Rojê  yew (ju) dewe de, şiwane sono neweta malî. Eke beno son (şan) mal-naxir ano dewe, biza yew cîranî tey çin a. Wayîrê bize şiwane mal ra vano ke “Biza mi kotî ya?  Ya to tirta, berda rota, ya kî sarê birna werda, ez son gerreyê to ken.” Şiwane vano, “Heq bo, pîr bo, vergi kut wertê malî, biza to vergî werde”.

Wayîrê bize sono gerreyê şiwaneyî keno, maxebe beno.

Hakim şiwane ra pers keno:

– Şiwane ma ra raşt vaze, ti bize berde rote, ya kî birnaye werde?

Şiwane hakimî ra vano:

– Hakim Beg, nika ti ke kutik a, a no wayîrê bize kî verg o, a sekretere kî biz a. Ez kî şiwane yûne. Nika verg ke bêro mal kuyo, a na bize pêcêro biwero, ti ke meloxe, suc yê min o ya kî tê kutikî yo?

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse