîya bîyo.

Luya xapnêna, dana zereyê gole ra kulîne, çeleyo lû tede benê huşk û holî. Luye doçikê xu yo, çildilo-mindilo hejnêna, teknêna şona çol-çilpê xo kena.


Arêkerdox: Alî Aydin Çîçek

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse