Sodirê 12. aşma hezîrane bî. Çîyê ke şima zanenê ez qal nêkena. Qalê “DÎÎŞ û MÎÎŞ”an nêkena. Ê xo ra seba “Homayî” qulê Homayî kişenê. Ê ruhê tarîye, ruhê sîmgeyê zalimîye, gonîwer ê. Bîyê belayê şarê welatanê îslamî. Ez tenya naye kilmek vajî ke Îslam ke nêbîyêne nê Hîzbullahî, El-Nusrayî, Înşala û Maşalayî nêvecîyêne.

Ax, ero ereb! To nê însanî se kerd celeb!

Caverdîme!

Xebere ebe herfê girsî nîya ameya verê çimanê mi:

“PÊŞMERGEYAN KERKÛKÎ GIREWT.”

“KONROLÊ KERKÛKÎ KEWT DESTÊ PÊŞMERGEYAN.”

Çimê mi bîy girs, zereyê mi girîya. Mi nuşteyê xo da vinitene. Kewta xîyalan. Vateyê Mistefa Barzanîyî goşê mi de zimîya: “Eger ke ma Kerkûk ramexelesnîme, domanê ma yê meşteyî yenê mezela mi ser o, mi ra, ma ra qehrînê. Ez nêwazena domanê ma meştê tuyê mezala mi bikerê!”

Mistefa Barzanîyî verî ke merdbî, wesîyatêde bîn kerdbî. “Mezela mi, mezela ju pêşmergeyî ra girs, berz mebo.”

Şima nê mesajî fam kenê? Ez nê mesajî de naye fam kena ke no bi xo yo. “Ferqê mi û ju pêşmergeyî çin o, mi tabu mekerê.”

Hey! Gelê modernan! Şima ra vana ez! Ê welatperwerê qaşo modernê ke dewleta kurdan nêwazenê. Hay, ez qedayê modernîya şima bî! Hay ez qedayê ekolojîk, îdeolojîk û bîyolojîkê şima bî!

DÎÎŞ herişê Mûsilî kerdo, balyozxaneyê tirkan rehîn girewto, Hasîp Kaplanî xem kenê, bira! Vengê dewleta tirkan kenê ke “dewlete kotî ya” vanê. Willayî Hasib keko! Dewleta tirkan operasyon der a, ti zanena. Dewleta tirkan karê xo kena, ti zanena. Dewleta tirkan bi deq û dolaban gerîlayê ke cayanê xo teriknê, roje bi roje qereqolan virazenê. Şima parlamentoyê na dewleta tirkan de donkîşotîye bikerê! Vateyê Zubeyîr Aydarî ameya vîr ra mi: “Ma, Kurdistano qijkek se kenîme? Ma rê lazim nîyo!” Heya! Şima Lûksembûrgo qijkek wazenê. Şima Belçîkaya qijkeke wazenê! La şima ne Kurdîstano qijkek ne Kurdîstano girs wazenê. Şima ekolojîk û bîyolojîk wazenê!

Gonîya şarê ma aw a! Pêşmergeyî reyna îspat kered ke gonîya şarê ma awe nîya. Ma nê şanikan ra rew ra mird îme. Kam ke mird nêbîyo, dewam bikerê.

Pêşmerge zelal o. Qezencê ey zelal ê. Bi na zelalîye kewtî Kerkûk. Mi waşt ke ez na deqa Kurdîstanê Başûrî de bîyêne, verba mezela Mistefa Barzanîyî biremêne, nîya biqîrêne: “Serdarê nemir! Rabe, mi te ra mizgîn anî! Pêşmerge Kerkûk rizgar kir! (Serdaro bêmerg! Ravaze, mi to ra mizgîne arde! Pêşmergeyî Kerkûk raxelesna!)”

La ez îta de qîra. Ewro ruhê mi şên, zereyê mi germ o. Roje roja seveknayena Kerkûkî, roja seveknayena Kurdîstanê Başûrî ya. Çi ke uca de bayraxa ma, parlamentoyê ma, hukmatê ma, pêşmergeyê ma peyda bîyo. Coka dişmenê miletê kurdan naye ra tehamul nêkenê. Nê hardê dewrêşî ser o ju dewleta kurdan peyda bîya, ma naye de çi esto? La dişmenê kurdan nêwazenê ke na dinya de miletê kurdî bibê wayîrê dewleta xo.

Naye rind bizanîme, seba dewletbîyena ma mecbur îme ke bême têlewe. Naye mekîme qedayê fîlman. Naye mekîme qedayê partî û îdelojîyan. Partî û îdelojîyÎ bibê qedayê Kurdîstanî. Tarîxê miletê ma de firsendî zaf şenik vecînê. Qîymetê firsendê ewroyî bizanîme. Ez partîyij nîya, ez PDKyij, PKKyij, YNKyij, filanij bêvanij nîya. EZ KURDÎSTANIJ A. Ez “Hesenij, Husenij” nîya. Xo rê kam çikij beno bibo, ez Kurdîstanij a.

Ma bixeyr Kerkûk, ma bixeyr!

Qehremanîya pêşmergeyan,hîdetê şima bixeyr!

Sodirê to bixeyr, Kerkûk!

(Resim: Rûdaw)

10 ŞÎROVEYÎ

 1. Bravo to rê kek îlhamî! Kerkûk parçey Kurdistanî yo, zere û dilê ma yo!! Kurdistan êdî bibo azad bijî pêşmergeyo! Ma heme Kurdistanij ê.

 2. Sodirê to xeyr bo Birez Îlhami to nivisê xodê vana ez partijis nîya ez Kurdîstanija hema
  nivisê to hîn nivano.Kurdîstan Wêlat ê teynîya ê Kurdan nîyo nêcêyîde qomê Asur,qomê Hermenî,qomê êreb estê hetê bawayîrî ra êlavî,êzîdî,xirîstîyanî cudayî ya xo ramenê.

  Nîvîse xodê to vana name êy Pîyayî to nivisno nê mordemê modernî kurdîstano qijkek nivazenê qeyî luksenburgê qij Belciqa qijvazenê qey kurdîtano qij nêvazenê.

  Nê Luksenburg nekî Belciqa Kurdîstan o tibê xokî zana Kurdîstan car Let o Kurdî teynî ya
  Basurê Kurdîstandê necuyînê A tim to qome vakur,rojhelat U rojava kena kotî.

  Kerkuk demo kê saddam gina waro Pêsmergan kerkuk dê bî êbe zorre êmerîka êy Kerkuk ra wetî tewêr qêy A tim vengê xo nîwetenê Pêsmerga.

  Qom bê eqolojî nîskîno cuyanî ya xo biramo gune xwezîya(cografya)qomî qom weyî kerro Darr U berr,Axwe qomî zelal bo êke neke bîy Qom cuyaniya xo serrast beno.

  Basur kurdîstan Ê Barzanîya nîyokê PDK urzena ra mîyanê basur u rojava Xendeqê kinena gos serr YNK U Goran nîkenê mi corr nivîsnay bî kurdîstan bîyo car letê gune rexistînê ma berre peser Kongra netewî awa kerê.Qomê Kurdîstan rê bîxebetîyê…

 3. Kerkûk çend serrî tapîya resa Kurdistan. Resayisê Kerkûk resayîsa gonyî zerya welat yo. Nika zerya Kurdistan giran û giran gimeno, no gimayis nejdîde, kontonê Rojawa keno Kurdistan, demokratîk memokratîkê ekolojîke sîyaseta Bakur keno Kurdistan, bevengîya Rohjhelat vurrneno keno Kurdistan. Endî medyayê û arenayê sîyaseta û dîplomasîyê mîyan netewî de Kurdî endî bi birezîye yene qisey kerdene, no tarixte reye yewino. Adir endî Kerkuk de wesa, Kurdistan o ke BDP est bi çop, Kerkuk te çop ra ame peyser girewtene. Bi girewtisê Kerkuk, pero îdeolojîye be Kurdistan ame çop estene… Werte des serre de pero Kurdî kune bine dewleta xo, tepîya birayîyene, asîtîye, ekolojî, birrî û was loye çemê Muzir de, binê alayê bimbarakê Kurdistan qisey keme, belkak vengan vengan huyime…

  Xizir deste pesmergan bicero!

 4. Birêz Erdogan Daniş;
  Seba nusneyê xo weş be. Ez to ra kilmek vajî;
  1-Modernîye muridîye nîya
  2-Kürdistan de bi giranîya Kurdan ra dot, tayê şarê bînî zî civînê. Kurdistan,ebe pêro şarê ke civînê, nameyê nê welatî yo.
  3-Ma, xweza û tebîet zî helbet şeveknenîme, la heta ke Kurdistan serbest mebo, no nêbeno. Dawa ma dawa serbestîya Kurdistanî ya.
  4- Seba naye, seba serbestîya, lazim o ke dewleta Kursidtanî bibo, eke mebo, qet çareser nêbeno
  5-Heya, Pêro Kurdî bêrê têlewe, no zaf muhim o, la seba çi bêrê têlewe? No pers zî muhim o.
  6- Ju partîye ke dewlet bîyena Kurdistanî nêwazena, ebe a partîye, seba çi bême têlewe?
  7-Heya, ez bi xo hetkarê Kurdistanê serbestî ya, hetkarê dewlet bîyena Kurdistanî ya. Kam ke naye wazeno, ez ebe înan a, nameyê partîye çi beno, bibo.
  8- Bayraxa Kurdistanî esta, bayraxa partîyan esta. Bayraxa netewîya Kurdistanî ser o, ez munaqaşa nêkena. Ju millet, bayraxa xo ya netewîye ser o, qet munaqaşa nêkena, bê şik qebul keno. Gelo ti na bayraxa netewîya Kurdistanî qebul kena?
  9- Gelo ti ‘ma dewleta Kurdan a netewîye nêwazenîme’ nê vateyî, nê mantiqî qebul kena? Eke ti qebul kena, ma no ‘kongreyo netewî’ yo wazenê wirazê, çik o? Gelo ‘ma leteyê ‘demokratîk ulus îme’ çik o? Maneyê naye çik o? Kam ‘demokratik ulus o’, kamecî millet? Ma leteyê kamecî ‘demokratîk ulus îme’? Ma bi xo ju millet nîme?
  10-Birêz Erdogan, mektuba min a ke na peyepelge de, Murat karayilanî ra nusîyo, her hal ke to wendo. Hasîp Kaplan, Hatîp Dicle, Zubeyîr Aydarî çi nêvatî ke? Keko, ma zanenime Kurdistan çar parçe yo bira! Ma zanenime Kurdistan de bawerîyê tewîrî zî estê. Her çî zelal o. Kurdistan bi vateyê to ‘ ê filan û bêvan kesî nîyo’. Rast o, Kürdistan ê ma pêrune yo.
  11-Vanê ke ‘Ju xêx kemere ercano çale, biaqilî bi serran seba ke na kemere vecê, xebetînê’. Ez bi xo, ê ‘biaqilan’ ra nîya’.
  Wazena û şikîna zaf derga derg binusnî, la qet luzim nêkena. Çîyo ke ez vênena, wanena, ti zî wanena, vênena.
  Weş û silametîye de bimane

 5. Êz kî niwazena derg bîkerî hema mira hîn asen o to Cuwabê xendekan êy mîyane Basur U Rojava Kurdîstanî ameyê kinitenê serro nivindê ta.Rexistina kê wazena Kurdîstan awa bîkêrro avê bi xendeka awa kena.

  kamkê niwazeno Kurdîstan o Demoqratîk Baxceyê Gûlan hêr gulê,teyrr,darr û berr ajê xoserra
  jîl bido xo awa bîkerro ciman êyî korr bê.

  Kurdîstan awa bîyo Bdp û Pkk dust dê vînetê.bîra yê min o heja îdolojî Basur kurdîstan mira hînî eno wînîtenê partîya Kdp êbe karrê xuyo pilarin mîyanê kurdan dê fesadenî kena
  barzanî îdolojîyo kê Pkk rame na ayê ra terseno cimkê partîya vakurî dê Axa U moraba cîno
  Gelê Kurd xorê bîngeyî ceno.Bîratîya gelan herr cî serra wa.parr kerdena kare gure xo.

  Kurdê vakur bîyê pirtilê bîyêwila kewt ê saristanê tirkîya no sarê kurdî herr cîyê xo uca awa kerd o ma înan sebikemê.

  Mikê Ceyê xodê herr roj maya U pîyê xora kuyenê werdê ez êy ceyî sebikerî…Ha bîyo ce ha bîyo kurdîstan.

  qese min peyenê ê cal xendeq cîne bê xex ê sey mi kemera nierzen o.kam baqil kam xex?

  Selamê biratiyê wes u war bê bira wo Delal..

 6. Birêz Erdagan;Na cumlaya to ya ”barzanî îdolojîyo kê Pkk rame na ayê ra terseno cimkê partîya vakurî dê Axa U moraba cîno”
  1-Gelo ideolojîyê PKK yî ewro çik o? PKK mendo? PKK qedîya keko! PKK yo ke seba kurdistanê xoserî herb kerdêne, seba naya hondayê gerîlayî şehîd bîyî, qedîya!

  2-Ju partîye bifikirîye ke, ju kes se keno bikero, se vano vajo, pêro sempatîzanî zê ey kenê! Nika na aprtîye mıdern a? Na partîye xulam û axayî ra zaf zêde teluka yo keko! Ti qalê öi kena?Dewleta Kurdistanê başurî, ê yê ke dewleta Kurdistanî nêwazenê, seba înan numuneyêde xirab o, heya. Kam se vano vajo; pero karê welaperwerê Kurdistanî gereke na dewleta Kurdistanî bişevekno. Luzumê terorîyanê çepê Tırkanê ke qaşo ‘sosyalistîye’ kenê Çin o! ê zî vanê ‘dewleta kurdan ke sosyalist demokrat mebo ma ra çi’! No manîpulasyon o! No vate, kayê ê kesî yê ke qet nêwazenê dewleta Kurdistanî bibo. Gelo ti vateyê Ocalanî nêwanena? Eke axa mobara ra hes nêkena ti, qey reyê Ocalanî rexne nêkena? KDP yo ke ti qayîl nêbena, Şaşîya Barzanîyî rexne kenê, la to qet emrê PKKJ yî de dîyo ke juyo PKKyij Ocalanî rexne kerdo? Edebîyatê axa û morabayî bi nê halî cavirde keko ma doman nîme. 15 panc serrî yo ke ju kes, PKK yî ano-beno ser o kay keno. Guna nîyo, hêyf nîyo? Waxto ke ju kesî îtiraf kerdêne pkk yî vatê xayîn o, kiştêne. Rind! Ma Ocalan? Ey se kerd? Ey va çi? La çi heyf ke êy çi va PKK yî va ‘BİJİ’ De BİJİ! mi ra çi? gereek însan wayîrê edelatî bo. Ma, seba Hesen û Husenî ney, seba Kurdistanî mucadele da û danime. Ferqa ma, na wa. Plan, entegrasyon o keko!Seba entegrasyonî zî gereke manîpulasyon bibo. Ma doman nîme. weşîye de bimane

 7. Pkk Qêdîya cimê to rost bo.kurdîstan Pîyanê sey simarê mend o.”Entegre” to no kotîra wet o
  kam bîyo entegre hîn sey mi ewrupadê ronîsê propaxanda bikê pkk qedî ya.hewn wes o cay wes o.Cimemê,hesê mi aqilemê sikir caderê.karre min o sima cîno.abê na qêydê sima kurdîstan azad kene tewww.homêd karrê sima rast bîyaro..

  êndî nivisê ma beso jubînî mê siknemê bena!!!

 8. Kamî ke PKK qedêna, çimê înan roştî bo, ê mi ney.Kamî ke qedênayîşê PKK yî sêr kerd, naye înan ra vaje, mi ra ney. Ti hîna vana ‘entegre çik o’? Tew! Sînorê dewleta Tirkî ya neheqe qebul kerdene, Dewleta Kurdistanî nêwastene,’demokratîk cumhurîyet, demokratik ulus’ nameyê entegrasyonî yo. BDP kamî çarna HDP? Sebeb? Projê? Nîyet? Ju vano, qaşo pêro ‘modernî’! Bê şik qebul kenê? Ez, wela baxçeyê verê keberê kesî lew nêkena. No, mi ra zaf çetin o. Mi, seba ke wele mewerî, Şêxan û seyîdanê ma red kerdo keko! Ez wela verê keberê kesî nêwena, lew nêkena. Derdê mi tenya serbestîya Kurdistanî ya. Oxur bo.

 9. Mesela Kurdistan o, çiye bini kayo…
  Ideolojiy, demokrasi, biratiye kayo…
  HDP, cepgiri, demokratik ozerklik kayo…
  Mesela Kurdistan o, çiye bini kayo…

  Biji Kurdistan!
  Se beno bibo, kes raye Kurdistan de besenikeno bivindo…

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse