Emser serrgêra şehîdbîyena kekê Mehemedî ya 38. a. Seke yeno zanitene, naye ra hîris û heşt serrî aver kek Mehemed Îstanbul-Kasimpaşa de hetê kontrgerîla ra yeno şehîd kerdene.

Seba naye kî mi waşt derheqê ey de çîyê binusî. Tawo ke kek Mehemed şehîd kewt, ez hona domano hawt-heşt serre bîya. Heya şîn û şîwarê a roje zor bo kî, yeno mi vîrî. Labelê kek Mehemed qey ame kiştene? Sebebê xo çik bî? Kamî kiştîbî? No derheq de ma çîyê nêzanitêne. Çîyo ke ma zanitêne, teyna dawa çepgirî û raştgirîye bîye. O taw têkoşînê xortanê 68î bi coş û heyecan, bi hêz û qewet, zere û can ra dewam kerdêne û her cayê Tirkîya guretîbî xo ver. Yanî, demê merdene û mendene bî. Adir û kile varêne. Zulm û zordarîya dewleta Tirkîya şoreşgeran ser ro bi şîdet dewam kerdêne. Hepisxaneyê Tirkîya bi şoreşgeran bîbî pirr. Êndî însanê bêsuc û bêgunayî bi rojan çiman ver de amêne kiştene. Dinya kerdîbî teng û tarî. Owo ke bi îşkence ame kiştene, o wo ke binê nezaret de ame kiştene, owo ke çêyê xo de ame kiştene, owo ke eşt dare. Yanî tern û huşk têmîyan de adirê zulmkaran de veşay.

Mehmet Kocadag kam o?

Kek Mehemed serra 1950 de dewa Gimgimî Gestemerde de yeno rîyê dinya. Lajê Zelxan û Şukrî (Şukrîyê Apê Mistafayî) yo. Zelxan û Şukrî ra di domanî, yanî Mehemed û Gule, benê. Mehemed birawo pîl o. Domantîya ey dewe de vêrena ra. O kî zê her domanê dewe ge selxî dime, ge malî dime, ge-gane kî karê rencberîyênî dime yeno-şono. 5 serrî mektebo verên Gestemerde de waneno. Mektebo wertên û lîse Wan de waneno. Zaf serranê qijan de pîyê xo keno vîndî. Tawo ke Ap Şukrî mireno, Mehemed hona 8-9 serre bîyo. Merdena pîyê ey zaf dej dana ci, şewqetê pîyê xo ra marum û sêy maneno. O kî zê her domanî gineno war ro û vazeno ra, beno pîl. Êndî re raya çareserîye cêreno. No sebeb ra kî ganî ya dewe de bimano xana pîye xo bikero şên û awa, ya kî biwano bibo wayîrê nona xo. Nê di rayanê çareserîye ra o qerarê xo wendiş rê dano ci. Serra 1966 de Wan de dest bi wendişê Mektebê Maliman ê Alpaslanî keno. Mektebo wertên, lîse û mektebê malimênî hetanî sinifa peyêne Wan de waneno. Kam çi zano bi senî hêvîye amebî nê mektebî. Labelê nê mektebî ra sebebê sîyasetî, sebebê şoreşgerîye ra û kurdîya xo ra yeno eştene.

Mehemed serra 1972 aşma hezîrane de bi Hurmeta çêna Apê Mehemedî (Mehemedê Alîyê Kerîmî) de bi zerrîya xo zewejîno. Nê zewajî ra di çênê xo, Fazîlete û Fîgene, benê. Tawo ke kek Mehemed şehîd beno, çênê xo hona qij bîyê. Fazîlete hîrê û Fîgene kî ju serre bîya. A roja sîyaye qet nêna înan vîrî. Ê hayrê verê na weqeta bêbexte nîyê. Domanênîya înan kî dewe de vêrena ra. Herçiqas ke ê êndî heskerdena pîyê xo ra marum mendîbî kî, herçiqas ke pîyê înan êndî dest porê sareyê înan ra nêkerdêne û nêguretêne, virana xo paçî nêkerdêne kî, êndî pîrika înan Zelxane, Axçîge û kalikê înan Wusên her dimîna tornanê xo ser o per û baskan anê pê. Çênê Mehemedî hetanî serranê 1986 Gestemerde de leweyê pîrikanê xo Zelxan û Axçîge û kalikê xo Wusênê Apê Hesenî de manenê. Maya înan Hurmete serranê 1978-79 de yena Almanya û serra 1986 de Hurmete çênanê xo her dimînan Fazîlete û Fîgene cêna leweyê xo.

Şîyayîşê ey ê Îstanbulî

Kek Mehemed 18 aşmî eskerîye ra dime, serra 1974 de aşma gulane de, yeno dewe. A serre dewe de hetanî payîz maneno. Kar û gureyê çêyî dano arê xelesneno. No mabên de şîyena Îstanbulî rê qerarê xo dano ci. Seba naye kî tewdîrê xo vîneno û seba na şîyene xo keno amade. Ray û dirbê xerîbîye ey rê hondayê xerîb nêamêne. Çike ey xerîbîye xo rê mekan û mesken guretîbî. O êndî virana Îstanbulê kambax û xedarî de bî. Gestemerde ra zaf kewtîbî durî. Gestemerde êndî peyê hawtay û hawt koyan de mendîbî. Naca Îstanbul bî û bê çê û bê xebat nêbîyêne. Îstanbul Karakoy de ju çê kîra keno û tey nişeno ro. Îstanbul de cîya-cîya karan de xebetîno. Raver ju fabrîka de dest bi kar keno û xebetîno. Nê karî ra dime kî karê elektrîkî ser o xebetîno. Goreyê emeg û kedê ey no qezenc zaf şenik bîyo. No sebeb ra kî çêyî rê ju mektube nuseno û ruşneno. Seba ke bişikîyo bikuyo karêde rindî û bixebetîyo, pîyê xo ra qeyda domanê xo wazeno.

Têkoşînê ey (1966-1976)

Tawo ke kek Mehemed şehîd kewt, hona xorto vîst û şeş serran bî. Xortêde esmer û gonîgermin bî. Ey kî zê her şoreşgerî waşto ke cayê ney cayê verba neheqîye û bêadaletênî têkoşînê xo dewam bikero. Henî yeno zanitene ke 16-18serrîya xo de bi sîyasetî heşir û neşir bîyo. Roje bi roje elaqa xo bi sîyasetî bena zêde. Yanî, êndî zê ju mîlîtanêde aktîvî karê sîyasetî de yeno şono. Herçiqas ke maya ey û xanima ey vanê “Xo rê biwane, îşê to bi sîyasetî nêkewto!” kî, ey hertim vato “Rew-here ez na raye de sereyê xo dana.”

Goreyê vatenan tawo ke hona dewe de bîyo, kare sîyasetî de amo şîyo. Demo ke Îstanbul de xebetîno, o kî zê karkeranê bînan zulm û zordarîya kapîtalîstan ra nasîbê xo cêno. Labelê na neheqîye û bêadaletîye rê qet tahamul nêkeno. No sebeb ra kî Îstanbul de têkoşînê xo mîyanê ju organîzasyonê sîyasî de bi hêz keno. 1. gulana 1976î de bi hetkarî û organîzeyê Sendîkaya DISKî bi coş û heyecan yena fîraz kerdene. 1. gulane de o kî zereyê grûba karorganîzekerdene de aktîv xebetîno. Şîyayîşê 1. gulane de o bi hevalanê xo ra pîya doş danê doşî û bi sloganan bi pankartanê destê xo destek danê ci û na roja kedkaran rê wayîr vecînê.

1. gulane rê wayîr vecîyene înan rê dost bîbî, şah û dişmenî kî bîbî kor. Êndî dişmenî o kerdbî xo çim ra. Game bi game o taqîb kerdêne. Vilabîyena mîtîngî ra dime şan de peyser şaneno raya çêyî şono. Xebera xo pusîya faşîstanê bêbextan ra çinê bîya. Na şewa tarîye de raye re ci birnenê û uca şehîd kenê. Pêco cenaza ey Îstanbul Kasimpaşa de yena vînitene. Yanî, 1. gulane 1976 de şehîd beno. Xebere êndî her çar parçeyê welatî ra bîbî vîla. Şîn û şiware, berbiş û lorîna dayîkan kî koyanê Gestemerde ser o zê mij û dumanî darîyêne we. 2. gulane de hevalanê kekê Mehemedî cenaza ey ardîbî Gimgim. A şewe cenaze Gimgim de çêyê kek M. Sidiqî de manena û roja bîne anê goristanê Gestemerde de danê we.

Bi na wesîle ez şehîdanê 1. gulane û bitaybetî kî kekê Mehemedî reyna bi rumet yad kena!

[divider] [/divider]

Not: No nuşteyê mi naye ra çand serrî raver, yanî gulana 2009î de rojnameyê Yeni Özgür Politikayî de ameybî weşanayene. Na rey kî seba DêrsimInfoyî kerd serraşt.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse