Kurdê muslimanî û pêro muslumanê dinya ewro ra tepîya ju (yew) aşme rojeyê Remezanî cênê. Sureya Baqara ra gore rusnayîşê Quranê pêxamberê Mihemedî aşma Remezanî de dest kerdo ci. Rojeyê Remezanî hetê muslumanan ra zaf ehemîyet vîneno. Mabênê tîjeştiş û koroşîyayîşî de ne nan (non) werîno ne kî çîyê şimîno. Munasebetê cinskî kî qedexe yo.

Koka çekuya Remezanî erebkî ya, “Ramîza” manaya kila/germê hamnanî der a. Şewa 27. yê rojeyê Remezanî şewa Qedir a ke şewêda zaf pîroz a.