Ez zî sey zaf embazan rey-rey ewnîyena medyaya sosyale Facebookî ra. Labelê ez zafêr nuşteyê ke bi kirmanckî nusîyê, wanena. Ge-ge zî eke ez rastê nuştoxanê tirkan ê namdaran zî bêra, nuşteyanê tirkî zî wanena. Sey Îsmaîl Beşîkçî, Ahmet Altanî, Oya Baydar ûsn…

Ez dişmênê tirkî nîya. Û sey heme embazanê xo û sey şima wendoxan ez zî heme ziwanan ra hes kena. Ez zî wazena tirkî zî tede heme ziwanî qet nêmirê û timûtim heyat de bê û azad biciwîyê.

Tay embazê ma yê kurdî estî, tirkî nusenê. Ez wazena qala înan û qala nuşteyê înanê ke bi tirkî yê, bika.

Nê serrêk-di serrî yê embazanê ma ra tayê kesan (ha kirmanc ha kurmanc) dest pêkerdê tayê çîyan bi tirkî nusenê. Û roje bi roje zî hûmara nê embazanê ma zêdîyena. Belkî çîyê ke nê embazê ma nusenê, çîyê hende dergî nîyê, labelê çi beno wa bibo bi kurdkî ney bi tirkî nusenê.

Nê embazan ra tayê ti ra estî ke mi qet şik û guman înan ra nêkerdêne eke bi tirkî binusê! Verê ra yo nê embazê ke ez wazena qala înan bikî, na medya de timî bi kurdkî (kirmanckî, kurmanckî) nuştêne. Nê kesî nuştoxê kurdan ê û zafî ti ra zî wayîrê çend roman, hîkaye û şiîran ê zî. Ez wazena vajî înan zî dest pê kerdê û bi tirkî nusenê.

Seba ke ez şaş nêra fehmkerdiş, ez wazena derheqê tirkî de tayê çîyan vaja. Ewro şarê ma derheqê nuştiş û qalîkerdişê kurdkî de tay heşar bîyo. Û nê warî de roje bi roje aver zî şino. Labelê hema zî xo sey yew mîletêko bîn nêhesibneno û hema zî destê xo tirkî ra nêşito û hema zî meylê ey tirkî ser o yo. Zaf kesî zî xora hema heşar nêbîyê û hayî û gumanê înan ziwanê xo kurdkî ra çin o.

Hem ê ke nêmcet heşar bîy hem zî ê kesê ke hema heşar nêbîy, hîşa înan hema zî haya tirkî ser. Wexto ke fersetêko qeçek zî bivînê, dest pêkenê bi tirkî nusenê û bi tirkî tereqnenê. Yanî, senî çimê înan biguno tirkî yan zî fersetêko şenik zî bivînê, fek kurdîtîya xo ra veradanê û dest bi wendiş û qisekerdişê tirkî kenê.

Ganî wa Facebookî de zî nê kesan rê îmkanê wînasî nêvirazîyê û hetanî ke ma dest ra yeno ma qet îmkananê tirkî nêdê înan.

Çîyê ke nê embazî bi tirkî nusenê, seke mi va, çîyê zaf şenik ê, yan paragrafêk esto yan zî çin o. Ge-ge zî qasî cumleyêk o. Labelê çi beno wa bibo mi gore nuştişê tirkî zerar dano ziwanê ma. Nuştişê tirkî, ma kurdê Tirkîya hetê xo wa anceno. Ver a-ver a bala nuştoxanê kurdan zî anceno û nê nuştoxî zî o het a şinê.

Verê cû mi texmîn nêkerdêne ke hûmara nê kesan hende bizêdîyo. La her rojê nê kesê ke bi tirkî mesajan barê Facebookî kenê, vêşî benê.

Merdim ewnîyeno merdimî ra. Merdim xo bi xo vano: “madem kî felan kesî bi tirkî nuşto, ez zî binusî, zerarê xo çin o.”

Ez bi xo baş nêzana eke nê embazî çira bi tirkî nusenê. Beno ke merdim mazeretê nê kesan raşt û ca de bivîno! Labelê tu mazeretê bi tirkî nuştişî ganî nêro qebulkerdiş. Ez ewnîyena nê mesajan ra tayê mesajî seba tirkan ê û seba ke tirkî zî biwanê nusîyayê. Xora ez vana qey mazeretê nê kesan, o pîl zî no yo. Belkî wazenê fikrê xo biresnê tirkan coka tirkî nusenê. Labelê mi gore reyna hewce nêkeno ke merdim bi tirkî binuso. Wanenê nê wanenê ê zanê. Çunke mi va nuşteyê ke bi tirkî amey nuştene, ma rê beno nimûne. Merdim biwazo nêwazo werekê xo pê ano. Peynî de sey rewşa ewroyinî roje bi roje hûmara nê kesan ê ke bi tirkî nusenê, zêdîyenê.

Nika ma zaf kesî panel, konferans û meqaleyanê xo de şarê xo şîret kenî; ma vanê eman ha eman xo û tutanê xo tirkî ra dûrî bidênê. Dima zî ma werzê bi tirkî binusê, mi gore no durum rast nîyo.

5 ŞÎROVEYÎ

  1. Fek tirkî ra veradên. derd ma derd zûnî yû çiçî y ku hema aqil milêt nikewt ku tirkî nueştiş merg ma yû! Ha face di b ha kêy di ganî milet ma zûnî dapîran xwû qisê bik zewbîn çare çinîyû

  2. Hiya hiya ‘ne diyorsun heval’e sima zafe!! vane ez yazar o niya kene hama qet ju kelima kirmançki mi fekê dine ra nêhesna

    ma na çi qarnaşiya…

  3. To zaf rind va kek Mehmûd! Ganî her ca de kurdê ma xo bi kurdkî îfade bikê! Xo binawnêne ke dinya bivîno ka kurdî senî ro ziwanê xo wayîr vejîyenê. Ziwanê tirkan ê xeripnayeyî ra fek veradêne. Leweyê ziwanê ma yê delalî de tirkî çi yo ke? Tew! Bê kurdkî Kurdîstan nêbeno. Xo vîr a mekêne, kirdino!

  4. Enqera ra vejiyay tepiya si Enqare bî hevalê Ataturk. Nika ajanê MIt î Sirri Surayîyo qusqaneyo çiko, eydek hevalen qaykene. 100 serre zilm, asîmîlasyon, qirrkerdena, ziwane dismen beso. Nika wexte kirmanckî û Kurdistano

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse