Rîyê to sîya bo, An-qara, rîyê to sîya bo! Ma ne to ra xeyr dî, ne kî paytextbîyena to ra ma xeyr dî. Ti ma rê nêbîya paytext, ti ma rê bîya bêbext. To ma ra can guret, to ma ra gonî gurete, to ma weşaweş kiştîme. Ti paytextê destqilêrinan û paytextê gonîweran a Anqara.

Rocan ra oncîya rocade sîyaye bîye, rocade gonine bîye, rocade şemîye bîye. Oncîya bombeyî serê zerrîya ma de û zereyê mezgê ma de teqayî. Ma kerdîme lete-lete, ma kerdîme tîke-tîke, ma kerdîme hurdî-hurdî… Oncîya dişmenê bêbext û bêwijdanî destê xo hene kerdî.

Rocan ra oncîya rocade sîyaye bîye, rocade gonine bîye, rocade şemîye bîye

Oncîya sîya der îme, oncîya kederin îme, oncîya dej der îme, oncîya şîn û şiware der îme. Anqara bîye Anqara, serê hardanê xo ra qetlîamêde nîyanên nêdî.

Na reya çendin a ma mirenîme, An-qara?

Hetê ma ra çêyê to biveşo Anqara, çêyê to biveşo Erdogan, Davutoglu, Altinok, çêyê şima biveşo! Çêyê şima biveşo, gonîwerî, zulmkarî, bêbext û xayînî, çêyê şima biveşo! Çêyê şima biveşo zurekerênê, dizdênê, bênamusênê, çêyê şima pêrune biveşo! 

No qetlîamo çendin o? Qetlîam qetlîam ser de yeno.

A seate de kotî bî MÎT û ÎTê şima? Ajan û polîsê şima, emnîyet û îstîxbaratê şima kot bîyî? A seate de kot bî kelp û kutikê şima? A seate de MÎT û ÎTê şima verê çêberê sarayî yê gonîwerê dîktatorî de bî, ya verê çêberê AKP de bî?

Destê MÎT û ÎTanê şima ra, destê ajan û polîsanê şima ra, destê dîktatorê şima ra boya gonî yena.

Ma bi nê gonîweranan, bi nê zulmkaran, bi nê dizdan, bi nê bêbext û xayînan bira nêbenîme û nêbenîme kî. Dejo ke mi dano berbiş, eke to dano huyayîş, o waxt ma bira nêbenîme.

Dişmeno ke dişmenê gonîya ma wo, dişmeno ke dişmenê gonîya Weyselî yo, ma ê dişmenî de se benîme bira, se? Weysel hona domano new serre bî, şîyêne mekteb wendênê û bîyêne avûkat.

ma ê dişmenî de se benîme bira, se?

Ma Kadîr Uyan? Ey kî grûba tîyatroyê “Areyê Kayî” de kay kerde. Ey zonê xo yê dayîke kirmanckî (zazakî) de hona tîyatro de kay kerdêne, hona zonê xo de lawikî vatê, hona zonê xo de hewnî dîyêne…

Ma Guney Dogan? O hona unîversîte de telebe bî û hona mektebê xo nêqedenabî…

Ma Ozver Gokhan Arpaçay? Ozver hona hîris û di serrî bî. Mektebê xo xelesnabî û bîbî malim. La ey karê malimênî nêkerd, karêde bîn ser o gureyayêne û qayîtê pîyê xo yê nêweşî kerd…

Ma Dîlane Sarikaya? Dîlane hona vîst û di serrî bîye. A kî hona unîversîte de wend, mektebê xo nêxelesnabî.  Çênekade azebe bîye û xeyalê xo bî…

Ma Erol Ekîcî? Ma Adîl Gur? Ma Mesut Mak… ?

Rew-herey hesabê nê mazluman roce ney rocê, zulmkaran ra yeno pers kerdene. Gonîya şehîdan hard de nêmanena. Nê mazluman raya aştîye de canê xo da, ê şehîdê aştîyê û azadîye înan birûmet yad kenîme û înan ver de bejna xo kenîme çewt.

Şehîdî nêmirenê û gonîya şehîdan kî hard de nêmanena!

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse