Arêkerdox: Alî Aydin Çîçek
Qiseykerdox: Cemîl Bektaş
Mintiqa: Licê


Tîya bî û çînê bî, hebêke pîre û hebêke pisînge bî. Pîre manga xo doşena şitê xo ana kena binê mekebe. Ena rey pisînge musa, yena şitê pîre wena.

Pîre rocêke yena-şina, hanêna pisînge şitê cay werdo, binê mekebe da, mekebe kena berze, pisînge remena “fiş, fiş, fiş“ vana yena verê cîne hendî, se beno qefelnena, dimê cay serê darî de nana ro, dana piro dimê pisînge qol kena. Pisînge bena qole. Qol kena, pisînge vana:

– Pîrê pîrê! Dimê min bide, ez dimê xo pabidusnî, pîşt bikerî şinî kê xalan.

Pîre vana:

– Şo şitê min bîyare ez dimê to bidî. Ti şitê min nîyarê, ez dimê to nêdana.

Pisînge şina verê manga, vana:

– Manga manga! Ti şit bide min, ez berî bidî pîre, go pîre dimê min bido, ez pîşt kerî, deşt kerî, şinî kê xalan.

Manga vana:

– Ez ça ra şit bîyarî bidî to? Şore min rê velg bîyare ez borî, şit bidî to.

Pisînge şina verê dare, vana:

– Darê darê! Velg bide, ez velg berî bidî manga, manga şit bido, şit bidî pîre, pîre dimê min bido, pîşt kerî, deşt kerî, şinî kê xalan.

Dare vana:

– Şo min rê darî bîya.

Pisînge şina verê hedadî, vana:

– Hedad, hedad! Darî bide, ez darî bidî dare, dare velg bido. Ez velg berî bidî manga, manga şit bido, şit bidî pîre, go pîre dimê min bido, pîşt kerî, deşt kerî, şinî kê xalan.

Hedad vano:

– Şo min rê hakan bîyare.

Pisînge şina verê kerge, vana:

– Kergê kergê! Hakan bide min, hakan berê bidî hedadî, hedad darî bido, darî bidî dare, dare velg bido, ez velg berî bidî manga, manga şit bido, şit bidî pîre, go pîre dimê min bido, pîşt kerî, deşt kerî, şinî kê xalan.

Kerge vana:

– Şo min rê qut bîya ez borî.

Pisînge şina verê kuwarî, vana:

– Kuwari kuwari! Qut bide min, qut bidî kerge, kerge hakan bido, hakan bidî hedadî, hedad darî bido, darî bidî dare, dare velg bido, ez velg berî bidî manga, manga şit bido, şit bidî pîre, go pîre dimê min bido, pîşt kerî, deşt kerî, şinî kê xalan.

Kuwari vano:

– Şo min rê rêxe bîyare.

Pisînge şona verê gayî, vana:

– Gawo gawo! Rêxe bide min, ez rêxe bidî kuwarî, kuwari qut bido, ez qut bidî kerge, kerge hakan bido, hakan bidî hedadî, hedad darî bido, darî bidî dare, dare velg bido, ez velg berî bidî manga, manga şit bido, şit bidî pîre, go pîre dimê min bido, pîşt kerî, deşt kerî, şinî kê xalan.

Ga vano:

– Şo min rê vaş bîya ez hama rêxe bidî to.

Pisînge şina verê mereke, vana:

– Merekê merekê! Vaş bide min, ez vaş bidî gayî, ga rêxe bido, rêxe bidî kuwarî, kuwari qut bido, ez qut bidî kerge, kerge hakan bido, hakan bidî hedadî, hedad darî bido, darî bidî dare, dare velg bido, ez velg berî bidî manga, manga şit bido, şit bidî pîre, go pîre dimê min bido, pîşt kerî, deşt kerî, şinî kê xalan.

Mereke vana:

– Şo keynan bîya serê min de govende bigîrê.

Şina ven dana keynan. Hendî keyneyî te ra çîke niwazenê. Keynayî şinê serê mereke govende gênê. Mereke vaş dana, pisînge vaş gêna, bena dana gayî, ga rêxe dano ci, rêxe zî bena dana kuwarî, kuwari zî xo teyneno qut dano ci, şina bena dana kerge, kerge wena, bena mird, hakan kena, hakan bena dana hedadî, hedad pisînge rê darî virazeno, darî bena dana dare, dare velg dana ci, velg bena dana manga, manga şit dana ci, şit bena dana pîre. Pîre dimê pisînge pisînge rê nana pa, pisînge pîşt kena, deşt kena, şina kê xalan.

Vanê xeberoşka ma dîyaran, rehmet li day û bayê hezaranê godan ra.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse