Ma binê roştîya heq de rojê de rinde nêdîye. Roja ma na sîyayê caran ma ra nêvisîye. Xora bext û talê man o sîya kî qet tewr roje ma ra nêvisîya. Yanê kotî ra qatkena qatke rewşa şarê ma nê kirmancî rewşe nîya. Ez hênî bawerkena ke xêlê kesî kî no derheq de hemfikr ê.

Çunke ma, qeder o sîya xo re qeder zanit. Coka rewşa ma rewşe nîya. Coka roja ma roje nîya. Coka qederê ma qeder nîyo. Coka talê ma nêşûxulîno. Eke talê ma bişûxûlîyêne, ma kî binê roştîya heqî de rojê de rinde dîyene.

Serê hardanê na dinya ra kes zê ma bom û budela nîyo. Kamî se vat, ma înan ver de vilê xo kerd çêwt û destê xo kerdî pistinê xover ra. Kamî se vat, ma bi înan bawerîya xo arde. Kamî se vat, ma hêya vat. Ma herkes zê xo zanit. Kewtmira her û kutikî dime hêyan ke ma xo nêdî.

Ma kamî rê ke estîme, çi heyf ke xo re çînîme.Yanê ma hona beşenêkeme ke pîya karê bikerîme. Di mordemekî ke bêrenê têlêwe karê yan kî ma vacîme ju proja xover şanê, eke mordemê hîreyîne ke ame xora herçî kî beno têyser û têybin ra. O taw kî qiymetê pîya kar û gure kerdene nêmaneno.
Ju ya ê di-deyîne, ma de organîze bîyene kî çi heyf ke çîn a. Zê organîze bîyene qet çîye de rind çîn o. Organîze bîyene hêz û qeweta mordemîya. Na hêz û qeweta mordem ke bîye xora piştîya mordemî kî hênî rehet rehet nêna hard.

Qatîyê ci bêne bi organîze bîyene, şarî zonê xo xelesna ra, şarî zonê xo kerd standart, şarî problemê xoyê ke bî-çîne bî pêro çareser kerdî, ma hona gamê nê, bostê ravêr nêşîme. Xizmeta ke seba zon û kulturê ma ama kerdene kî,na xizmete re kî xora kes wayîr nêvecîno. Hela bêrene ke na rewşa şarê ma de nîya de bawo. Ma hêyan ke qeweta xo, hêza xo ju nêkerde, hêyan ke mileto kirmanc heşarê serê xo nêbî, ma qet tewr çîye kî halnêkeme. Xo ra bi no qeyde kî ma hona ca de xêyle moremê. Çûnke, pîya kar kerdena ma çîn a, organîze bîyena ma çîn a, çîn a ha çîn a. Ma kî ca de vinetîme hona vamê na roja ma, no talê ma, no bext û qederê ma qey nîya sîya wo? Qa nawo her çî werte de. Êndî no çik o, o çik o?

Ma bi xo roştî xo ser kerda tarî. Ewro kî ma kamî ra se vacîme? Asîmîlasyonê dewleta Tirke çêye ma vêşna şenik nîyo bawo, lêwe naye de kî şarê ma kî bi destê zîhnîyetê qilerinî serhev roştî xo ser kerde tarî şîyê. Ma ke derheqê zon de miletê ma ra çîye vacîme, miletê ma xo keno berz dano bi hard ra. De bêre safîkerê birayê mi. Ewro kî vanê: “zon çik o?” Zonê xo re, kulturê xo re dişmentîye kenê. De bê safî ke birayê mi.

Şarê ma re misteheqa. Qe xo ra çêye ma û çêye zav û zêçê ma nînan vêşna. Hêyan ke ma mîyan de heramzadê bî, ma kî weşa xo nêvînenime. Ha, nayê kî rind bizanê ke, qederê ma sîya nîyo, qederê ma nê rîsîyan kerdo sîya.

Wusênê Gestemerde
Berlin, 10.10.2012

11 ŞÎROVEYÎ

 1. Ero wuse wuse to derdi kerde zere ma wuse. çiko dewa çinayi kena? Reye ki vaze hale ma rind o, milete ma endi peniye de jane xo re wayir vejino…. Xora mordem ke vatena to bikero gereke desinde xo era bierco ebe dare u benzin xo ser verdo u kibrit pirano 🙂

 2. Cevo bira, wa xezîla ke hal û waxtê ma rind bîyene ma kî nê çîye nîyanenî nênivisnêne û derd û kulî kî zere şima nêkerdene.

  Eke zonê xore wayîr vecîyene hênî re şima zor êna, ha, bextê to dera ke to xo merze dare-mare.

  Zere û can ra selem kena û seba şîroveyê xo weş û war be.

  • çimanê to ra maç ken, vatena to rast a, hata be çê haqi haqli ya, ama jede xo rê derd meke, ti ki gunek a. Milete ma qe ke neye 3 milyoni esto, teqize ke ci ra taye vejine ni zoni re wayir vejine. Xora ke wayir nivejiyayi ki va uwa tirkan bêro ma bero bira, sebikerime, ondêra dinalixa 4 roji çira xore bikerime be ceneme. Jede ki meterse kamke ke keno vineno, ye kesi kesi re nêmanena. Ye tirku ki ha wo zone xo biyo tê werte, biyo je ciyê dele siyo.

 3. Bira Wusênê tu raşt vana “Asîmîlasyonê dewleta Tirke çêye ma vêşna” nu tespîto zaf raşta, ama tene seniko dewleta tirk Mezge ma’k kerd şa u tarî. Şare ma zor ebe tirki qeşekeno ama ze tirku neşkine qeşe biko xîrab u letede. Ma bime zone xo ra lal, zone ma gîredayîyo, hînî zoro ke be zone xo rind qeşebikime, zone ma neçerîno, Ez zaf vaconke ebe zone xo rînd îfade bike ama zaf zoro. Nu qedera ma nîya! hedîyewo galik u pîye ma o. Na dînyade mîlleto zu mîlîon ra senîk erste ebe zone xo qeşekene ma bonç mîlîon ra zafîme ama neşkîme ebe zone xo,xo îfade bikeme! Am omudo mi girso helbe zu roze ma ra bene roşt.

  • Rizo embaz, ez bawerkena qursê ziwanê kirmanckî Birêz Lerzan Jandîl edi Yekmale, Cuvrystraße 13/14, 10997 Berlin dedano. To ke şîkîna na adrese ra rêye perske.

 4. Birayê mi nê hêcayî,
  eke çar rojî na dinya wa, ma kî wazeme ke nê çar rojanê na dinya kamaxe de bi zon û kulturê xo heyatê xo berdewam kerîme ke bi na axe memirîme. şarê ma çand mîlyonî yo rind nêzana lê, nê çar-ponc mîlyonê ke şima vanê, nînan ra kesê ke dormê zon û kûltûrê xo de enê şonê ci wayîr vecînê, çi hêyf o ke nê kesî kî bi beçikan êne mordene. Cevo bira, se ke şima kî rind zanê ju milet bi zonê xo, bi kulturê xo, bi tarixê xo, bi welatê xo… est o. Nê çîyê zaf muhimî ke çînê bê, yew miletî kî çîn o. Tersê mi kî xora na wo.

  Bira Îlyas, ma kî bêomid nîme helbet, lê gere ma kî verba asîmîlasyonê dewleta Tirke de, verba zulm û zordarîya dewleta Tirke de mucadele bikerîme. Raşta şarê ma zonê xo re bîyo lal. Mordem ke zonê dayika xo xeseynêkerd qeseynêkerd zonê mordemî kî fekê mordem de beno lal. Hêya, kesê ke newe ra musenê zonê dayika xo beno ke seba înan zor berone, lê to fikrê xo rind ana re zon û nivisnena. Nê çîye nîyanenî giredayîyê însanîyê. Mordemî de ke hewes bî, zere ûcan ra ke waşt, mordem rehet qeseykeno, rehet nivisnen o û rehetikî waneno. Honde ke zereyê mordemî ra bêrone.

  Mordem ke zonê dayika xo, xo re qible guret, roştîye kî caran mordemî ser ro tarî nêbena.

  Rindekîya kirmanckî de bimanê weşîye de.

  • Hetê Gimgim de kî, ma Îlyas ra vamê “Elyas” ya kî “Eylas” yanê mintiqa bi mintiqa virino.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse