Na rastîya to kamîya to ya. Neway serr ê ke seba na rastîya to to ra zulm kenê. Wazenê ke na dinya de ti biqedênê. Xo mexapnîme, no derheq de dewleta tirke xeylê raye girota. Şima ke înam nêkenê, qayîtê halê xo bikerê.

Mezgê şima de mantiqê tirkan, fekê şima de zon û edebîyatê tirkan esto. Cêr û corê şima, qesa û nuşteyê şima, veng û wendena şima, silam û sanikê şima tirkî yê. Analîz û manalîzê şima, ders û nasîhatê şima, teorî û meorîyê şima tirkî yê.

Di çekuyan ebe zonê xo nêşikînê binusê.

Rastîye ke şima pers bikerê, waştena zonî zereyê şima de, zerrîya şima de fiştê dûrî. Hewnê şima ebe tirkî yo. Xeyal û fikrê şima ebe tirkî yo.

Dewleta tirke ebe zor û zalimîye zonê şima şima rê kerdo zê axû, zonê tirkî şima rê kerdo şeker û şîrin. Ebe no hal zonê şima ardo sîndorê merdene. Zonê şima verê çimanê şima de helîno. Zonê şima binê kardîya asîmîlasyonî de nêweş naleno.

Şima naye vînenê hama xem nêkenê. Çike şima rastîya xo de zaf dûrî kewtê û raştîya şima û tengasîya zonê şima xemê şima nîyo. Xem zereyê şima de vecîyo. Hesasîyetê rastîya şima, kerdê xan û xirabin.

Medyayê tirke, magazîn û edebîyatê tirkî, rojeva tirkî şima zaf xorî kerdê binê tesîrê xo. “Yol” şima rê bîyo şeker û şîrin, “raye” şima rê bîyo axû. “Ateş” şima rê kerd weş, “adir” şima rê kerd neweş. Şima dewa xo ebe tirkî nusenê, derdê xo ebe tirkî anê ra zon. Seba ke şima her çîyê xo ebe tirkî anê ra zon, asîmîlekar û înkarkarê şima keyfweş ê. Hama keyfê rastîya şima û zonê şima qet weş nîyo. Naye şima bi xo kenê.

Ma kamî ra lom bikîme? Ebe no hal qîymetê lomê şima çin o. Şima ke rastîya xo ra kewtê dûrî, a dûrîye de lome û gazinê şima bêqîymet o. Seba ke xeyrê lomê şima çîn o, şima ra lome kena ez.

Ez “lomekar” a. Lomê mi tenya qaşo lome nîyo. Raste-rast şima rê lome kena. Dawa mi, dawa zon û kamîya ma, dawa rastîya ma wa.

Ma yê şima? Willayî billayî, mi hîna dawa şima û waştena şima fam nêkerdo. Rast, şima vanê se? Şima çi wazenê? Zelal qesî bikerê ke ezo budela û feqîrê Heqî bizanî. Zelal vacê waştena xo, se beno?

Çîyo ke ez zanena, şima ke nêwazenê rastîya şima, kamîya şima, edebîyat û miradê şima meqedîyo, çîyo ke ez rind fam kena, şima ke nêwazenê mirade înkarkeran û asîmîlekaran mebo, gerek şima zonê xo bizanê, biwanê, qesî bikerê, ebe zonê xo binusê.

Ya miradê ma, ya miradê înkarkeran. Raya hîrêyine çin a. Ya bîyena ma, ya vîndîbîyena ma. Qet ke nêbo, seke a kilame de yena vatene: Biqîre wa merdena to bêveng mebo.

Weşîya ma girêdayîyê weşîya kamîye û zonê ma wo. Coka ez şima rê bîya pepûk, vana: Zonê xo ra biwanê, bidê wendene.

Îlhamî Sertkaya

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse