Resim: Verity Cridland

Yewîya Ewropa (YE) ju (yew) rapor de da zanayene ke kamcîn welatê Ewropa de awe seba ajnakerdiş pak û zelal a. Enformasyonê raporî serra 2010 ra amey girewtene.

Henî yeno dîyene ke kalîteyê awe goreyê 2009 serra 2010 de bîya xirabine. No tendans awa gol û çeman de kî nîya bîyo. Problemo tewr girs awa çeman der o, çike analîzê YE ra gore tena 25% awa çeman pak a.

Kalîteyo tewr rind ê awe seba ajnakerdiş YE ra gore plajê Qibrisî der o. Panc (ponc) welatê Ewropa ke tede awa gol, çem û derya tewr pak a, nê yê:

  1. Qibris (başûr): 100%
  2. Xirvatîstan: 97,3%
  3. Malta: 95,4%
  4. Yunanîstan: 94,2%
  5. Îrlanda: 90,1%