Şarê ma her ca de vila bî, hama ma înan her ca de vînenîme û danîme nas kerdene. Na fay Îtalya Mîlano de…

DêrsimInfo (DI): Ma bixeyr dî bira, hele xo ma rê dana naskerdene?

Hesen (H): Bira, nameyê mi Hesen o, sûka Mîlano de manen. Vîst serr ê ke welat ra amûne Ewropa. Dêrsim de amûne dina.

DI: Vîst serrî… Tepîya qet şîya welat?

H: Heya, di reyî şîyûne welat… Miletê ma dewû ra vet, hama nika oncîya sonê dewe.

DI: Bira, Mîlano de çi kar kena?

H: Tîka (tîya) serê moda gureyen. Serba markaya namdare gureyen. Jû kî ajansa fotomodelî ya mi esta Mîlano de.

DI: Kotî ra ame aqilê to, bêre Mîlano û serê moda bigurîye?

H: Serrê ra raver Frankfurt de jû dikanê min ê tekstîl bî. Birnayîş û viraştena (produksîyonê) nê kincû ebe xo kerdêne. Jû rozê Lagerfeldî – mordemedê zaf nasbîyaye yê sektorê moda yo- jû modelê kincê mi dîyo, vato sima ney bîyarê leyê mi. Mi o wext o nas nêkerd, wa bo şîyûne leyê dey. Mi ra vat, eke wazena na saete ra tepîya fîrmayê ma rê kincû viraze. Mi kî “heya” vatêne. Nîya kutûne fîrmaya dey.

DI: Bira, mi kerd xo vîr a. Raver wazen ke tore teşekur bikerîne. Wextê to henî çin o, hama di roj ê ke ma kena mêman. Pekî kamcîn serre ama Mîlano?

H: Ez raver ra her serre amûne tîka. Mîlano merkezê moda yo. Di-hîrê reyî amûne. Ez kî şîyêne Parîs. Hama pê miletê Parîsî ez qayîl nêbîyêne. Serra 2001î de amûne Mîlano û henî tîka mendûne.

DI: Bira, ti çend serre der a nika?

H: Hîris û ponc serre der ûne.

DI: Bêkar a ya zewijîya?

H: Hona nêzewijîyûne. Na serre son Dêrsim, uza jû çêneke esta, ma jûbînî zaf rew ra nas kenîme. Wazen ke no payîz aye de bizewîjîne.

DI: Zaf rind beno. Bira, ewro fîrmaya to dîye, uza çênekê zaf rindek ê fotomodelî gureyenê, çimê mi kî tenê şî serê înan… Qusur de nîyamede (huyîme).  Dormeyê to de jê (sey) kumî çênekê rindekî estê, ti ancîna şona dewe xo rê zewijîna.

H: Bira, mi eslê xo vîndî nêkerd. Pereyî, name û zerrn na dinya de manenê. Eslê xo ma rê kalikûnê ma ra, pîrikûnê ma ra mendo. Kalikê mi mi ra her wext vatêne ke jû çêneka kirmance de bizewejîne. Jû çêneke ke zonê pîrika mi qisey kerd, jû çêneke ke zone mi de sanikû zanena, jû çêneke ke vana ez kirmanc ûne, a mi ra gore rindeka na dinya ya. Çêneke ke to studyo de dîy, ê yê to bê…

DI: Bira, to zaf rind qisey kerd. Mordemî ke eslê xo înkar nêkerd, vîndî nêkerd, mordemo rind o. Na dinya de kî, dinyaya bîne de kî. Pekî bira, ti nîya Mîlano de manena û jû rozê şona dewe.

H: Ez wazen ke hona des serrî tîka bimanîne. Gureyayîsê mi zaf sono qayîlê mi. Des serrû ra tepîya wazen ke Yunanîstan û Dêrsim de weşîya xo dewam kerîne. Serra verêne de mi uza jû bonêde girs viraştêne. Her serre jû asme son uza.

DI: Nika kî tenê serê gureyayîşê to qisey kerîme. Karê sima çitur o nika? Sektorê sima de krîz esto?

H: Emser tenê krîz esto. Miletî ke borsa de pereyî kerd vîndî, gureyayîşê xo kî rind nêşîyo, besenêkenê ke zaf herinayîş bikerê. Nîya 20% bî kêmî. Ez zanena ke 2011 de ekonomî oncîya bena rinde.

DI: Borsa va, ez zanen ke to kî tenê pereyî borsa de kerdê vîndî.

H: (Huyîno) Heya heya, mi kî tenê vîndî kerd. Serra 2001 de ponc sey hezar Mark û 2009 de kî ju mîlyon Euroyî pereyê mi şî awe. Talîyê mi guraye ke zaf pereyê mi borsa de çinê bî.

DI: Canê to weş bo. Eke henî yo reyna borsa nêkûna. Bira, ti Almanya de bîya, tepîya şîya Parîs nika kî des serr ê ke Mîlano der a.  Ti çend zonû (ziwanan) zana, qisey kena?

H: Ponc zonû zaf rind qisey ken. No gureyayîş de mordem gerek ke zaf rind zonû bizano.

DI: Eke ti ancîna ameyêne na dinya, se kerdêne?

H: Heq bo ke Dêrsim ra nêvejîyêne. Mi waşt ke jû welatê mayo xoser bîyêne û uza de no gureyo nîyanên bikerdêne. O wext no mordem ke tîya gureyêne, ameyêne welate ma. Xeribîye, bê welat û bê zon zaf roz a.

DI: Bira, keypelê (çêpelê) ma ser o se vana? Dîzaynê xo çiturî yo?

H: Pela sima zaf rind amo. Gerek ke nîya zonê ma ser nuşteyî virazê. Ez sa ben ke tenê kî kurmanckî nuşteyî kerê. Dîzaynê xo kî rind o, hama sima rê tepîya jû-di qisey van. Her sodir pela sima wanen.

DI: Weş be bira, to wextê xoyo rind ebe ma kerd pare.

H: Sima kî wes be. Çêberê mi sima rê her dem rakerde yo.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse