No nuşteyê xo de ez wazena konsept û mefhûm ser o vinderî. Çira? Seba ke di Şingal de tayê konseptî estê, ganî merdim bi kar mîyaro. Na babete roja destpêkî ra heta nika bala mi ancena. Mi xo neçar vîna ke ez nê konseptan ser de vinderî. Nê konseptî zî di ten ê. Nînan ra yew konseptê Şeytan, o bîn zî Lanet o. Wexto ke merdim tîya şêligî ra pers keno, nêşênê cewabêde hol bidê. Labelê, çi bi holî çi bi xirabî, ganî merdim nê her di konseptan bi kar mîyaro. Nê konseptî benê sebebê pêrodayîşan. No het ra êzîdî qet tawîzan zî nêdanê.

vera nê konseptî de vindenê

Êzîdî vanê konseptê Şeytanî seba Melekê Tawusî ameyo vatene. Coka zî bi sert vera nê konseptî de vindenê. Merdim nêşêno tîya nê konseptan ser de galegal zî bikero. Eke merdim biwazo zî, hema xetê rîyê merdiman bedilîyenê û hewayêde serd zal beno. Labelê se beno wa bibo, ganî merdim nê konseptan şîrove bikero. Seba famkerdişê nê konseptan ganî merdim konseptanê bînan zî bigîro dest û şîrove bikero. O wext ma do bişê babete fam bikerê.

Merdim Google û ferhengan de cigêrayîş keno û rasta tayê zanayîşan yeno, la nînan zî qîm nêkenê. Çike konseptî ganî yê û yenê vurnayene. Her felsefe, îdeolojî û pergal goreyê xo konseptan gêno dest û şîrove keno. Labelê no het ra heqîqet çi yo, ganî ma zî galegal bikerê.

Her felsefe goreyê xo konseptan gêno dest

Heme çî ra ver ez naye vajî: “Merdimîye bi mîlyonan serrî ciwîyaya û nê konseptan nêşinasnaya. Seba çi? Seba ke merdimîye hetê mezgî ra nêxeripîyayo. Cu heqîqetî ra dûrî nêkewta. Heme çî hol o. Coka xirabî û holî ser o kes fikir nêkeno. Komê merdiman ver bi ê bînan xirabî nêkenê ke ê bînî zî heqê xo bipawo (Komikî lejê yewbînî kenê, la bi fikirkerdişî teba bi yewbînî nêkenê). Nê konseptî cewhera merdimîye de çin ê. Nê konseptan senî peyda bîyê? Na zaf muhîm a.

Tawo ke mezgê merdimî de kortekso newe peyda bî, hetê fikirkerdiş û ziwanî de zî merdimîye aver şîye. Mezgê merdimîye esnek bî û şayê xo perwerde û rêxistin bikero. Şayê xo bikero sosyal û kultur biaferno. Labelê tîya de şayene qalî o yo ke ma qal bikerê, her averşîyayîş û afernayîş hol nîyo. Merdim bi taybetmendîyanê neweyan êdî çîyo xirab zî keno.

Peynîye de şaman peyda bî. Şaman rahîbîye aver viste. Pey der pey çîn, dewlete, serdest ame aver vistene. Nê goreyê cewhera merdimîye nîyê. Coka tayênan duştê nê averşîyayîşê xirabî de vindertî. Ez vana keso yewin o ke ver bi nê averşîyayîşê xirab vindertî, ci ra vatêne şeytan. Bi avervistişa koletî de bindestî têkoşînê azadîye danê. Nê zî ameyî lanet kerdene. Mîtolojîya Sumerî û kitabo fîraz de zî qala Şeytan û Lîlît yeno kerdene. Şeytan nêrî yo û serewedaritox o. Lîlît zî cinî ya û teslîmnêbîyaye ya. Lîlît zî yena taşhîr û tecrît kerdene. Teşhîr û tecrît konseptê newe yê û ez bi kar ana. Dewlete û wayîrê ci Şeytan û Lîlît zirab mojnenê komele. Bi no hewa perwerde zî kenê. Serdest manaya konseptan û îmaja înan eqs kenê. Bi no tewir merdimîye mîyan de hetgir û nehetgiran peyda kenê. Bi pêrodayîşê hetgir û ê bînan lej vejenê. Bi no tewir tarîxêde bîn ke eleqeya xo cewhera merdimîye ra çin a, afernenê. Na rastîye ronayîşê pergalê dewletan ra heta nika dewam keno.

Naye ra çend fînakê bînî:

Prometheus: Goreyê mîtolojî, adir tireno û dano merdiman dest. Manaya xo: afernayîş, zanayîş û medenîyet dano destê bindestan. Coka zî hetê serdestan ra yeno ceza kerdene. Bi kerran a yeno mîx kerdiş. Teyr yeno û her roje goştê ci weno. Labelê o reyna xo aferneno û newe keno. Çi çîyêde sosret!

Cadi: Eslê xo de cinî ya ke teslîmê pergalî nêbîya. Xoser a û xozayî mîyan de cuyena. Wayîra hunerî ya. Koletî qet qebul nêkena. Coka ameya veşnayeme. Bi kerran a ameya kiştene. Mezgê komelî de winî ca kerdêne ke cinîyêda zaf xirab a.

Qeraçî, Mitirb: Îhtîmalêdo gird herêma Qeraçî, vakurê Hîndîstanî ra ameyê. Di dinya de û Kurdîstan de zî bêerj yenê dîyayeme. Çi qîymetê înan çin o. Labelê çi şar, çi komele zî heqê xo çin o ê bînî xo ra şenikêr bivîno.

Eşqîya: Bi taybetî dewleta tirk a ke vera ci de serewedarito, ci ra vana. Bi no konsept serewedaritoxan şenik fîneno. Labelê ver bi neheqî de vejîyayîş çîyo tewr fîraz o. Coka şaro azadîwaştox wextê Împaratoriya Osmanîyan de vatêne: “Ferman padîşahin îse, daxlar bîzîmdîr” (Fermano ke yê padîşahan o, koyî yê ma yê).

Terorîst: Serranê 90an ra dime seba gerîlayanê PKK ame vatene. Xora di asta dinya de zî no konsept ser o pêkerdiş çin o. Kam ê bînî ra aciz bibo, vano terorîst. Labelê rastî de, hertim heqîqet zî esto. Ganî merdim bi xo heqîqetê xo bivîno. Naye ra zî çend fînakî: Serewedaritişê Şêx Seîd û Seyît Rizayî ra o wext dewlete çi vato, wendoxê erjayeyî hol zanenê. Seba Elîşêr û Zerîfe çi ameyo vatene. yeno zanayene. Dewlete rojnameyan de nê erjayeyê şarê ma senî mojnayê, hol yeno zanayene. Ma do goreyê mojnayîş û musnayîşê dewlete nê erjayanê xo yê tarîxî bişinasnî!

Ganî ma mezgê xo rincan bikerê.

Ewro zî êzîdî sey adirperest, rojperest yenê mojnayene. Coka kiştiş û çinkerdişê înan normal yeno vînayene. Labelê taybet di tarîx de heqîqet senîn bi. Ganî, tayê bo zî, ma mezgê xo rincan bikerê.


Not: Bitaybetî konseptanê Şeytan û Lanetî ziwanê xo ra vejê, seba ke ê yê ma nîyê. Ez bi xo zî wexto ke tirkî qisey kena, nê her di konseptî xo ver ra vejîyenê. Eke kurdkî qisey kena, nê konseptî mi fek ra nêvejînê. No zî mojneno ke nê konseptî yê ma nîyê. Seba şenikvistişê ma ameyê viraştene.

Şeytan, Lîlît, lanetin, Prometheus, manî-manyak, cadi, Qeraçî, eşqîya, terorîst ma yê. Bêrê ma cewherê xo û yê merdimîye ke ê zî ma yê, rind bişinasnê.

Nuşteyo peyênSewda (Şîîre)
Nuşteyo verênÇekuyê ma kotî ra yenê?
Azad Ararat
Azad Ararat serra 1969 de dewa Çêrmûge, Hesto de ameyo dinya. Şeşserrîya xo de keyeyê ey bar kerd Rezana Amedî. Serra 1992 de şîyo Almanya, uca de sîyaset nas kerd û goreyê vatena xo “o dem bîyo şoreşger“. Pêro pîya new reyî cur bi cur perwerde dî. Serra 1994 de bî gerîla û vejîya koyanê Kurdîstanî ser. Ver bi heme şert û şurtan de Azadî caran fek wendiş û nuştişî ra veranêdayo. Serra 2013 ra nat koyanê Kurdîstanî ser o kirmanckî museno û bi kirmanckî û kirdaskî nuseno.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse