Se bikerî ke sêneyê mi de zaf xorî yo no xezeb
Kinena, kinena, nêvecîno
Xora destê mi zî bîyê giran, çimê mi qefelîyê
Emrê bêkesîye şênatîya mi dizna
Zereyê kitabê mi der ê dilopê hêstirî
Benê zuya, benê hît
Rişnena, rişnena nêqedîno

Şewê mi kamî berdî
Kamî rojê mi werdî

(Mi kamî ra nusna, kamî wend? Kemera sebrî bîye lete bi lete, vayê sîyayî girot berd. Serrî vîyartî, dem û dewran vîyart, ti menda. Ti kam a? Hewrê kamcîn asmenî ya ti? Hukmê to persanê mi xerîbîye ra rişneno. Dêsan de, kuçan de ju doman şewan dirneno. Şar û şaristanî mi ra nameyê to neqişneno. Ti kam a ke? Ti xerîbîya min a. Serran ra ama ti. Kifiran û nifiran ra ama ti. Şîmşera xo wisarê mi ra biance, sodirî bêrê vîr ra mi. Hesrete, verojê xortîya mi qedêna. Mi ra tenyatîya rastîye menda. Ez zereyê pêro romana de tayê por, tayê qorê meyîtanê bêkesî ya. Kemerê mezela mi kamî şikna? Wela mi adiran ra ver, koyan ra teber der a. Kilama ke vengê mi ra visîya, kitabo ke emrê mi ra nusîyo, wanena, wanena nêqedîno)

Se bikerî ke sêneyê mi de zaf xorî yo no xezeb
Kinena, kinena, nêvecîno
Kamî xîyalê mi werd
Asmênê çimê mi kamî berd
Pêro persî bê cuwab manenê mi ra

Mektuba ke adresa xo vîndî kerde, ez a

(Waranê vêşayîyan de, binê kemer û kuçan de mendê heskerdena mi. Melewne, ti helîna. Teyran mi terikna, sêneyê mi de bilurê şikîyayî, paçê fîstanê berîvanan. Welatê mi de hukmê vateyê bê welatîye esto. Kayê qilêrî kenê virara mi. Vecena, vecena, nêqedîno)

Nê kabosan kamî virda hewnanê mi
Nîya tarî, nîya qilêr, nîya kezeb
Ax! Se bikerî ke sêneyê mi de zaf xorî yo no xezeb
Kinena, kinena, nêvecîno

No derd nêqedîno bira
De vaje mi ra
Kamî welatê mi dizna, na hesrete kamî kerde roja mi
No Mizur o Dêrsim de lorneno
No veroj o Karêr de naleno
Resman de, dêsan de hesrete girs bena, waştîya mi!
Se bikerî ke xerîbîye kewta para mi

Dem şî, dewran şî, kayê mixenetî kenê newe, kenê roja mi
Qehremanê vizêrî kerdê lal, sixletîye bêveng a delal mi!
Ê kilamî, nûmayîşî, sloganî
Ê hepis û zîndanî, ê koyî, gerillayî, o adir, a jarîye, ê çimê bêhewnî
Ax! Nika kenê hobî
Serê sêneyê ma de new ra  kayê entegrasyonî
Berdoşê Osmanê Alî, pêro bextê ma ra kenê paşa û walî

Vinde! Melewne, têra meke, derdê mi tayê bibo fireqet
Ma yê ke koyan dêm da, banduran û bendan lete kerd
Ax mayênê mayênê… Kamî ra se vajî, ma bi xo tabu viraşt û vet

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse