Gelo kezeba nê bêkezeban se veşena, hona kî mi ci ra çîyê fam nêkerdo. Kezeba xo esta ke kezeba xo biveşo. Heqî xo rê keno dişmen, vano “Kezeba mi veşena, kezeba mi.” Vacê belkî  heq xenîme şima bo biko heq. Kezeba şima ke bîbîyêne, na mesela kî nika rewna hem kî zaf rewna çareser bîbî. Deme ke a kezeba ke zere û can ra veşena, xora a kezebe kî şima de çin a. Êndî na senî kezeb a ke veşena?

Hey wax û hey liminê…

Dewleta ke nêzana çand saetan ra dime hona xo nêresno cayê hardlerzî, hona dest nêeşto cayê, hona destê ju ra ke nêgureto, wa xeyrê a dewlete êndî  burone sereyê a dewlete. Somalîye de ke hardlerz bîbîyêne, nê bêkezeban xo rewna resnaybî uca. Qayîtê ci benê, Wan nawo verê pirnika nînan der o, nînan qet xo ca ra nêlewna. Bi tonan pereyî ardimî şonê hesabanê Kizilay, no pere û pol kanta şono? Mileto feqîr bê çadiran o, rût û repal teber ra mendo, xemê nînan de nîyo.

 Xemê tirkan o ke Wan de hardlerz bîyo?

Nê hardlerzê Wan de kî reyna rind ame zanitene ke faydeyê dewleta tirke miletê kurdî rê çin o. Xemê tirkan de nîyo ke Wan de hardlerz bîyo, felan kes binê hardlerz de merdo, yê bêvan kesî bonê xo rîjîyo, feqîr û fuqare teber ra mendo, veşan û teşan mendo, bêcil û becor mendo… yanî xemê tirkan de nîyo. Kam xo ra se vano wa vaco, la nînan reyna keyf kerd û destê xo kî ser de hene kerdî. Çunke tirkî çîyanê nîyanênan ra çi heyf ke zewq cênê. Vanê, “Dora berbişî înan der a.” Na qesa vaten a?

Na roja tenge de ke şima nîya bikerê…

Mileto feqîr bîlo xo kewto,  halê xo rê berbeno, zîbeno û naleno, tayê kesî kî no hardlerz ser o şov kenê. Armancê xo ardim kerdene nîya, hesab û kitabê nînan çîyêde bîn o. Her kes çîyê dime ra yo.  Na roja tenge de ke şima nîya bikerê, way delîl halê feqîr û fuqareyî rê.

Delîl halê bêkesan rê…

Zimistan nawo çêber de. Damayê bêkesan hetê ra zimistan, hetê ra na tifaqa hardlerzî, hetê ra kî operasyon û moperasîyonê dewleta tirke. Dewleta tirke bîla hardlerzî nêkewta, bîla operasyon û moperasyonan kewta. Welhasil nê bêkezeban çêyê feqîr û fuqarayan veşna.

Kezeba şima bêkezeban nêzana, la ribalê rîyê şima ra kezeba dayîkan, kezeba feqîran û kezeba bêkesan veşe û hona-hona kî veşena.

Wusênê Gestemerde

1 ŞÎROVE

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse