Deyîrbaza amerîkayije Jennîfer Lopez hewt serran ra tepîya mêrdeyê xo Marc Anthony ra bîye cîya. Diletê di deyîrbazanê namdaran estê.

Kovara “People” de kaybaz û deyîrbaza namdara amerîkayije Jennîfer Lopez û mêrdeyê xo deyîrbaz û kaybaz Marc Anthony qerarê xo kerd eşkera: “Ma qerar da ci ke zewajê xo biqedênîme”. Lopez û Anthony serra 2004 de Beverly Hîlls de zewejîyaybîy, ê kî “hewtserrîya bêxeyre” de jubînî (yewbînan) ra birîyay ra.

No zewajo hîrêyin ê Jennîr Lopez bî. Verê, Lopez barmen Ojanî Noayî de zewejîyaybi, tena 1 serre ra tepîya na têkilîye kî qedîya. Ey ra tepîya Lopez zerrî naybî dansor Crîs Juddî ra û 9 aşman ra dime werteyê înan de kî her çî bî serdin. Kaybazo namdar Ben Affleck o ra dime waştîya Jennîfer Lopez bî. Nîşanê înan serra 2004 de şikîya.

Hur dimîne (her dîyan), Lopez û Anthony, bi muzîkê latîn-popî bîyê namdarî. Jennîfer Lopez dime ra jê (sey) estera Hollywoodî dinya de bîye namdare. Her di deyîrbazî çêyêde (keyeyêde) feqir ra yenê.