Ew cîlweyê ê şanî çi nixumnayêne nêzana. Hewayê senfonoyêka ferfûrî. Lewra felsefeyo ke di mîyan de nêameyêne wendiş. La… Waro, o vatişo peyên de vatişêko akerde. To behsê tenabîyayîşê xwi kerd. Di mîyanê wisarê tenatî de xerîbî. Tenatî? Tenatîya rihî, tenatîya vîyanî. Eşkena merdimî bikero westayê hedesî, mîmarê zîyareta Sîyapûşî. La zey hîcretî zehmet o.

Ez benî.

Vatişêkê verênanê ma yo: Derba merdim bi destê xwi xwi ro do, dermanê aye di girawa behrê Qulzemî de yo. Girawa behrê Qulzemî çîya yo? Reya ci bê qehremanê Seyfulmilkî, kitabê Sîyapûşê Farqînî, teyra sîmire, yew a reyîre nêzano. Lîsê teyra sîmire, koyê La Mekanî de… Sîyapûş zî rew ra şîyo meymanîya Homayê Homayan. De bêre, ti zîreka birese ci.

Ez xulam.

Di mîyanê naxirê paytextê dinya de tenatî, mîyanê koma merdiman de yewa bi sereyê xwi. Barêko giran, zîyad giran o Xanê. Ti min ra persena: “Ti çawey nusenê?”

Gama ez Parîs de kona pirênê lehenganê xwi, heya pirênê înan ro beşna xwi ana, bena ey, rocî, şewî, hewteyî û aşmî benê kanî, ez zey sofiyê cîlaxanî di zikir de manena. A game pêwîstîya min bi tenatî esta. Lazim o, zafê wextî ez tena bî. Di a tenatî de ez xurtî, serfîya cematî, ya rast a, ez heşê xwi kulîna ey ra vecena, qebalikanê vîrî de nana ro. Bê vîr kar nêbeno. Vîr, meke xwi vîr ra, vîr. Oyo ke merdimî keno merdim, vîr o. Zeke qewrimeyo merdim qilêneno, sole keno, rûnê bizan qijilneno û veradano ser, heya bi ser kono. Niqêl dano vek. Mêrxasî, dizdîtî, heşmendî û bêheşîya ê lehengan di qaqota serrî de kena meyman. Lehengê min çi yo, ez bena ew. Bi rocan, hewteyan ew di mîyanê heşê min de meyman maneno. Eger ew dizd o, ez zî bena dizd, hunermend o, ez zî bena ew, eşqîyayêkê serê koyan o, ez zî tifing erzena mil û bena eşqîya. Nêeşkena ê biqewernî. Karê min pê esto. Roc û şewanê xwi,bi ê heşî dirnena. Gizinga sibayî de werzena vazdana. Çend mûyî porê min ra benê peşmî, nêzana. La zana xeylê vilî kenê a û çelmesenê. La ez di mîyanê ê pirênî de. Pirên pîsan xwiradayîş, xeylê zehmet o Xana barîkeke.

Min ra vace, ez se kerî?

To ra vacî.

Yeno vîrê min, gama min ew Gurzê Ristemê Zalî hedadan ser ro da viraştiş, estoro ke ey û Gurzê ci o Hîrê Sey û Şeştî û Şeş Batmanê wegîro peyda kerd, bi qey ez înan binusî, min cilê Ristemî day xwi ra. Bi qey di binê ê cilan de neteweyî, di mîyanê paytextê dinya, Parîso wêrane û Gurzê Ristemî? Ti vînena? Ti tena ya, la ez bi çiman herê. Çend rocî ê cilî min ra mendî ti zana? Ez vacî aşmê ke ti vace di aşmî. Min cil û solê vazdayîşî dayêne xwi ra, şîyêne Port Mayo Culuba Gimnace û min ê makîneyê sporî kerdê ra û nayêne ro, bi pîtîya di saete de pancês km vaz dayêne. Zey çirika serê hênî, areq min ro ameyêne. Min distarê milxurtkerdişî girotê, gurçikê milî şedênayêne. Bi ê areqî ez şîyêne kewtê zereyê tenûra basto, ewca ra vecîyayêne, bi qey qasê Ristemî bibî lewend, ez kewtê hemam, di mîyanê mij û moranê pancas û panc dereceyanê tanî de min rî û can qemernayêne. Ez bîyêne nano qemernaye, ti sî ro dê, go sî ra şîl rakero. Ez ewca ra vecîyayêne, bi a tanî, doledizgîn min verê xwi şayêne hewza ke ê dîlberanê fransîyan tede asmeberî kerdê. Bi a tanî ez kewtê mîyanê a awa serdine. Zeke ti hesin mîyanê kûrî ra vecê û bikerê mîyanê awa serdine û seqa bidê ci. Kijînî canê min ra berdê. Enî serê hewze ra şîyêne o sere, o sere ra gêrayêne enî sere. Ê dîlberê fransî di umûrê min de nêbî. Ez Ristemê Zalî, ê mîyanbarîyê beşna înan zey şiba zîvîne. Ezo çawa xwi berbayê înan bigîrî? Di merga heşê min de Ristemê Kê Zalê Samsiwarî bi estorê Rexşê Belekî cirîte eyştê. Ê xanimê barîkekî di çimanê min bîyêne zerencê serê zinaranê koyê Şîrî, kevokê Qitirbilî. Gere min gurçikê milan ana zexmî kerdê ke beşkî pê Gurzê Hîrê Sey û Şeştî û Şeş Batmanî rakerî. Loma heya dîlberêka fransî yew rey enî sere ra şîyêne sereyê hewze, ez şîyêne û agêrayêne. Heya ez eşkaya Gurzê Ristemî bi destê çepê têşanî, bi destê rastî pêro dî, adir verê xelekê Gurzî ra birişnî, min xwi şedêna. Gama ez resaya ê miqamî ke eşkena Gurzê Ristamî bi destê çepî têşanî, bi destê rastî pêro dî, min di di saetan de hîkayet nuşte. Gavika ez kewta mîyanê ê pirênî, ê cilanê ristemî, taca sereyî, tora qirike, mertalo zirîç, kemerê mîyanî, saqê gîzman qet giranî nêbî. Bawerîya to Homayî ra bibo, ez zêde û kêmî nêvana. Hedrekerdiş û viraştişê Gurzî di aşmî, nuştiş di saetî. Ez kewta kurn, awa germine dekerd, min xwi şut û pirênê xwi da xwi ra. Ez menda tena.

Ez nêeşkena zey to pirênanê şarî xwi ra dî.

Bi qey tena nêmanê, ti zî biwane.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse