Şanê 31. aşma kanûne de her kesî de tejxelêde zaf girs bî.

Her kes dima şuxulê xo erzîyêne o het û no het. To vato belkî roja qîyametî ya. Şaxê bajaranê dinya sey roja meşerî bî. Çimke o şan şanê serra 2010 bî. Êdî serrêda bîne dest kerde ci. Belkî têdê şarî nêbo kî zafê şarê dinya şîyayîşê serra kane û ameyîşê serra newîye ser o fikranê xo de, tejxelanê xo de heqdar bîy.

Labelê eke merdim tayê tarîx de nîyado, vîneno ke însanan seba weşî û rindîya xo çîyo nîyanên bê sere û bê peynîye her wext îcad kerdo û pê wextê xo rind derbaz kerdo. Sey serra kane û serra newîye bi hezaran rojê taybetî estê. Mesela, roja cinîyan, roja pîyan, roja zewajî, roja bîyayîşî, roja merdişî, roja heq û huqûqî ûêb. Têdê nê rojî rojanê bînan ra qet ferq nêkenê. Feqet însanî bi nê rojan benê bextîyar.

Het o bîn ra, eke merdim wext de nîyado, vîneno ke wext bi xo kî zaf çîyêde îzafî yo. Wext çik o? Wext qey kerdo lete? Deqî, aşmî, serrî, rojî hetê însanan ra qey ameyê viraştene? Merdim şikîno cewabê nê persan bi yew cumle bido û vajo, çimke wext mezgê însanî de çîyêde bê sere û bê peynî yo. Ne vernîya xo esta, ne kî peynîya xo esta. Ne bi dest yeno girewtene, ne kî bi çim yeno vînitene. Şew û roj kî hunerê roştîya rojî yo.

Çimke wext bêvengî ya. Wext tebat o. Zereyê wextî de her çî cêreno ra û şono raşte ser. Coka wext hem çîyêde îzafî yo hem kî dermanê derdan o. Bawerîya însanan zereyê wextî de her çî seba rindîya xo viraşto. Seba sûtparêzîna xo (menfaatê xo) ardo ca. Çike yeno xeyalê merdimî, têdine hetê însanan ra amo viraştene. Adir kerdo we, ver de kay kerdo. Roj û aşme de nîyado, bawerîya xo bi înan arda. Çamure ra heykelê însanan viraşto û ver de çok na ro, bawerîya xo bi ê heykelan arda. Zereyê wexto bê sere û bê peynîye de her çî xo gore ardo ca.

Eke ma pey de şîme qesa xo ser, tejxelê 31. aşma kanûne, 01. aşma çeleyî de kî dewam kerd. Çimke zereyê wextî de her çî sey yew lak dewam keno û şono. Qet nêvisîno. Sey lakêde bê sere û bê peynîye.

Labelê hêvîyê însanan qet nêqedînê. Însan hertim bi hêvîyanê xo emr keno. Eke hêvîyê însanan qedîyay, însan kî qedîno.

Coka însan hertim hem edet û qeydanê dinya rê sereyê xo nano ro, hem kî bi hêvîyanê xo zereyê wextî de emr keno û şono. Çiqas ke wext vêrd ra, hêvîyê însanî kî benê kêmî. Labelê ganî merdim hetanî merdiş kî hêvîyanê xo ra derbaz mebo. Na dostîya însanî û wextî ya.

Wext dermanê her derdî yo. Wext nanê mêrikê belengazî yo. Ez bawer keno ke hêvîyê ma kurdan têde, zereyê wextî de benê raştî. Derdê ma kurdan kî sey şaranê bînan qedînê. Şarê kurdan kî zereyê wextî de beno azad.

Labelê wextê emserî mi tersneno. Çimke hukmatê tirkan derheqê şarê kurdan de qet rind nêfikrîno. Bi polîtîkaya rojane wext vîyarneno ra û şono. Esas armancê dewleta tirke o yo ke wext mîyan de xelefîya şarê kurdan mîyan ra rawurzno.

Ez wextê emserî ra terseno. Çimke hukmatê tirkan wazeno ke wextê weçinîtişê mepusan de her çî bicêro xo dest. Eke zêdê mepusan girewt xo dest kî BDP ra vajo, “Şarê kurdan êdî şima nêwazeno. Xelefîya şima û PKK êdî pere nêkena. Naye ra dime temsîlkarê kurdan ma yîme.”

Wextê emserî hêvîyanê mi de nêhûno. Çimke nika ra kifş beno ke rewşa nîyanên a. Hepis ra raverdayîşê Hîzbullahî kî naye nîşan dano. Dewlete û Hîzbullah suc de ortaxê jubînî yê . Hepis ra raverdayîşê Hîzbullahî kî deynê dewleta tirk o. Hur dimîna kî no derheq de çim şiknenê jubînî. No derheq de kifş o ke reyna senaryoyê dewleta tirke estê. Seba helkerdişê meseleya kurdan formîlêde dewleta tirk o newe çin o. Formîlê dewleta tirke xelefîya şarê kurdan mîyan ra wedardene ser o yo. Dewleta tirke wazena ke cayê xelefîya BDP û PKK de xelefîya Hizbullahî bîyaro ca.Yanî, rayanê AKP bi na qeyde daha zêde bikero û xo bikero temsîlkara kurdan.

Zurê dewleta tirke nêqedîne. Çimke armancê dewleta tirke letekerdişê kurdan ser o yo. Naye rehet nêano ca, labelê çi ke destebera bêro, pey de nêdano. Labelê, bi vateyo kilmek, hêvîya şarê kurdan emser kî zaf zor der a. Çimke rewşe ra aseno ke goreyê senaryoyê dewleta tirk o newe na dolime wazena ke kurdan têmîyan ra kero. Kurdî biverdê kurdî. Bi destê kurdan kurdan bido kiştene û bitersno.

Hedefê serekwezîrê dewleta tirke bi bawerîya îslamî kurdan bionco partîya xo AKP. No derheq de Hîzbulla bixebitno. Kurdan mîyan de çîyanê xirabinan bîyaro ca. Kurdî ganî no derheq de zaf biaqil hereket bikerê. Çimke felsefeyê dewleta tirke o yo ke “eke pê nîşikîna têmîyan ra bike”.

Vizêr şan şî, hêvîya mi ewro der a. Çimke wext tebat o.

Alî Beytaş

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse