Ewro 72 serrî yo ke ti vîndîbîya ya.

Ewro 72 serrî yo ke ti zerê ma der a, vîrê ma der a.

Ewro 72 serrî yo ke cayê mezela to nêzanenîme.

Ewro 72 serrî yo ke vilê ma deceno, kursîyê binê linga ma dêm dîyo.

Ewro 72 serrî yo ke hewrê ‘gakoşan’ serê sûka Xarpêtî der ê.

Çemê Muzirî qefelîyayo, zimê Dêrsimî, zarancê xo ra, seba to hêrsin o.

Seyîdê mi;

Nê rojan, meclisê Anqarayî de, ju kutik lawa va ke,

‘Ma reyna Dêrsimijan qir bikerîme. No, birazayê ‘Hifzirrahman Raşit Oymenî’ bî. Şima nê gonîwerî nas kerdêne. Biraza ‘Onur Oymen’ naye va, Seyîdê mi.

Koyê Dêrsimî bêveng lerza. Duzgin Babayî seba Kemal Kiliçdarogluyî dest eşt herdîşa xo, nonê xo ey ra xenim kerd.

Xemê Kemal Kiliçdaroglu nêbî, lanetê Duzgin Babayî.

Onur Oymenan, sayeya Kemal Kiliçdarogluyan de ma ra kifir kenê, Seyîdê mıi

Mixenetî ke mebîyêne, gonîwerî handayê bê şerefîye nêşikîyêne bikerê.

Mixenetî ke mebîyêne, ma nika mezala to dîybî.

Mixenetî ke mebîyêne, ‘tirk û tacî’ nêşikîyêne ti darde bikerdêne.

Mixenetî ke mebîyêne, ‘tirk û tacî’ çik ê ke?

To ra dime, gonîya ma zaf rişîya.

Dewê ma şanitî we, birrê ma veşnayî, nika wazenê Çemê Muzirî ebe bend û barajan vîndî ra bikerê.

Heya, vengê ma vecîno, raya to de yîme, rêça to ramenîme, hama Seyîdê mi, ma vila yîme, ma ef bike.

Ma hîna mezela to nêdîya, ma ef bike.

Bextê to der a ke ma ef bike.

Se bikerîme Seyîdê mi, mixenetê ma, ma ra astengan vecenê.

Heya, ma vilê xo çewt nêkerd, bêçare nîme.

Ma quweta xo, camêrdîya to de, sareberzîya to de girote, Seyîdê mi.

Ma zaliman qefelna, nika vîndîbîyena mezela to, dinya aleme ra wesanenîme.

Xarpêt û ‘meydanê genimî’ de rew-herey sembolê to virazenîme, Seyîdê mi.

Barê ma giran o, karê ma çetin o, zanenîme.

No hard, no welat mixenetan ra nêmaneno, Seyîdê mi.

Ma astê to nêdajnenîme, no sondê ma yo, Seyîdê mi.

Ma domanê welatê Kirmancîye wayîrê vatê to yîme, Seyîdê mi.

Rêça to de yîme, pîrê welatê mi.

Ma to vîr a nêkenîme, Seyîdê mi.

Her sodir, lêlê sodirî ke roştîya xo vila keno, domanê toyê çimbelekî hasar benê, vengê de qefelîyaye û barî de, ju kilame yena vatene.

A kilame de, Ti, Alîşêr, Şahan Axa, cengaverê Dêrsimi estê.

Namê a kilame MEZELA SEYÎDÊ MIN a.

Domanê welatê mi na kilame nika nîya tam kenê;

“KOTÎ YA MEZELA SEYÎDÊ MI?’’

“Şerm meke, veng bike teres! KOTÎ YA MEZELA SEYÎDÊ MI?’’

Heya Seyîdê mi

Hal û merhalê ma, kilmek nîya r’ o.

Verê to de, verba to, vilê xo ebe hurmet çewt kena.

Ti vîrê ma der a, Seyîdê mi.

(anonîm; pê e-maîl)

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse