Rozê dewa Pirdo Sûr de elektrîk newe yeno dewe. Di-hîrê rozan ra tepîya elektrîk birîno. Apê Alî sono domananê dewe ra pers keno: “Lawo, no elektrîk cayê şî, key yeno?”

Domanê dewe xo bi (ve) xo vanê, ala apê Alî de hebê yarenîye bikerîme, ci ra vanê: “Apê Alî, elektrîk hayo amo Pilemurîye, di-hîrê saetan ra tepîya yeno. Apê Alî jû  saeta ra tepîya onca  sono pers keno: “N’ero domanênê, no elektrîk key yeno?”

Domanî: “Elektrîk hayo amo kuto Pirdo Sûr, di saete ra tepîya yeno dewe…”

Apê Alî nêm saete ra tepîya onca domanan ra pers keno.

Domanî: “Apê Alî, elektrîk hayo kuto binê eskeftan, 20 deqayan ra tepîya yeno dewa ma.” Çi ke domanî henî vanê, apê Alî pexeno qahrîno vano: “Lawo, no çitur elektrîk o? Her … maya nê elktrîkî… Jû saete de Pilemurîye ra yeno Pirdo Sûr, eskeftan ra heta ponc deqa yê, çitur vîst deqayan de yeno îta…”