Wayîran Hîzbullah serbest verda ra.

Bi nameyê “Homayî”, bi nameyê “heq û huqûqî”, bi nameyê “yewbîyene”, bi nameyê “biratîye” trajedîyê ke ameyê serê şarê ma, wa mêrê serê dişmenî.

Hîzbullah nê trajedîyan de trajedîya bi nameyê “Homayî” ya!

Vizêrî bi kayê “elewî û sunitîye” kay kerdêne, ey ke êndî zaf pere nêkerd, mêrikan “Hîzbullah” vet. Hîzbullahê to dest kerd kardî û darîyan, bi nameyê Îslam û Homayî kolanê sûkanê Kurdîstanî de pey ra, ebe metodêde bêwîjdan, welatperwerî kiştî. Qaşo verba dewleta “kafirî” (!) vecîyaybî, hama welatperwerî kiştêne. Tek girmike nêda na dewleta “kafirî” ra! Bi seyan welatperwerî qetil kerdî.

Leminê, Leminê! Lemin halê ma rê!

Ero biko, ma Îstanbul, Anqara, Îzmir, Edene, Çorum, Edirne, Yozgat kî musluman nîyê? Ma to qey ê cayan de çin a? Ti vaje, nê cayan de qet yew keso ke “kafir” o ke ti bikişê çin bî? “Kafirî” û kesê ke ti gerek bikişê, Kurdîstan de estbîy? Heya! Tenya Kurdîstan de estbîy. Çike wayîrê şima, seba ke şima welatperweranê Kurdistanî bikişê, şima vetîbî. Tawo ke wayîrê şima êndî waşt ke şima tayê vindê, serekê şima Huseyîn Velîdedeoxlu kişt. Qey kişt? Çike gerek o qesî mekero. O ke qesî bikero, wayîr zanîno. Trajedîya Topal Osman, Rayber, Cemîlê Çetoyî şima zanenê.

Tew! Tew halê ma rê, tew!

Ehmaq û ehmaqîye hende ke mebîyêne, tirk çi şikîno Kurdîstan de bandura xo biramo? Aqilfeqir û fehmkorî ke hende mebîyêne, tirk çi şikîno ebe şarê ma kay bikero? Ehmaqê ma bîyo belayê sare û şarê ma.

Ebe nameyê “Homayî”, Ti Homa kena, piro de, ero! Şarê xo bikişe, cayê to cenet de hazir o, ero! Xora kam ke wazeno şoro cenet, çi hekmeta ke gerek kurdan bikişo! Domanî kewtêne rêze, destê Xomeynî lew kerdêne û verba Îraqê “kafirî” şîyêne herb. Hîzbullah darîye kerdêne destê xo kolonê Amed, Wan, Batman de kurdê welatperwerî û sîvîlî kiştêne ke şorê “cenet”.

Seba ke ti wazena şorê cenet, Homayî to ra vato kurdan bikişe? Ero biko, ti nêzanena bê ke yew kesî bikişê şorê cenet? Ma ez to ra se vajî, Guneş, Çîller, Pîller, Mîller, Zîller şima rê “helal” bo. Seba ke ehmaqîye bêpere ya, Hîzbullah kî trajedîya şarê ma ya.

Wayîran kaykerdoxê xo serbest kerdî. Na senî dew a ke kemerî girê dayê, kutikî raverdayê?! Ero, ez kemeran se bikerî, kutikî raverdayê, wayîran kutikê xo verdayê ra, kutikî erzînê ma, kutikî! Cemilê Çeto yo ke Atatirkî pê rind kay kerdîbî, karê ey ke qedîya, ixdamê ey vetîbî, kurmanckî vatîbî se, şima zanenê? “Min re mebêjin Cemîlê Çeto, bêjin ji kerê ra keto!” (Mi ra mevajê Cemîlê Çeto, vajê here ra kewto!). Husên Velîdedeoxlukî naye kî firsend nêdî ke vajo.

Ma êyê ke hîna dewam kenê? Keyepel viraşto, nameyê keyepelî kî “Huseyînî sevda efendim noqte com”! De “com” bê! “Com here”, ero hero!

Dewleta tirke ney, Homa aqil bido şima, ez se bikerî?

Îlhamî Sertkaya

5 ŞÎROVEYÎ

 1. Na gama zaf rind plankerdisa. Sare kurdî dewleta Tirkî zaf asan keno parce. Hete jüra kurde Elewiy bî elewiye tirki hete binrak Muslumane Kurdî bî Muslumane Tirkî ano telewe. Wera wecinîsîk Hîzbullah ard teber un Diyarbekîr de xeyle kesî ney pîroz kerd. Qetile 10.000 Kurdî bî huyayîs bî rekasîyayîs xepîs ra wejîyay. No resim mezge Kurdîde jü parceameyis pîya ard. Na semeda Kurdistan de partiye dînî -Elewi, Ezîdî yakî Musluman- nebeno.

 2. Kek İlhami hizbullah trajediya gelé me nine,béhışiya mılleté me ye.dewleté gırt evana mina kera xüra dane xewat.gırt cinaré wana,law apé wana desté wana va da küştıné,paşé ji gırt sereké wana küşt.cemilé çeto got ye mı(n) ra newéjın cemilé çeto,béjın keré ra keto.hışé wi axır yé da hatiye seré wi.hema yé vana nehatiye seré vana.merıve ki qasi mori (morcela-karınca)ké şerefa wi,méji(hış)yé wi,vicdana wi hewe qe dıwéje hüseyini sevda.kome ke kü goti we hüseyini sevda demeki ne xwayi yé şeref,vicdan ü hışın.oro jé ra béjın keroyi sevda.

 3. Metin bira;
  Dewleta Tirkî u Farsî, seba elewîyanê ma ameyê têlewe. Temsîlkarê Dewleta Farsî Tirkan ra, seba Elewîyanê ma vato ke; ‘Ya şima nînan bikerê Tirk, ya ma nînan bikime îslam’. Her kes wazeno şarê ma bikero zê xo.
  Dîgorij bira; Ma Huseyinsewda.kom u kertî ne trajedîye? Kuştina kurdên ku bi destê kurdan dibe,ne trajedîye? Ker, ava ku têda dixeniqe, ducar nake. Lê mixabin kertî u kerên welatê me, sedcar dikin. Ew trajedîye birayê delal.

 4. Kurdê ma, bi xusûsî ê ke çepgir î yan zî dûrê cematê îslamîyan ê, meseleya hîzbullahî heta nika weş fam nêkerdo. Eger merdim wazeno derheqê miletê xo de tehlîlêk virazo. Ganî sosoyolojî û taîxê şarê xo bizano.
  Hîzbullah sey cemaatî serra 1978 de ronîyayo. Badê Înqilabê îslamî yê Îranî
  yani badî 1979 de hêz girewto û 1980 ra heta 1991 sey cemaatêko sîvîl kar kerdo. Verê 1991 de xebata înan kulturî û dînî ya. Kitabxaneyê înan bî. Kasetê kirdaskî û kirmanckî vetêne, camîyan de dersê quranî dayêne. Xo sey cemaatêk organîze kerdêne. Mesela yeno mi vîr ke 1989 de dewa ma de yew veyve de deyîrbazê Hizbullahî amey bî û îlahîyê zazakî vatêne.
  Labelê 1990-91 ra pey PKK organîze bîyayîşê înan ra hes nêkerd û waşt ke faalîyetanê xo vindarnê. Hîzbullah zî wayîrê ideolojîya îslamist bi, radiqal bi, qeseya PKK nêkerd. Xora hetê îdeolojîk ra PKK xesim vînaynê. PKK înan ra tay kesan kişt. înan zî 1991 de PKK ra yew kesî kişt. La mesela nêvinderte û şer destpêkerd heta 1996 zaf kesî kişîyayî. Dewlete xo ra no hewa çik waştêne ke kurdî yewbînan bikişî. Fitne fesatê dewlete no beyntar de hîna zêde bi. Mi gore destpêkê na mesela de sucê PKK zî zaf o. Yanî tena Hîzbullah na mesela de zerar nêdayo kurdan, PKK zî dayo. PKK zî, Hizbullah zî Kurdistan ra vejîyayo. îdeolojî û metodê înan cîya yo. La bingeha şerê înan “kurdîtî” nîyo, şerê bêtehemmulî yo. Mesela Hîzbullah nêbîyo qoricî, yan zî kurdistan înkar nêkerdo. Mesela yew kasetê inan de wina vajîyeno:
  “Hîzbullahî Kurdistonî / Çi şêrê çi pehlîwonî / Zey Hizbollahon Lubnonî / qey îslom yî con xwi donî” No qaset 1993 de felan vejîyayo û kirmanckî yo. Kurdan rê îttîfaqêko netewî lazim o. Bi çimê îdeolojîk ma meseleyanê xo nêeşekNî hal bikerî.
  Eke mîyanê kurdan de bi hawayêko azad herkes fikrê yewbînan rê tehemmul bikero, ez bawero ke nê trajedîyê ma kêm benî. Kam ke fitneyê birakujî biko, ma gerek nêverdê. Eke ma tarîx ra ders û îbret girewto ma vajî “Hînî bes o”.

 5. Bira Serdes, caye dini bone dine. Siyaseta dini nebeno. Alewiy, yaki Müslüman her kes itikate xode serbesto, labele siyaseta dini qe nibeno. Filisten de ma vineme siyaseta dini Filistin ard kot. Ez serune 1991 de u 1992 de Amed debine, ez cimune xora dine ke Hizbullah uska kamre gureono. Nika rindek qesey kene, labele o waxt xeyle hazare cence kurdi bi kard bi qursin kist. Sereke inuk mordeme dewleta Tirki bi, no tepiya amey bi rost.

  Ez simara van, ne Hizbullah neki Cemeviy Kurdistan ra vejiyey. Jü nameye xo Erebunra gureto, jük nameye xo Tirkura gureto. Siyaseta dini tehlukeliya, sare Kurdi kena parcey. Onca vanke itikate ke Kurdistande re bone xode itikate xo bikere. Ziwane made itikate ma bikere, kovare diniye ziwane made biveze.

  Zerare ko Hizbullah da, Qoricinra daha jedero. Chi tamasewoke Hizbullah hata nika jedeye 1000 Kurdi kisto, labele verba Artesa Tirki qe dae nikerdo. Eke i kurdistaniye caye hata nika jü kursune verba dewleta Tirki niesta??? Caye gonya jedeye 1000 cence Kurdi kute?

  No mesela ideolojiy niyo. No jü qevgaye xelesayise jü mileto. Ez pöre kurduna hasken, Muslumaniera, Elewüna, Eziduna, Suryanira, Yahudina. Kamke tufong onit sare xo, kamke jü dini mare bi tifong vazenoke qebul kero, kamke azadiya sare xo dini ra tercih keno, inura ez hasniken.

  Her kes gama xo rind bierzo. Bine partiya dini ma beme parce, nime telewe. Her kes ney rind fam kero.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse