Mi tim pawit
Karê mi pawitiş bî
Şewe û şewdirî pawitiş
Ez şiwana çekuyan bîya
Mi yew şîîre de pawit
Misraya yewine de şewat bî
Mi misraya peyêne de pawit
Destanê mi de yew tasa awe