Gucige 2014

Na mektuba xu ya yakerdîye de wazena derheqê rewşa şarê man ê kirmancî (zaza) de û ziwanê ma kirmanckî de fikr û ramanê xo bîyarî ra ziwan û binusî. Xora nê rojan kî “Roja Ziwanê Dayîke ya Cîhanî” ya. Mi kî coka waşt ke na roja nîya muhîme de nê çîyan bîyarî ra zon.

Birêz Selahattîn Demîrtaş,

Beno ke şima rê tayê eceb bêro, la ez oncîya kî wazena no xusûs de fikr û ramanê xo şima de pare kerî. Sere de, nê weçînitişê adare de partîya şima BDP rê û namzedanê şima yê pêrune rê serkewtene wazena û seba şarê ma kî kamcîye xeyr a wa Xizir aye bikero.

Xora hal û waxtê şarê ma kî qet rind nîyo. Şima kî rind zanê keşarê ma xo mîyan de bîyo lete-lete û kamîya xo ra kewtê dûrî. No sebeb ra kî ser raştîya xo nêvînenîme. Ez bi xo roja ewroyêne de hal û waxtê şarê kirmancî, hal û hêketa şarê kirmancî qet rind nêvînena. Şima, qet rind nê vînetana mi ke persenê, ez şima rê tayê çîyan ana ro ziwan û nusena. La şima ke hal û hêketa şarê kirmancî pers nêkenê kî, xo rê şima zanê. La çi taw bone kî, roje ney, roje şima ra yena pers kerdene.

Birêz Demîrtaş,

şima kî rind zanê ke dest pêkerdena na dawa de kirmanc (zaza) û kurmanc pîya doş da bi doşî û mucadele kerde. Mi ra gore şarê man o kirmanc na mucadele de game kî raver bî. Honda wo ke dest ra ame kî xo peyser nêguret û verba nêheqîya nîya zulmkare de zere û can ra mucadele kerde, rojê kî na dawa rê bêbextîye nêkerde. Bi di destan ney, bi çar destan na dawa ser o virana xo ardê pê û hona kî anê pê. Nara ya azadîye de emrê xo, cuya xo, canê xo feda kerd û hona kî feda kenê.

Nê fedakaran bi rojan û aşman, bi deman û serran ko û warê Kurdîstanî xo rê mekan guret û puk û pukelaka zimistanî nêvate, şîlî û şepelîya wisarî nêvate û bi dişmenê zulmkarî seba azadîya welat û miletê xo ceng kerd. Şewa tarîye de kemera huşke xo rê ge berzîn, ge-gane kî xo re sîper gurete.

Birêz Demîrtaş,

Naye ra çand serrî raver, mi ju mektuba gerîllaye wendîbî. A mektube ra wazena çand çekuyan şima de pare kerî. Saadete Dêrsim na mektuba xo birêz Mehmet Bayrakî rê nuştîbî. Saadete Dêrsim mektuba xo de bi tirkî nîya nuştîbî:

“… Ben Dêrsim-Pülümür Alevilerindenim. Bir Dêrsim aşığıyım. Yirmi dört yıldır gerillada, dağdayım. Dağlar benim evim gibidir, onsuz yaşayamayacağım bir gerçekliktir… Saadet DERSİM, 4 Temmuz 2011” (Ez elewîyanê Dêrsim-Pilemurîye ra ya. Ez eşiqêda Dêrsimî ya. Vîst û çar serrî ez gerîlla de, koyan ser o ya. Koyî sey keyeyê min ê, rastî ya ke ez besenêkena bê înan biciwîyî… Saadete Dêrsim, 4. temuze 2011)

Yanî, vatena mi aw a ke xort û azebê man ê zê Saadet Dêrsim ena dawa de bi serran mucadele kerde. Vîst û çar saetî ney, vîst û çar rojî ney, vîst û çar aşmî nê, vîst û çar serrî ko de gerîlabîyene kî karê her kesî nîya. Ma ke dest pêkerdena na dawa ra bicêrîme, yanî serranê 1978 ra ke bicêrîme, rind yeno zanitene ke Sakîne Cansize hirîs û ponc serrî na dawa de mucadele kerde û peynîya mucadeleya xo de kî şehîd kewte.

Ma ez, birêz Bese Hozate ra se vacî?

Vîst serr a ke koyanê Kurdîstanî de bi can û bi royê xo mucadele kena. Na raya azadîye de canê xo feda û ziwanê xo kî xo vîr ra kerdo. Birêz Bese Hozate ju roportajê xo de derheqê ziwanê xo kirmanckî de dej û janê zereyê xo nîya ardo ra ziwan, vana:

“… Fakat Zazaca/ Kırmancki zayıftır. Bazı yerlerde sanırım çalışmalar yapılıyor ama bize yansıması zayıf oluyor. Şimdi yıllardır konuşmuyorum, yani çok büyük oranda unutmuşum. Fakat onun rahatsızlığını çok çekiyorum. Rahatsız ediyor beni, içimi incitiyor.” (Labelê Zazakî / Kirmanckî barî ya. Ez vana qey tayê cayande xebatî estê, la şewqê ci ma rê barî yo. Nika bi serran o ke ez qisey nêkena, yanî mi zafêrî xo vîr ra kerdo. Labelê ez narehetîya naye zaf vînena. Mi narehet keno, zereyê mi dejneno.)

Seke zereyê birêz Hozate jan dano, ê ma kî henî jan dano. Ge-gane xo bi xo fikirîna û vana gelo nê xort û azebê ma seba çinayî vejîyayî koyan, seba çinayî mucadele kerde û seba çinayî şehîd kewtî? Ê ma pers nêkenê, nê vanê: şima seba xovîrrakerdişê ziwanê xo vejîyayî koyan?

Ez ke rewşa ziwanê kirmanckî şima rê bîyarî ra ziwan, bawer bikerê ke çekuyê kirmanckî kî êndî xo wedardayene rê ca cêrenê. Kirmanckî cayê nêaseno û medyaya kurdan kî honde ca nêdana ci. Di çekuyanê kirmanckî rojnameyan de vînîtene rê hesret maneme. Ziwanê kirmanckî naye qet tewr heq nêkeno.

Na dawa de xeylê gonîya şarê man ê kirmancî rişîye. Ma qet dûrî meşîme, xoverdayîş û mucadeleya rayberê kirmancan Sey Riza, Alîşêr û Zarîfe, Zîlan û Mazlum Doganî ra bicêrîme heyanî xoverdayîş û mucadeleya Sakîne Cansize bêrîme.

Birêz Demîrtaş,

Mi rê henî aseno ke xoverdayîş û mucadeleya xortanê kirmancan çiman ver nêasena. Rind yeno zanitene ke şarê ma na dawa de sareyê xo guret binê çengê xo û henî mucadele kerde. Na raya azadîye de sareyê xo û canê xo feda kerd.

Vatena mi a wa ke şarê ma ewro hona kî bêkes û bê ku yo. Hona kî ju punikêde xo çin o. Hona kî çîyêde xo çin o. Hona kî çê û çêberanê şarî der o. Ewro ju televîzîyono ke seranser bi kirmanckî (zazakî) seba miletê kirmancî program virazo, çin o. Ewro ju rojnameya ke seranser bi ziwanê kirmanckî vejîyo çin a. Ewro ziwanê kirmanckî binê xeta vîndbîyene de can dano. Ewro ju frekansê radyoyî yo ke bi vengê şarê kirmancî weşan bikero, çin o…

Birêz Demîrtaş,

Ez kamcîye vacî, kamcîye mevacî? Mi gerre u gazîye xo kerd şima de ke, şima kî nê qederê ma nê sîyayî rê rayêda çareserîye bivînê. De vacê, ma gerre û gazîye xo kamî de kerîme? Ma sereyê xo bicêrîme kanta şîme? Ma çi wele bi xo ra kerîme? Henî aseno ke serê hardanê na dinya ra ma rê êndî çengê wele kî nêmenda.

Ez bawer kena ke no nustê mi kî roje kuno ra şima dest, şima kî wanenê û nê meseleyanê şarê kirmancî cênê rojeva xo û ci rê çareyê vînenê.

Oncîya kî ma bêomid nîme.

Bi selam û bi rûmet…

Wusêne Gestemerde

3 ŞÎROVEYÎ

 1. Ez na keyepele xeyle zeman yo ke teqip kena. No nuste ebe eleqe u mirozinbiyayis wend ne. Cend serri yo ke defans ra nivejime, heyate kirmancki ma kerd o xo virr, kritik u ters u vastis heyate ma de biyo pirr. Ilhami a asme Karayilan e ju mektube rusnay bi, hen zonen ke cevabe xo nigirewt. Hen fikr dan ke simak cevab nicene. Caye? Cike sima tirk niye, rojnamegere tirki niye. Simake niya biyene roza bine tirki, ingilizki, yaki almanki cevabe xo girewtene. Cike sima kirmance Demirtas simare cevab nidano. Kare muhime inan esto, yani kare dek asanik niyo, Tirkiya girsa, iy seba Tirkiya ye girs u demokratik siyaset virazene. Ideale u armance ke cence ma dima heyate xo da, niya 13 serri de ame tal kerdene. Nika gerekeke her kes 1 daka hewa bibo u xore pers kero, no cenc caye gonya xo risnay bi? Caye hazare inan bine worede cemediyay bi? Caye hazaran inan mezela xo cina? Caye caye ke Sex Seid u Sey Riza tedere nino diyene? Cike tarix tena ebe goni ney serre masa dek yeno nusnayene. Cike kurdi her reye serre masa de kene vind. Cike kurdi masa her waxt dane dismene xo yaki mordeme beaqil. A ra Z gerekeke profesyonel bero organize biyene, zew ju ajan niya yeno Paris de komale simade sermiyane sima vurrneno, komela ke ebe goni ama ronayene. Ajane bini yeno cenune sima odaye inande kiseno, ceneyeke na sarri 30 serre de resna. Ajane binik partiya sima, bone sima kene xirabin, cike umre kurdi masa de cina, perodayis rind kene labele masa de netice girewtene, sebikerimeke made hona cina. Kurdi gerekeke endi masa u mikrofon bicere deste xo ke tija na homet welate mak rost kero, ziwane maye zelal biselesno, meyite milliyonane ke bine harde dewres de bemurad mirozin kunera cimane xo cadere u rehetiya xo birese.. Be rehetiya inan guna domene u torne inan dero, yani madero… Keyepele Dersiminfo na fehm de parceye heyate mayo u omediya gonya ke hona rehetiya xo nivinita….

 2. Bese Xozat her roportajê xo de 10 pelga tirki nusna kena, hama zonê xo nimisina.
  Qayitê kôt kerime, her cade karakterê ke sonere jumîn este.
  Nameyê xo zazakî yo hama kamîya xo teorî yo, tirkî yo…
  Sima se wane na serrî?

 3. Birêz Welatparêz û Birêz Xarpêt,
  seba nê şîroveyanê xo weş û war be û qet qusirê mi de kî nîya medê. Çunke mi şîroveyê şima tezde ewro (25.02.14) wend. Ez bawer kena kêyepelgê DersîmÎnfo de tayê problem esto. No sebeb ra kî şîroveyê şima ma herê wendî.
  Birêz Welatparêz, xemê Selahattin Demirtaşî yo ke, Wusêne Gestermerde mektuba yakerdîye nusna. Wa o cewap nêdo mektuba mi. Xo ra mektuba mi kî nêresnenê Birêz Demirtaşî. Sebake mi waşt na mektube bireso êy, mi kî kedkaranê rojnameya “Azadîya Welat”î re, ju e-maîl ruşna. Mi va mi çîye nusno kerdo hazir, gelo şima şîkînê nê nustê mi rojnameyâ xo de biweşenê? Cewap da e-maîlê mî perskerd: “Ti kam a, nustê to derheqê çinayî de amo nusnayene?” Yane mi ra taye înformatsîyon waşt bî mi kî bi kilmek înformatsîyon da ci. Mi ke va “Serekê BDP Selahattin Demirtaş rê Mektuba Yakerdîye” înan ra veng û vac birîya.

  Birêz Xarpêt, derheqê birêz Bese Hozate de xo ra mi fikrê xo nusnay bî. Êndî 10 ripela tirkî nusnena, 20 ripele tir kî nusnena xo re a zana.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse