Seba DêrsimInfoyî

0

Rojê ez Înternet de rastê ju pelge (keyepel) bîya. Na pelge de di çîyan bala mi ante. Ju: zonê ma ra bîye, dide: magazîn bî. Heta nika mi zonê ma ra ‘magazîn’ nêdîbî. Wexto ke ez zonê ma ra rastê magazînî bîya, çimê mi bîy girsî, şaşîyêde weşe kewte zereyê mi. Çike xeylê wext bî ke mi bi xo waştêne zonê ma ra magazîn virazî, hama derheqê teknîkî de ez zaf besekar nîya. Hem kî magazîn karê ju kesî nîyo. Mabênê kar û barê xo de,  xora wextê mi kî zaf çînê bî.

Şima zanenê sebebê na waştena mi? Ez şima ra kilmek vacî. Ez zaf rind zanena ke ju zon, tenya bi qesî kerdene zaf rut maneno. Ebe vatêde bîn qal bikerî, magazîn, tîyatro, spor, romanî, helbestî (şîîrî), kilamî, rojnameyî, medya, pêro kincê zonî yê. Zon ke nê kincan pay mekero, rut maneno. Zon ke rut bimano, beno nêweş, mireno. Zon ebe nê kincan xo xemilneno, xo keno dewlemend, weşîya xo rameno. Zonê ma heta nika tenya ebe ‘di kincan’ ame, weşîya xo ramit: sanik û kilamî. Ê kî şima zanenê, tenya edebîyatê fekî yo.

Ebe nê di kincan zonê ma zar-zor ame ra ewro, hama êndî bîyêne teng, tepîya mendêne, xemitîyêne. Çike dinya û bîyerê teknîkî serranê peyênan de zaf bîy lerze şîyêne, zonê ma tepîya mendêne. Teknîk çiqas ke raver şoro, çekuyê neweyî peyda benê, hama magazîn ya kî edebîyatê şima ke goreyê nê bîyerê neweyî çînê bo, zonê şima her çî ke şî, tepîya maneno.

Tepîya mendene, verba merdene şîyene wa.

Coka ez rastê magazînî ke ame, mi zaf keyf kerd. No maxazî, yê ‘DêrsimÎnfo’yî bî. Seke mordem serran ra nata têşan o, rastê awe amo. Ê mi, nîya bî. Mi têşanîya zereyê xo ra awa çeman dîbî. Hama tenya no ney, derheqê zonê ma de karêde ‘zon zelal kerdene’ kî mi ‘DêrsimÎnfo’ de dî.

Seke şima zanenê, derdê zonê ma wo giran, ‘standardîzasyon’ o. DêrsimÎnfo, seba nê karê zaf muhîmî kî xecelîno. Heta ke dest ra ame, zonê ma keno zelal, ya kî wazeno bikero zelal, rehet bêro fam kerdene. Ez zanena ke DêrsimÎnfo, kovara ‘Vate’yî xo ra esas gêno. Kovara ‘Vate’yî, ewro roj, derheqê zonê ma de, çiqas ke kêmasîya xo bibo, derheqê rastnuştene de, gramerî de, tewr raver o wo. ‘Mikemel’ nîyo, hama xora zon bi xo standardîze nêbîyo,  o zon ‘mikemel’ nîyo hîna. Hama ez şikîna naye vacî ke ‘mikemel’ rê tewr nêzdî, Vate wo.

Tayê çekuyanê kirdaskî, ma vacîme birêz Munzur Çem keno ci ke, ê çekuyê xora kirmanckî de estê. Di nimûnan bidî:

“Baş” – Xora no kirmanckî de esto: rind

“Pîroz” – No kî kirmanckî de esto: firaz.

Tayê çekuyê nîyanênî estê, hama naye kî ez zana ke birêz Munzur Çem derheqê zonê ma de zaf emegê xo esto û zonê ma rind bese keno.

Mi qalê ‘DêrsimÎnfo’yî kerdêne. Rojê mi waşt ke ez ebe emegdaranê nê magazînî ra eleqedar bî, tam o wext mi rê ju e-maîl ame. Mi ra seba ke ‘DêrsimÎnfo’ de ez binusnî, pêşnîyaze kerdêne e-maîl de. Şima zen kenê ke ‘gonîye antîbî’. Mordem ke goreyê karê xo, goreyê emegê xo, armanc û nîyet ju bo, eke bigêro vîneno. De êndî dinya bîya qijkeke, ma rastê jumînî ameyîme. Bêşik, mi waştena nê emegdaran bi zerrîya xo qebul kerde.

A roje ra nata, ez nusnena. Bi keyf û bi zerrîya xo nusnena. ‘DêrsimÎnfo’ karêde zaf muhîm,  zaf weş keno. Heta kotî ke mi bese kerd, ez nusnena na pelge ra.  Ebe magazîn, spor, kultur, xeber û bîyerê dinya, pelgêde dewlemend a.

Qîymet bizanîme, çi ke destê ma ra ame, seba zonê xo, piştî bidîme ‘DêrsimÎnfo’.  Xebatkar û emegdarê ‘DêrsimÎnfo’ weş û war bê, emegê înan ra hurmetê mi esto, binusnîme, biwanîme, bidîme wendene.

Ebe silam û hurmet.

Lew nana çimanê şima ra.

Îlhamî Sertkaya

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse