Bîyo nêbîyo, zu (yew) mordem (merdim) beno. Nê mordemî reqîşimitene ra zaf hes kerdêne. Meylê xo eşt bi reqî ser. Eke zu çê (keye) de bişîyêne meymanîye, eke wayîrê çêyî ci rê reqî anêkerdêne, miruzê xo kerdêne tirs. Vacîme her kakil, gunce, goştî biardêne, labelê reqî meardêne, miruzê xo kerdîbî tirs. Hama eke reqî biardêne bi nûno ancelî, bira miruzê xo ameyêne hurend, zê (sey) domanan şa bîyêne. Heto bîn ra, eke zu mordem meymanê xo bîyêne, meymanê xo rê reqî dayêne şimitene, hetanî ke meymanê xo reqî nêşimitêne, o canêverdêne ke tepîya şêro çêyê xo.

Ge-gane şîyêne qewexane; heval û mordemanê xo de ameyêne pêser. Hevalanê xo, xo be (bi) xo nîya goynayêne: “Falan tarîx de ez karo falan de gurîya, zaf pere qezenc kerd, falan tarîx de mi zu arsa herîna, badêna nîya rot, nîya honde kar kerd. Bêvan tarîx de mi hîrê-çar teneyî mîyî zîyare de qurban kerdê, sere birnayê. Domanê mi falan wendegehan de wanenê…” Labelê eke sira ameyêne nê mordemî, nê xo be xo nîya goynayêne: “Falan tarîx de ma zu şewe de nîya honde reqî şimitêne. Bêvan tarîx de dolabê mi de, çêyê mi de çewres hebî reqî bîy. Mi falan cayê de reqî şimit, mi falan mordemî ra reqî da herînayene.”

Zu roce no mordem şîyo dewe, şîyo leweyê xalika xo. Çar-panc şîşê reqî kî leweyê xo de ardo dewe. Bîyo son (şan), reqîyanê xo akerdo, dest be şimitene kerdo. Hetê ra kî xalika xo ci ra pendîrê (penîrê) dewe, qerpuze nayo ro masa. Be keyf di şîşeyî reqî qedênayê. Şîşeya hîrêyine kî kerda nême.

Xalika xo qayît kerda ke halê warezayê xo rind nîyo. Cêra ver ro ke daha zêde meşimo. Ci ra vato, “Biko biko, zêdena meşime. Ti kî maf bîya. Qet çin o, wa nêmeyê na şîşe kî meşte bişime, meşte rê bimano. Ewro êndî bes o.”

Mordemî girs-girs qayîtê xalika xo kerdo, badê cû vato ke: “Xalikê, eke ez no nême ewro meşimî, no meret meşte zê şitî nêxeripîno? Xirabin nêbeno? Na fay kî mecbur erzenîme qirş.”

Na qese ra dima xalika mordemî tenê vindeta. Aye ra dima kî vata, “Eke henî yo, gonîya xo, hona kî ke mexeripîyo, biqedêne. Heyf nîyo. Henî honde to pere dayo. Pereyê to zay mebo.”

Verdo Nemerem

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse