Çepgirî sonê dewê, dewijan werte de danê arê, ci ra vanê:

– Ma sosyalîzm bi (ebe) dawul û zurna anîme dewe. O wext têde benê têduşt. Mal û milkê kesî nêmaneno. Mal û milk beno yê têdine.

Dewijê axpînê xo keno qewax. Qewaxî benê rezî. Rojê nîyadano ke werteyê dewe ra vengê dawul û zurnayî yeno. Desinde şono werteyê dewe. Nîyadano ke xeylê milet esto, zêde kî xortê azabî yê, qahrîno, vano:

– Nê qewaxê ke no axpîn der ê, yê min ê. Kamo ke înan mi ra bicêro, nano d… maya ey!