Dokumentero newe: Seyîd

0
268

Fîlmo newe yê dokumenterî “Seyîd” yê rejîsorê kurdî Ozkan Kuçukî hewtêna Ewropa de yeno musnayene.

Ozkan Kuçuk no dokumenterê xo de hîkayeya pîyê xo musneno. Pîr Musayê Seyîdî pîrêde dêrsimij o û domanênîya xo Dêrsim de vêrda. Heyatê xo de xeylê dej û qisawet anto (onto). No dokumenter de domanênîya Pîr Musayê Seyîdî jê (sey) zonê (ziwanê) sanik û veyveyan de yeno dîyene, qayîtkerdoxî vînenê ke mîyanê îtîqadê Dêrsimî de wa însan esto.

“Seyîd” roja 06.12.2010 de Festîvala Fîlmanê Kurdan de Parîs de weşanîya.

Seyîd – Raya Raştîye ra

80 deqayî, 2010, tirkî-kurdkî
Rejîsor: Ozkan Kuçuk