Zanayê ma karê xo kenê?

Wondoxê ma çı wanenê?

Rojeva siyasetmedarê ma de, roştibirê ma de, çı est o?

Ma, rojeva xo vırazenime?

Çı hêfo ke, ma nêşıkinine nê persan ra pêro vacıme ‘heya’.

Her çi, xo ra verê çıman de ro.

Ma, ebe çiyanê bê muhıman xecelinime.

Rojeva ma, bınê bandorê medya u rojeva Tırkan de ra. Ma, nuskarê Tırkan vênenime, wanenime, nuskaranê xo, zaf nêwanenime.

Ebe no hal, ma kunime bınê tesirê babet u rojeva inan. Mabênê inan de ke, ma çılkê ‘roştiye’ bıvênıme, zaf pesênenime. Oxro ke, a ‘çılka roştiye ra’ hezar qat, tayê nuskarê ma ra vecino, hama ma nêvênenime.

—————————

Zaf çiyi estê ke, qet ma eleqedar nêkenê. Zaf babeti estê ke, qet qimetê xo, seba ma çiniyê.Waxto ke ez nê halê ma vênena, fıkırına, Sokrates yêno vira mı, se bıkeri? O Sokratêso ke rojê Atina de rastê nasê de xo beno.Sılam danê jumıni, Sokratês qaytê dormê xo keno, hevalê xo ra vano ke;

‘’Çıqas zaf çiyê bê muhımi estê ke, qet mı eleqedar nêkeno’’

Fılankesi şiyo Wali diyo, bêvankesi ebe temsilkarê İsraili amê têlewe, Emperyalizm, Qapitalizm de çı bızanıme.

Ne rastiya ma, ne hal u merhalê ma, ne raste-rast persa ma.

Tı zen kena ma kewtime ju dawete, şonime verba qiyamete.

Hef o.

Waxtê ma ra hêf o.

Xo ra dewleta Tırkı, medyayê Tırki, waxtê ma dıznayene ra meşur ê.

Ninan, emrê ma tırt!

Nıka, ebe name ‘Turkiyelileşmek’ ma xecelnenê.

Nê bırayê mı no ‘Leşmek-laşmak’ çık o?

Wi Xızır! Tı aqıl bıdê ma.

Ma, hina nêbime ‘ bı xo’, hina nêbime ‘kendimleşmek’, vane ‘Türkiyelileşmek’!

Ala rê tı heq u huquqê xo ra wayir bıveciye, ala rê kamiya to, zon u kulturê to, edebiyatê to, zê dınya aleme serbest bo, aye ra dıme xorê çı ‘leşmek-laşmak’ bena bıbe. Tı u kêfê xo.

Tı hina nêbiya ‘kendinleşmek’!.

Ebe no hal, tı wazena bıbê ‘başkalılaşmak’!.

Wi, dayide bêter ha!

————————

Na dınya de, kam kami ra zêde baqılo ke, ma gege bê zaneye ‘baqılan ra’ gêrenime?

Qederê ma qey gırêdayê vatê fekê tayê ‘baqılan’! de bo? O ke ma xelesneno ra kam o? İyê ke persa ma ra çare vênenê kam ê?

Xemê kamiyo ke hina ma nêşıkinine namê welatê xo vacıme?

Xemê kamiyo ke zonê ma, edebiyatê ma, kultura ma, kamiya ma serbest niyo?

Kam azmên de yêno ma xelesneno ra?

Wıle ma ne İsa ra xêr di, ne Musa ra..

Ma ne İslam ra xêr di, ne sosyalizmi ra.

Tayê ‘baqılê ma’! estê ke, el-emman destê inan de.

Tı vana ma amêyme na dınya ke, na dınya ‘raxelesnıme’.

Wıle na dınya de, şaro ke zê ma, kamiya xo, zonê xo qedexewo çin o.

Şaro ke na dınya de, namê welatê xo bı bo sebebê cezayê inan, çin o.

Na dınya de, şaro ke bı zonê xo qesi mekero, ya ki hina beşe nêkeno qesi bıkero çin o.

Na dınya de, roştibir u wendoqê şu şarı çin ê ke, zonê xo de qesi mekero, ya ki beşe nêkenê qesi bıkerê.

Şıma nêşıkine ju şarê de ze ma, numune bıdê.

Halo ke ma tedeyime, na dınya de zê nê hali çin o.

De vacê ke ‘Tı neheq a’.

Rojeva ke ma eleqedar nêkena, cavırdıme.

Ez fıkırina ke, karê ma wo muhım, zonê ma wo.

Çı ke, ma heni xori asimile kerdê ke, mêzga ma de, rojeva ma u hesasiyetê zon u kamiya ma, duri fistê.

KARÉ XO BIKIME
İlhami Sertkaya

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse