– Şima şîkînê xo ma rê bide nas kerdene?

– Ez Kemal ûne, San Francîsco de manen, vîst serrî yo ke îta r’ ûne. Dêrsim de amûne dinya, des û hewt serre de şîne Norweç. Mi nêwastêne ke şêrîne eskerîye. Nê eskerî pî û kalikanê ma kiştî, o wext xo bi (ve) xo vatêne, eskerîye şîyene, kalikanê xo rê bêrezî ya.

– San Francîsco de se kenê? Çi gure kenê?

– Bira, îta restorant û qewa mi estê, no gureyayîş ra meşgul ben.

– Mi vizêr û ewro loqante û qewa şima de fetelîya, konseptê şima zaf rind o û zaf rind gureyeno.

– Heya bira, ma zaf profesyonel gureyeme, wazeme ke cayê ma cayo tewr rind yê San Francîsco bibo. Ez sabîyayîş ra van ke vîst serrû de gile serfirazîya xo amûne.

– Çend tene restorant û çend tene qewa şima esta îta (tîya)?

– Bira, heşt restorantê ma estê û hire teneyî kî qewayî estê.

– Vîst serrî yo ke şima îta r’ ê. Şima wazenê ke hona îta bimanê ya yew (jû) wext onca şêrê Dêrsim?

– Ez wazen ke hona ponc serre bigurîyîne, tepîya mal û milkê xo birosîne û şêrîne Ewropa. Welatê Fransa zaf qayîlê mi beno.

– Çayê Amerîka ra bar kenê?

– Amerîka henî Amerîkaya kane nîya. Her çî sono qine ser. Ekonomîye hona bena xirabine, bêkarîye xeylê ya, kalîteyê weşîye û heyatî Ewropa de daha rind o.

– Persê mino verên de mi şima ra pers kerdêne ke şima qet şonê Dêrsim?

– Dêrsim de jû (yew) hêgayê mi esto. Lertike (Pulur) de leweyê çemî yo. Pîyê mi mi rê vad kerd ke ez roje uza leweyê na awe de jû bonî virazîne. Hamnon wazen ke şêrîne hardê kalikanê xo. Cinîya mi kî zaf wazena ke dî-hîrê aşme şêrîme welatî.

– Xanima şima amerîkayiz a?

– Heya, Amerîka de ama dinya. Pîyê xo Îrlanda ra amo îta, maya xo yahudîya Rûsya ya. Ê kî zaf qusawate kenê ke welatê ma hona binê destê eskeranê tirkûn o.

– Ma bira Amerîka ra vaze tene ma rê alakurtare vazo…

– (Huyîno) Yahudî û amerîkayiz ma rê alakurtare vanê eke qezence dînû bibo. Ê kî ma ra vanê, sima de welatperwerîya kirmancan çin a. Sima zonê (ziwanê) xo qisey nêkenê, sima jûmînî (yewbînan) nêcênê, sima ekonomîya xo nêvirazenê, sima şîyê tirkû ra nêvejînê. Naye ra înû çayê ma ra alakurtare vazê? Amerîka her wext qezencê xo de nîyadano. Seweta îsanû, demokrasî ya aştîye nê xo nêlewnenê.

– Yanî ma qahrîme vanîme Amerîka ma ra alakurtare nêvano, ê kî ma ra qahrînê..

– Heya. Sima ke her roze vanê “Amerîka, emperyalîzmî qehr bo” sima ke welatê xo xo vîr ra kerdê, wazenê ke dinya bixelesnê, sima ke eke konsolosê Amerîka yê Adana ame Dêrsim, aha protesto kenê, nê xeberê nîyanênî yenê goşê Amerîka. Ez zaf kesû ra van, nînûn de dîn û îman çin o, wazenê ke seweta miletê xo bigurîyê, îsonê xo bixelesnê, qezencê xo zêde kerê. Gerek ke miletê kirmancî kî nîya kerê. Enerjîyê xo seweta (seba) îdeolojî, aştîye, teorî ney, seweta milet û welatê xo bido. Eke ma nîya bikerîme benîme xirt û Amerîka kî ma vîneno.

– Yew roja xo de se kenê?

– Saete hewtine de urzen ra, araya xo ken, domanû ben mekteb, uza ra son qewa û restorantû. Pêro kontrol ken. Saeta vist û dîyine ya kî vist û hîrêyine de yen çê (keye). Her roze mi nîya r’ o, bê roza bazarî. Vîst serrî yo ke nîya gureyen.

– Îrtîbatê şima bi (eve) amerîkayizan çiturî yo?

– Mi ra û miletê kirmancûn ra zaf hes kenê. Çike ma zaf rind gureyeme û xo întegre kenîme, ê ma ra zaf hes kenê. Wekîlê îta û serekê beledîya de kî îrtîbatê mi esto.

–  Ê Dêrsim nas kenê?

– Heya bira. Resimêde girs yê Seyît Rizayî çêyê wekîl de jû dês de dardekerde yo. Dêrsim nas kenê, hama Dêrsim parçe-parçe yo. Dewleta tirke kayê xo rind kay keno wazeno ke Dêrsim game be game asîmîle kero.

– Şima ra gore dêrsimizî se bikerê ke ziwanê (zonê) ma, îtîqatê ma, welatê ma bixelisîyo?

– Na mesele zor a, gerek ke cêncê ma uzê naye ra bêrê. Her ca de zonê ma bêro qiseykerdiş, Dêrsim de mektebê kirmanckî û kirdaskî bêrê rakerdene, xeribîye de bonê Dêrsimî bêrê viraştene, îta de tena zonê ma bêro qiseykerdene, îta de miletê ma zonê xo bimuso, îtîqatê xo bizano, kulturê xo raver kero. Nika ez qayît ken, îtîqatê ma sono “cemevîyê” (cemxaneyê) tirkû, sîyaseta ma sona dernekûnê solcûnê tirkû (komelanê çepgîranê tirkan). No nîya nêbeno.

– Bira, keypelê (çêpele) ma çiturî ya?

– Mi ke raya verêne pelê sima wanitêne, zaf qayîlê mi ro bî. Uza de zonê kalikûnê xo wanit, her roze son zere û wanen. Heq sima ra rajî bo. Gerek ke nîya zonê ma bêro qisey kerdene. Sima nîya dewam bikerê, ma û miletê ma sima rê duayî kenê û ardim kenê. Pelê sima de birayûne mayê bînû rê dismenîyênî nêbeno, no zaf rind o. Çi îso ke pelûnê bînû de sodir ra heta pêsewe kirmancûne binû rê xebere danê, no kayê tirkûn o. Na gune ya, no nêbeno. Dêrsim kirdasû ney, tirkû kerd xirabin. Çi alamate ke dêrsimizê xirabinî ke raya xo kerde vîndî, seweta tirkû gureyenê…

– Bira, na qiseykerdiş kilm wazeme ke serrêna tenêna hîra kerîme. Ma kî zanenîme ke wextê şima henî çin o. Weş be ke şima ma îta kerdîme meyman. Weşîye de bimanê.

– Ez sima rê teşekkur ken, birayê delalî. Cêncê mayê jê terê sima omedîya ma ya, omedîya welatê ma ya. Ez zaf sa ben ke cêncê ma kutê dimê zonê xo, îtîqatê xo. Her wext sima der ûne, bonê ma bonê sima yê.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse