Sere de xoverdayîşê xortanê Taksîmî bi rûmet selam kena û na mucadeleya înan de înan rê serkewtene wazena.

Bi rojan o ke meydanê Taksîmî de, yanî Parkê Gezî (Gezi Parkı) de xoverdayîşê xortan bi serkewtenêda hewle berdewam keno. Verba nê xoverdayîşê xortan de kî polîsê dîktatorê zulmkarî bi top û tankanê xo miletî ser o zulm û zordarîye vay danê. Verba nê zulm de kî ka her hal de kes dest û pay girêdaye û cayê xo de bêveng nêvindeno. Ewro êndî nêxoverdayîşê Parkê Gezî/meydanê Taksîmî de her partîye ra, her sendîka ra, her dezgeh û komele ra, yanî her milet ra kurd-tirkî cayê xo gureto. Verba zulmê AKP de vengê xo, qewetê xo kerdo juyê û na esna de dersêda rinde û lapaçêda hewle kîşte ra binê goşanê Erdoganî û hukmatê ey ra.

Nika gelê way û birayan, nêheqîya zaf û şenike çin a. Nêheqîye hertim nêheqî ya. Nika Parkê Gezî de çar-ponc darî birnayene kî nêheqî ya, welatê ma, dewê ma, birrê ma, koyê ma, zîyar û dîyarê ma talan kerdene û veşnayene kî nêheqî ya. Raştî kî qet kesî qasê şarê ma zulm û zordarîye nêdîye. Heya raşt a, verba nê zulm de kî rojê kesî ra veng nêvejîya. Ma her kes rê, her miletî rê heq, huqûq û edalet wazeme, la çi heyf ke her kes kî zê ma nêfikirîno. Muhîmîye a wa ke kotî û kam rê nêheqîyênî ameye kerdene, mordem kî verba nêheqîye de vengê xo, qeweta xo ju kerone û doş bido doşî verba zulm de pîya lingan ser vindero.

Qet bêguman bi serran o ke hukmê hukmatê AKP miletê fuqarî ser o berdewam keno. Xora dîktator Erdogan kî serxoşê nê serran o. Serre bi serre xo guret ra, serre bi serre ca da xo û hetanî ke Tirkîya talan û weran kerde. Miletî kî nîyada ke êndî no zulm nêno antene bi vengêde berz va êndî ey şima bes o û naye ser o kî dest bi nê xoverdayîşê hewlî kerd.

Ewro kî êndî no vengê xoverdayîşê xortanê Parkê Gezî hercayê Tirkîya û her cayê cîhanî ra bîyo vila. Eke ca bi ca ra bî vila, maskeyê rîyê diktatorê zulmkarî kî gonîwer o û hama henî mîyan de bî sûr û mor mend. Kam xo ra se vano wa vaco, la dîktator bi hukmatê xo ra çiqas ke helana bido xo kî xoverdayîşê xortan ra tewz û tersêde rind guret.

Mordem ke hama qayîtê na rojeva rojanê Tirkîyaya pêyene kerd, rind zano ke dîktator û hukmatê xo ra pîya gore keyfê xo meydan de cîrît erzenê. Vanê, ma nîya keme, ha keme, nîya virazeme, nîya rijneme, yanî hukm û zulm ma dest der o, kes nêşikîno ma ra çîyê vaco.

E, de gelê way û birayan, şima vanê Taksîm ma rê çi! Qayîtê ci bêne ke weqetê nînan juyê nîya, di nîyê, hîre nîyê, weqetê nînan zaf ê, zaf. Vaştê ra bi zanitene qayîtê rîyê elewîyan/qizilbaşan kerde û nameyê qetilkarê elewîyan. yanî nameyê Yavuz Sultan Selîmî nayêne pird ra. Ka no gonîwer gonîya elewîyan bi kulman birone mird nêbeno, nêbeno. Henî ke dişmenê şarê elewî yo. E de bê vace Taksîm mi rê çi, e de bê vace nameyê pirdî mi rê çi, e de bê vace…

E ma ez, se vacî Taksîm mi rê çi? Ez kî vana gelê azeban, gelê xortan, gelê way û birayan, xover bidê! Vengê xo berz, qewetê xo ju kerê ke wa textê dîktatorê zulmkarî kî rew birijîyo. Birijîyo ke wa bizano ke dinya çand koşî ya.

Mi ra gore dîktator bi hukmatê xo ra verba xoverdayîşê xortanê Taksîmî de kerd vîndî. Xortan dersêda rinde û tersêde hewl da bi hukmatê AKP. Hukmatê AKP kî êndî goreyê keyfê xo henî rehet-rehet cîrît kay nêkena.

8 ŞÎROVEYÎ

 1. Brêz Gestemerde, angorê şima ma tirka de dest a dest xo xoverdîm ke “pîyatî û birayîya şaran” aver berîm? Faydeyê ma çiçî yo? Qey ma xo bi înanê ke bi serran ma binê dîktatorîya înan de nalêne, qey ma înan reyde yew tirkîya demokraîtîke wazenîm eger ana tirkîye de cayê kurda bellî nîyo? Şima raşt vanî, Erdogan dîktator o û nêheqî zî zahf ê. Lêbelê Erdogan ke şî, kam esto ke dest bido kurda? CHP? MHP? Kam? Angorê mi, parqê gezî de tenya kemalîst û îslamîst pêro danî, ma rê çi! Erdogan hewna îna ra baştir o

 2. Eke perse wina bibîynî “Çi Rê Paştdayîş?” Kes besekeno seba cewabî vajo; netîceyê no xoverdayîş de Kurdî go wina, wina heqan xo dest fînî yan kî Elewîyî go wayîrê wina, wina heqan bibî? Ney, eke ney Teqsîm ma rê çi. Ê ke Teqsîm de vejeyî meydan neteweperest î, ulusalcî yî, ke gonîya elewîyan bi kulman werdî û mird nêbîyî. Çi hewce yo ke ma qewetê xo çîyanê tolan de herc bikerî û bibî maşayê Tirkperestan.

  • “Taksîm ma rê çi” bi na vatena xo şima piştî û destek tanê dîktatorê zulmkarî. Bi na vatena xo şima ron kenê nona Erdogan ra. Bi na vatena xo şima hêz û qewete danê dîktatorê zulmkarî. Bi na vatena xo şima emrê hukumatê AKP kenê derg. Bi na vatena xo şima textê dîktatorê zulmkarî kenê berz…

   Mi ra gore nê xoverdayîşê Parqa Gezî de sosyalîstan virindîye ontenê. BDP hem nê xoverdayîş de ca guret hem kî destek da. Lêwe naye de oncîya gencanê kurdan kî cayê xo guret bî. Xora temsîlkaranê HDK ra kî Sırrı Süreyya Önder û tayê hevalanê xo kî ca guret bî û hem kî Sırrı Süreyya Önderî xo êşt bî ra tankanê polîsanê dîktatorî ver. Na weqetera dime kî werte kewt ra têmîyan ra êndî milet meydanê Taksîm de erzîya pêyser. Xora ulusalcîyê ke şima vanê, êy kî şenik bî.

   • Kurdî meseleyê Tirkî ra durrî vindere. Ma Dêrsimî 40 serre xo dayme na meseley, 40 serre tepîya zonê xo, itiqatê xo, sîyaseta xo kerdme vînd. Xeyle kesî seba demokrasîya Tirkîya amey kistene, taye ramey sî dugelê bînî, taye bî Tirk si. Na semeda rave zone ma, nasnameyê ma. Weçinisê asîmilakarê kurdî mesela ma nîya. Ha kemalîstî, ha tayyîbîstî, ha netewíst-ulusalci ma re zulm kene, ma asîmîle kene, ferqe ney çîno. Kurdî gerekeke rexistinê xo çip kere, telewe bimane û raye xora sere. Stratejîya niyanen seba ma rasta. Eke no nîya nîbîyene, dewleta Tirk çaye kurdîna wano, bere partîya Tirkîya be?

    Hata ke çepgire û ameyoxîstê Tirkîya bosta xo Ataturk ra nivisna, besenikene ke duste Islamîstî bivejîye. Hen asenoke îy Ataturk ra raye xo cíya nikene. Yanî çutir beno ke alayê partîye kurdî ebe resmê Ataturk bîyero telewe 🙂 mordem ney labelê domen huyîne :))

    • Na meseleya tirkan teyna nîya, na meseleya her însanîya. Însanî ke binê zulm û zordarîya AKP de bî, gere ke to kî verba nê zulm de bêveng û durî nêvinde.

     Ewro hukumatê AKP dest êşto ra cuya (heyatê) însanan. Serbestîya însanan, însanan dest ra ama guretene, şima hona vanê nîya bîyo, ha bîyo. Hatanî bi werden û şimitena însanan kî nê zulmkarî qerar danê ci. Şima ke na mesele ra durî vinde, a mesele ra durî vinde, o taw zone şima kî kulture şima kî beno vîndî û no zulm kî nîya dewam keno.

 3. Brêz Azadî;
  seba nê şîroveyê xo weş û war be, la ez bawer kena to nustê mi ya rind nêwendo ya kî honde ser o nêvineta. Ez oncîya kî wazena seba nê şiroveye to, nuste xo ra tayê çîyan berzî nê şîroveyê xo ser.

  “… Raştî kî qet kesî qasê şarê ma zulm û zordarîye nêdîye. Heya raşt a, verba nê zulm de kî rojê kesî ra veng nêvejîya. Ma her kes rê, her miletî rê heq, huqûq û edalet wazeme,la çi heyf ke her kes kî zê ma nêfikirîno. Muhîmîye a wa ke kotî û kam rê
  nêheqîyênî ameye kerdene, mordem kî verba nêheqîye de vengê xo, qeweta xo ju kerone û
  doş bido doşî verba zulm de pîya lingan ser vindero.”

  Helbet problemê kurdan ne CHP ne kî MHP çareser nêkena, la Erdogan o ke to vana, o kî
  na mesela çareser nêkeno. Her çiqas ke ewro aştîye ra êno qesey kerdene kî ez qet bawer nêkena ke no dîktator na mesela çareser kerone. Aşîtîye vano, la sene aşîtîye? Erdogan o ke to vana dest dano kurdan, gelo aştîya de birume re hazir o? Hênî aştîya zûp û zûyayê
  nêbena.

  No dîktator o ke to vana dişmenê qizilbaşanê kurdano. Tewr çekuya elewîtîye nêceno ra
  fekê xo. Derheqê bawerîye de sunîyanê kurdan ra vano ma birayê jumînîme. La Kam se vano wa vaco, gorê mi Erdogan zulmkar o, dîktator o û dişmenê gonya şarê ma wo.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse