Wendoxa delale, wendoxo delal,

new aşmeyan ra ver bîyo ke ma DêrsimInfo ard meydan. O wext ra heta nika no keyepel xeylê raver şî, xeylê çîyî kî qewimîyay ke seba musnayîşê zonê (ziwanê) ma muhîm bîy û hîna muhîm ê. Ma hertim ceribna ke xebere û nuşteyanê balkêşan, ser o kî muhtewaya multîmedîale pêşkêşê wendoxan bikerîme ke kirmanckî (zazakî) êndî cayê xo heyat û mezgê însananê ma de rasta rast bicêro. Hêvîya ma ya ke temennîya ma raya xo bivîno. Çiqas ke merdim (mordem) raver şêro, gerek tenêna rind, tenêna çîp û tenêna ciraameye bibo. Vanê, kam ke nêwazeno daha rind bibo, êndî rind kî nîyo.

Coka wextê vurîyayîş û vurnayîşî, wextê neweracandarbîyayîşî ame. Ewro ra tepîya DêrsimInfo bi (ebe) dîzayn û sîstemo newe kûno (keweno) faalîyet. Ma, seba ke profesyonel û goreyê îhtîyacê zon (ziwan) û mentalîteyê komelê ma bigurîyîme, qerar da ci ke dorûverê xo arê biderîme, cayê xo bivirazîme û bi formato neweyo zaro efektîf xizmetê xo bi eynî hedef, la pê wesîtaya tezîye dewam bikerîme. Nika ma şima ver de kirmanckî bi tewirêde biserûber kincanê pak û neweyan de musnenîme ke şima wendiş û qiseykerdişî de nonê (nanê) rehet biwerê. Çike ju (yew) armanco bingeyên ê DêrsimInfoyî daîma atraktîfkerdişê kirmanckî yo. Aye ra ma xeylê çîyî vurnayî ke ma wazenîme bi kilmekîye îzeh bikerîme.

Jê (sey) juyin (yewin), hetê dîzayn û organîzasyonî ra zaf-zaf ame vurnayene. Jê nimûne, kategorîyê ma bîyê hîrayî, nika şima şîkînê ekonomî, spor û weşîye kategorîyanê cîya-cîyayan de biwanê. Şeş (ses) kategorîyê mayê bingeyênî werteyê keyepelî de ca de eşkera yenê dîyene. Eke merdim (mordem) qayîtê perwazê sernavîgasyonî bikero, uca kategorîyanê ma vîneno (Aktuel, Xeberî, Dêrsim, Roportaj ûêb). Çîyêde newe kategorîya “Dêrsim”î ya ke xeberê cayî yê Dêrsimî top kena. Aye ra kî dot binê estuna “1938” game bi game arşîvêde tarîxî jenosîdê Dêrsimî ser o yeno viraştene. Nêzdî de leweyê aye de kî do warê “Ziwan” (zon) bivirazîyo ke tede seba musayîş û rehet wendişê kirmanckî tayê dersî û dosyayê ardimî bar benê. Binê manşetê xeberanê muhîman de, yanî binê rojane de, perwazê binnavîgasyonî esto ke tede grûbê alternatîfî (Galerî, Cinî, Edebîyat, Albumî, Vîdeo ûêb.) yenê dîyene. Tîya (îta) ra wendox bi rehetîye besekeno mewzûyanê aktuelan ya kî beşanê enteresan ê keyepelî ra bifetilîyo. Seba ke DêrsimInfo keyepelêde hereketin û purheyat o, no qisim werte de vurîno.

Vurnayîşo muhîmo dîyin cîyakerdişê xebere û şîroveyan o. Nika heto rast ê keyepelî de qisimê “Fikr û Vate”yî esto ke tede nuştoxê ma û teber ra zanayoxî besekenê ju (yew) mewzû ser o fikrê xo vajê. Ma redaksyonê xo de zêde ser o fikirîyayîme û peynîye de o qerar girewt ke gerek ke xeberî, yanî enformasyonê xamî û şîroveyî, yanî fikrê nuştoxê xeberan, cîya binusîyo. Nîya prensîpê rojnamnusîye û azadîya fikran rê rîayet beno. No esna de kî edîtoranê ma ra juyê (yewêk) do wext ra wext mewzûyêde aktuel ser o sermeqaleyê de fikrê xo zelal û delal bîyaro ra zon (ziwan). Çiqas ke DêrsimInfo temamîya xo de terefgir nîyo, ma jê (sey) redaksyonî destûr da ci ke endamê ma anonîm zerrî ra bi hawayêde kalîteyin tayê temayan ser o binusê. Muhtewaya nê sermeqaleyan hetê redaksyonî ra yena qebul kerdene, labelê fikrê redaksyonî mecburî temsîl nêkenê. Helbet nuştoxê mayê bînî ke ci rê eleqe musnenê, dawetkerde yê ke fikranê xo sîyaset, zon (ziwan), kultur, komel, edebîyat ûsn. ser o ma reyde pare bikerê.

Labelê vurnayîşo mayo tewr muhîm o yo ke êndî DêrsimInfo seranser teyna bi kirmanckî (zazakî) kar û weşanê xo rameno. Nuşteyanê Sedat Gezgînî ra qederî ke bi kurmanckî (kirdaskî) yê, DêrsimInfo êndî zonanê (ziwananê) bînan de xizmetê xo nêkena. Redaksyonê ma de xeylê aşmeyan ra na babete ser o hurênayîşî têdima virazîyaybîy, la peynîya peynîye de ma ser o vindet ke eke ma wazenîme zonê (ziwanê) xo raver bîyarîme, gerek ke tesîrê zonanê (ziwananê) bînan ra raxelesîme. Axir ma ispat bikerîme ke bi kirmanckî her çî mumkin o. Çiqas ke muhtewaya keyepelî cîya r’ a, zonê (ziwanê) DêrsimInfoyî homojen maneno. Seba ke fehmkerdişê kirmanckîya nuştekî rehet bibo, ma dina qerar girewtî: 1. Ju (yew) ferhengo înteraktîf zereyê keyepelî de çekuyê neweyî ke beno ke zor asenê, çarneno ra tirkî û îngilîzkî. 2. Çiqas ke ma qaydeyanê meylê Grûba Xebate ya Vateyî ser o vindenîme, tayê çekuyî bi fekê Dêrsimî yenê nuştene. Nîya şarê Dêrsimî ke wendişê kirmanckî de hîna çetinîye anceno (onceno), “zono newe” giran-giran museno. Bêgumam ma nêkunîme herêmeperestîye, ma kî boyna Dêrsim jê (sey) parçeyêde Kurdîstanî û xo kurd vînenîme, tabî ma kî fekanê bînan ê kirmanckî ra hes kenîme û ca danîme înan. La armancanê ma ra kî juyê (yew) ha perwerdekerdişê dêrsimijan o. Coka no qeraro pragmatîk ame sifte kerdene.

Jê vateyo peyên ma wazenîme vajîme ke wendox û hetkarê ma hezar reyî weş û war bê. Xeylê rexne û qiseyê goynayîşî reşt goşanê ma, ma ceribna ke her juyê (yew) de rehet û produktîf eleqedar bîme. Destekê nuştoxanê ke ma rê înîsîyatîfê xo ra nuşteyî rusnayê, kî keyepel û zerrîya ma kerdê pêt û hêzdarî. Bê înan, projeyê DêrsimInfoyî nêmecet bimendêne. Na game de Zazakî.Net ra Roşan Lezgîn û Haberdîyarbekir ra Îsmaîl Guvenî rê ma zaf-zaf minetkar îme ke bi eleqedarîya xoya weşe poştîya ma daye. Çêyê (keyeyê) înan romerdîyo.

Noca (naza) ra ma veng danîme wendox û eleqedaran ke ma ra pîya bigurîyê. Ma rê ardimkarî hertim lazim ê, çike DêrsimInfo gureyêde muşterek o. Kam/e ke wazeno/a û şîkîno/a ma rê nuşte, xebere, vîdeo, muzîk ya kî çîyêde bîn birusno, ma ey/aye ra sipasdarîya xo ra teber kî vanîme ke no proje, no hedefê geşkerdişê kirmanckî sirf bi hemkarîyêda girse bena. Coka: şima ke ma ra pîya dest na pira, zonê (ziwanê) baw û kalanê xo raxelesnîme. Bêrê, na raya ra pîya şîme.

Bi no hewno şîrin heta lingêna, şima bimanê weşîye de,

Redaksîyonê DêrsimInfoyî

4 ŞÎROVEYÎ

  1. Sitaye neweye Dersim Info zof rind u hete estetik ra xeyle rindek amo. Qerare simayo ke naara tepiya tena zone made nesriyate xo dewam kerdenek jü qerero rindo. Na 5-6 asmunde ma zone xo rind musayme.

    Karkere u emegdare simare seba na kare rindek tesekur ken.

  2. Virende iye ke serva na keyepele gurene zaf sipas ken, karo de rindek kene. Ziwane ma ra nuste rindek u balkes peskes kene onca zaf sipas. Heviya mi awa ke sare ma ziwane xo ra tenena wayir vejino u nara dima teyna key xo de ni her ca de qese keno. Bimane wesiye de.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse