Sere de ê yê ke hepisxananê Tirkîya de binê zulm û binê şertanê giranan de 68 rojî şîbî grevê vêşanîye, ez nê fedakaran fîraz kena û canweşîya înan wazena. Raştî kî grevkerdoxî reştî armancê xo û no grevê vêşanîye bi serkewtişêde hewl kerd temam. Naca ra înan re selam bo.

Na serkewtena hewle ra dime ez kî naye bidîne kifş kerdene ke mi bi xo raştî kî qet bawer nêkerdene ke ez rojê xelatêda nîya hêcaye cêna. Armancê mi o bî ke ez kî bi yew şîîra xo destek biderîne na çalakîya edebîyatî. Henî bawer kena ke hetanî nika ez hîre reyî beşdarê na çalakîye bîya. Na reya hîrêyine de kî bi xelatêda nîya biqedr û qîymetine endamanê jurî ez kerda şad.

Heto ju ra zaf bîyane şad, heto bîn ra kî barê vile mi kerd giran. Çunke xelata edebîyatî ya Huseyîn Çelebî guretene raştî kî xelatêda birûmet a, xelatêda hêca wa, xelatêda zaf delal û nazik a. Eke endamanê jurî na şîîra mi “Ez kam a?” hêcayê na xelate dîya, na kî mordemî qet bêguman zaf kena şad.

Seke mi cor kî kifş kerd, heto ju ra kî na xelate barê herme û doşanê mi kerd giran. Gere ez kî laîqê na xelate bî. Qedr û qîymete na xelate rind bizanî. Çunke qedr û qîymet do emeg û keda ma, ma kî gere hucumê na xelate vecîme.

Jurîyê zê Kamer Soylemez, Mehmet Çetîn û Îlhamî Sertkayayî ra xelate guretene kî mi ra gore çîyêde bîn o. Seba mi hîrêmîna kî însanê zaf hêca yê. Seke yeno zanitene, raver şîyena ziwan û edebîyatê kirmanckî de nê hîrêmîna kî xeylê xizmetêde hêca û xizmetêde hewl kerdo û îmzaya xo kî eşta binê zaf projeyanê rindan.

Kesê ke îmzaya xo erzenê binê plan û projeyanê rindan, nînan ra ju kî Yewîya Wendekaranê Kurdîstanî (Yekîtîya Xwendekarên Kurdistan, YXK) ya. Seke yeno zanitene, serra 1993 ra nat her serre Çalakîya Edebîyatî ya Huseyînî Çelebî organîze kenê. Emser reyna Yewîya Wendekaranê Kurdîstanî Çalakîya Edebîyatî ya Huseyîn Çelebî ya 20. organîze kerdîbî.

Yanî vîst serrî têdime çalakîyêda nîyanêne organîze kerdene raştî kî karê her sazgeh û komele nîyo. Bi serran o ke Yewîya Wendekaranê Kurdîstanî bi fedakarênî, bi emeg û kede Çalakîya Edebîyatî ya nîya hêcaye organîze kenê, raştî kî xizmetêde hêca wo. Seba nê xizmetê xo yê hêca kî wa weş û war benê.

Goreyê vatena komîte û goreyê xebera rojnameyê Yeni Özgür Politika hama teyna emser seba çalakîya edebîyatî ya 20. 500-600 eserî reşto pê. Nayê ra gore mordem hetê edebîyatê kurdkî ra ke hesab û kitabê nê vîst serran bikerone, qet bêguman hesabêde hewl yeno mîyan. Bêguman seba na çalakîye hetanî roja ewroyêne bi hezaran şîîrî û çîrokî amê nuştene. No kî yeno na mana ke bi na wesîle edebîyatê kurdkî bi kîlometreyan raye gureta. Na kî seba ma rayêda rind a.

Bi na wesîle ez kî endamanê jurî rê, Kamer Soylemez, Mehmet Çetîn û Îlhamî Sertkayayî rê, Yewîya Wendekaranê Kurdîstanî rê, komîte rê û kedkarê ke na çalakîya edebîyatî de emeg û keda xo vêrda ra, ez înan pêrune rê zaf sipas kena.

Wusênê Gestemerde

2 ŞÎROVEYÎ

 1. çime to ebe rost be 🙂

  To rê hedîyaye kî ez birusnî (seveta to kilamade rindeke çarna ro ebe zonê ma, îsala pê qayîl bena, kontrol bike).

  Des û di îmamî (Nesimi çimen)
  http://www.youtube.com/watch?v=8cqr5c8Ddw4

  Ey Dîlbere,
  Ebe xatirê $ahê Merdanî (1) sane,
  Ebe xatirê rayverê her di cîhanan (2) $êrê Yezdanî (3) sane,
  bî, mi qisawete mefîye
  Seveta $ax Hesenî, Pîr Wu$enî, meydanê Kervelayî
  Lutf bike, seveta esqê Olî Subhanî (4), cirmê mi weda
  Hu, hu, hu…

  Eke rindekîya îmam Zeynel Abînî rê înam bîya
  Eke îmam Baqir(5) xo de dî yo
  Eke îmam Caferî, cedê Mihemedî, nas kerdo
  Seveta esqê Olî Saxê Merdan, seveta al-îmranî (6), bî ebe raye, merhemet bike
  Dost, dost, dost, Elî dost….

  Serverê Ehlî Beytî Imam Musa wo
  ê yê ke ebe can û esqî no$ kene ekserî muptela ya na raye yê
  $axe $ehîdê Xorasanî, îmam Rizayî ra dime
  Seveta esqê Qelve Vîranî (7), na muptelayî ya mi rê merhemet bike
  Hu, hu, hu….

  Sarê xo no ro ebe raya $ax Taqî û ebe Naqî,
  Salavatê xo sadiqane bide ebe roye Ehlê Beytî (8)
  Gafîl mebe, goyîlê xo mede ebe bêvefayan û ma$ûqanê di cîhanan
  Goyîl, bî feraxat bike seveta esqê însanê kamîlî
  Dost, dost, dost….

  Ey vîrane, mevejîye raye ra, bî ebe raya raste
  Movet û $ewqat (9) yê to yo ey Hesen-ul Askerî
  Serfirazê Evlîyayan (10) Hacî Bekta$ê Welî
  Ti ganî (11) ya, seveta esqê Mehdîyê Dewranî (12) mirodê mi bide
  Hu, hu, hu…

  1- Hezretî Elî.
  2- Dîna û axirete.
  3- $erê Xaqî, Xodayî/Homayî (Hezretî Elî).
  4- Xaq, Xoday/Homay.
  5- Imam Mihemed Baqir (Ebu Cafer).
  6- Sureya al-îmranî (Al-imran süresi).
  7- Pîr û seyîdî (erenler).
  8- Salavat dayene : goynayene (Raya Ehlê Beytî bigoyne).
  9- Kesê der û dorê xo say kerdene, ci rê wayîr vejîyayene, hîmaye kerdene.
  10- Tewr berz, en berz, $axê ewlîyayan.
  11- Comerd.
  12- Imam Mehdî.

  e-mail rê mesa merune, mi parola xo vîra kerda 🙁

 2. Roştî mîyande bê Bertal
  Raştî kî zaf pê qayil bîya û zaf rindekî kî to çarna re kirmanckî. Dest û payê to weşbenê, ke to kî bi na xelata xo ez fîraz kerda û seba naye kî weş û war bê.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse