Bira, wayê, heval xo mexapne, zon ke çin bo, ti qedîna
Zon ke biqedîyo, rengê xo, vengê to vîndî beno
Merdena to bê veng bena, kamîya to poyîna
Asmên gineno sereyê to ra, ti bena kenger
Ne to nas kenê ne qîymetê to maneno
Zon welat o, zon kamîya to ya, ti bi zonê xo ya esta ya çin a


Zon ke çin bo, emegê to, ruhê to, rastîya to qedîna
Pepûk to ra waneno, bêzar beno, şono
Koyî, şên û şênatîye to ra hêrs benê
Sebr qedîno, sodir qedîno, dem û dewranê to qedîno
Rastîya to vîndî bena, roja to tarî bena
Tijê to ra nêbirqîna, şew û aşmê to qedînê
Qelemî to nênusenê, kitabî qalê to nêkenê
Tarîx to ra heredîno, awa çeman bê kamîya to ra herekînê

Zon ke çin bo…

Zon ke çin bo, ti bena qedayê înkarî
Şarî to ser o kay kenê, ti bena cayê kayê înan
Mar û milawinî, teyr û turî, şehr û sûkî to nêzanenê
Na dinya de cayê to nêbeno, zon ke çin bo
Zon ke çin bo, ti rişîna

Bira, wayê, heval xo mexapne, zon ke çin bo, ti qedîna

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse