Tayê pêşnîyazê weşîye werdene ra dime:

  • Cixara meşimê: Pisporanê weşîye ra gora werdene ra tepîya cixara mêro şimitene. Yew (ju) cixara ke desinde werdene ra tepîya yena şimitene, sey (jê) des cixarayî zerar dana weşîya însanî. Na rîskê qenserî kena zêde.
  • Meywe mewerê: Êmiş ke serê werdişî ame girewtene, pîzeyê însanî bi (ebe) hewa ra keno pirr. Gerek ke meywe ya 1 saete werdiş ra ver ya kî 2 saetî werdene ra dima bêro werdene.
  • Çay meşimê: Xeylê kurdî peynîya werdene de hemen çay şimenê. Pisporan ra gore werdene ra tepîya qet çay mêro şimitene, çike çay vîtamînê ke werdene de amey girewtene, kena bêfayde. Kam ke çay ra zaf hes keno, werdene ra yew (ju) saete raver bişimo.
  • Kemerê xo sist mekerê: Sistkerdişê kemerî roqilayê (loqilê) însanî girê dano.
  • Mefetelîyê: Ca de werdene ra dime mefetelîyê, çike fetelîyayîş de werd çapik hezm beno û qîymetê werdişî beno kêmî. Werdiş ra yew saete tepîya fetelîyayîş rind o.
  • Awe xo ro mekerê: Werdene ra tepiya pirde awe xo ro kerdene gonî dest û payanê însan de kena vila û dormeyê pîze de kena kêmî. No seba hezmkerdiş weş nîyo. Aye ra kî dot ajne mekerê.
  • Hewn a meşêrê: Çiqas ke rehet o, merdim (mordem) werdene ra dima hemen pameşêro, çike hewn de hezmê însanî rind nêgureyeno û wextêde derg de roqilayê (loqilê) însanî kûnê nêweş. Naye ra teber merdim kîlo cêno.

1 ŞÎROVE

  1. Ezu ki çiyo niyanen , niya ver eşnay bi. Gereko ni vatenan bikeri, labele teni zoro.
    peroz vaxt nemaneno, nu rira, insan herbi herbi nane xo wono, ey ser çaye xo sımeno, sono tayi fetelino. peşey ki, wordenara dıma hama hewn nişenoro insar ser, insan sono hewn

Comments are closed.