Roja rayan yanî roja weçînayîşî nêzdî bena. Roja 12. hezîrane şar do şêro sendiqan ser û do rayanê xo bierzo. Na roje vera-vera ke nêzdî bena, dost û embazê ma zêdîyênê. Nê dost û embazê mayê neweyî bi zerrîweşî û bi fekêka huyayîş destê xo dergê ma kenê û hal û xatiranê ma persenê. Nê kesê ke ma înan hewnan de zî nêdîyo, ewro benê embazê ma benê ortaxê derdê ma!

Nê embazê mayê neweyî semedê çend reyan senî dewanê ma de, qezayanê ma de û bajaranê ma de gêrenê û ma persenê û bîyê ortaxê kul û qotikê (derd û kulê) ma,  partîyê înan û serekê partîyê înan zî bîyê embazê ma kurdan, bîyê ortaxê ma kurdan û bîyê şirîkê kul û qotikê netewa ma.

Nê partîyî pêro zî kokê ma ardê û ma înkar kerdê. Nê partîyî bi xo çend serrî verê cû vatêne kurdî çin î. La ewro seba ke çend rayan ma ra bigêrê heme zî bîyê dostê ma kurdan û heme zî seke ma gedeyê bêwayîrî bê, destanê xo sawenê sereyê ma. Gama ke tutî bermenê, seba ke ma înan aşt kerê, ma senî şeker dergê înan kenê, nê partîyî zî sey dergkerdişê şekerî seba xatirê weçînayîşî, seba xatirê çend rayan winî qala heqê ziwanî, heqê kulturî û heqê çîyanê netewa ma kenê.

Heme zî ma ra zafêr bîyê kurdperwer: nê partîyî bi xo seba ke ma kurdî welatê xo rê cografyaya xo rê, dewanê xo rê, robaranê xo rê, koyanê xo rê, kendal û newalanê xo rê bibê xerîb, nameyê nê cayanê ma bedelnê kerdê tirkî. Nika zî kile sawenê çimanê ma û bi vatişanê şirînan ma xapênenê, seke hayî û xebera înan çîyêk ra çinê bo yenê rayan wazenê. Seba ke ma pê bixapîyê û ma çend rayan bidê înan, bi nameyê kurdkî qala nê cayan kenê.

Heme zî ma ra zafêr bîyê kurdperwer: nata-weta yê derûdorê ma de gêrenê, şinê dewanê ma, şinê qeza û bajaranê ma, kewenê mîyan şarê ma û nê cayanê ma de kombîyayîşan virazenê, mîtîngan virazenê û nê kombîyayîş û mitîngan de pesmê tarîxa ma, pesmê qehremananê ma, pesmê pêşenganê ma û pesmê namdaranê ma danê. Yew yeno vano Selehetînî Eyubî, oyo bîn yeno vano Ehmedê Xanî, yewo bîn zî vano Ehmed Kaya û Şiwan Perwer… Seke ê nîyê, înanê ke tarîxê ma kerd vindî, seke ê nîyê ke nê qehremananê ma kerdê qehremanê xo. Seke ê nîyê ke îşkencexaneyan de qehremananê ma kiştî, sêsebat ardê înan sere. Seke ê nîyê ke xiret û xaretê ma kerdê panc pere…Û ewro seke qeeeeet xebera înan çîyêk ra çinê bo, yenê rayan wazenê.

Heme zî ma ra zafêr bîyê kurdperwer: hetanî nika nê kesê ke nêverdê ma kurdkî yew qale bikerê. Seba di çekuyê kurdkî ma surgun kerdê, ma eştê pey beran, ma îşkence kerdê… Hetanî nika nê kesî nêverdê ma di rêzî bi kurdkî binusê. Wendiş û nuştişê kurdkî qedexe kerdê. Herfê W, Q, X seke marê sîyayî û canê înan winî bîyê dişmenê alfabeya kurdkî… Û ewro seke kerdoxê nê karan ê nêbî, yenê ma mîyan û mitîngan de bi nê herfan afîş û mafîşan nusenê û zixtnenê zereyê çimanê ma… Û bêşerm û bêheya yenê ma ra rayan wazenê.

Heme zî ma ra zafêr bîyê kurdperwer: hetanî ewro nê kesî bi xo, ya zî partîyê nê kesan bi xo nêverdê ma di qalî bi kurdkîya xo qal bikerê. Wexto ke ma bi kurdkî di qalî bikerdêne, ma şermezar kerdêne bi ma huyayêne, tufê ma kerdêne, ma kerdêne rezîl verdayêne. Winî bî ke ma bi xo bîy neyarê ziwanê xo. Seba ke keyeyê ma de kitabêk-di kitabê kurdkî bibîy, ma tepiştê û 3-4 serrî ma eştê hepis. Hetanî vizêr û perey zî seba ke wendegehan de di qalî bi kurdkî kerdê, tutanê ma mirdîya xo kuwayîşê xo verdayêne. Seba di çekuyê kurdkî her cayê înan kerdêne sîya verdayêne… Û nika seke qet çîyêk nêbîyo, ewnîyenê zereyê çimanê ma ra û seba çend rayan bi kurdkî qal kenê.

Heme zî ma ra zafêr bîyê kurdperwer: ma tersanê polîsanê înan ra keyeyê xo de nêaftarayêne radyoyê Îranî ya yê Erîwanî akerê û ma yew deyîra xo bigoştarî. Heme deyîr, folklor û estanekê ma, ya kerdê vindî ya zî wayîr ro înan vejîyê û kerdê malê xo. Û ewro ê bi xo kombîyayîşanê xo de, mîtînganê xo de bi nê deyîranê ma kurdan ajîte kenê û propagandayê partîyanê xo kenê. Tax û kuçeyanê ma de vengê hoperloranê xo hetanî peynî akenê û bi kurdkîya ma deyîranê ma vanê. Û yenê bi ziwanê ma, bê eyb û bê şerm rayan wazenê.

Nîka merdim ewnîyeno nê partîyan ra, merdim xo ra şermayeno. Ê ma heqê ma yo. Ma xo rê dewa û dozê heqê xo kenê: ma heqê ziwanê xo şîma ra û dewleta şima ra wazenê. Tarîxê ma yê ke hetê partîya şima ra, hetê dewleta şima ra bîyo vindî, ma ê tarîxê xo wazenê. Ma ziwanê xo wazenê. O ziwano ke bi wasitayê partîyanê şima dewleta şima kişto û çîyêk tede nêverdayo ma, ê ziwanê xo wazenê.

Hetanî ewro çi ameyo sereyê ma kurdan, hetanî ewro na dewlete çi arda sereyê ma kurdan, gişta nê partîyan pêro zî tede esta. Ti ewnîyenê MHP ra, destê aye heme gonîyin ê, gonîya kurdan… Ti ewnîyenê AKP ra, kokê na partîye de, mezgê na partîye de îmha û înkarkerdişê kurdan esto…

La na CHP!? Merdim şaş beno ke bi çi rî yena ma kurdan mîyan. Senî û bi kamcîn rî yena ma kurdan mîyan û ma kurdan ra rayan wazena. Mîrazê na partîya CHP de gonîya kurdan esta. Aye ke mîrê na dewlete bi gonîya kurdan alawita, CHP bi xo ya. Aye ke bezrê Ergenekonî kirita, CHP bi xo ya. Aye ke her çar parçeyê Kurdîstanî de dek û dolaban ronaya û nê dek û dolaban saz kerda, aye ke rayîrê îmha û înkarkerdişê kurdan banderê nê dewletan kerda, CHP bi xo ya. Aye ke Sedamî şîrete kerda, CHP bi xo ya. Ma do senî Lozan xo vîr ra kerê? Ma do senî 39 serewedaritişê kurdan xo vîr ra kerê? Ma do senî xap, qeleş û luyekîya Mustefa Kemalî yê ronayox û serekê CHP xo vîr ra kerê?

Ez peynîya nê nuşteyê xo bi vatişanê Ehmet Canayî ana. Ehmet Cana vano: “Şima verê cû yenê ma kardî kenê, dima zî şima yenê vanê vindêne, ma birîna şima bipêşî. Înanê ke ma kardî kerdê, şima yê û ewro zî şima yenê vanê ma birîna şima derman kerê.”

Ne şima bê, ne dermanê şima bo!

Mehmut Nêşite

 

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse