Serranê vîyarteyan de zaf keyepelan mi rê pêşnîyaz kerdî ke ez o ca de binusî. Bêşik, seba ke karê mi nuştiş o, mi qebul kerd û xeylê zî nuşt. Îmkanê Înternetî de a qelema mina têşane nîkilê xo bi lerze dayêne kaxiten ra. Qey mevajî? Xeylê wendoxî zî wendêne, wanenê. E-maîlê mi rê zaf welatanê cîya-cîyayan, dûrî û nêzdî ra, zaf wendoxî mi rê maîl ruşnenê. Mabênê nînan de zaf nîjadperest û aqilfeqîrî zî mi rê kifir ruşnenê. Bêşik qelema mi goreyê qeweta xo, goreyê pers û fikran, cewabê xo dayêne. Rojê hevalêde mi mi ra va ke “E-maîlê xo bivurne ya zî eşkera menuse, memusne.” Mi naye qebul nêkerd. Qey ez meydan de mebî? Qey neheqî meydan de bê, ez mebî?

Derg o, sareyê şima medejnî.

Dime ra ez fikirîya ke “Derdê mi çik o, ez qey nusena? Çi wazena ez?” Ez hem qalê welat, zon, kultur, kamîya ma kena, hem zî qey zêde tirkî nusena? Mi fam kerd ke mi de ecêbîye, nakokîye esta. Mi giranîya xo da zonê ma ser. Rind fam kerd ke tenya ebe tirkî nuştene ez bi xo kemere dana qorê zon û kamîya ma ro. Dime ra tayê keyepelê ke tede qaşo tayê zonê ma nusînê, mi o ca de nuşt. Mi ê zî fam kerd ke derdê înan zî zonê ma nîyo. Wazenê wendoxan zêde bikerê sayeya ma de. Seke şima şeker danê ju domanî xapnenê, henî bî. Çi bizanîme? Dem ame, demê festîvalan. Êyê ke bi tirkî qalê zon û kamîya ma kerdêne, festîvalan de derdê xo zelal kerdî. Festîvala Karerî de ez ecêb menda. Bayraqa tirkan, zonê tirkan, cêr û corê xo bi tirkî, vilaveq û broşurî, selamdayîş, dar, kemer, kuçî pêro tirkî bîy. Ebe nê halî en zaf zî ez nê vateyê înan ra ecêb menda. Bi tirkî vatê ke “Wayîrê zon û kamîya xo vecîme, biseveknîme.”

Mi reyna fam kerd ke “Wele ro sereyê ma bo! Halê ma zaf xirab o, zaf!” Kam qarîno wa biqarîyo, mi ra xem nîyo, hama ez naye vajî: dewleta tirke ebe çepê xo, tirkî bi zaneye kerdo mabêne potansîyelê welatperwerîya ma. No planê dewleta xorî yo. Mêrik sosyalîst o, şoreşger o, entel o, qaşo persa kurdan ra nêzdî yo, hama tirkî şuxulneno, rastîya ma ser o kay keno. Seba dewlete zî xora no muhîm o. Festîval, semîner, çi virazenê, virazê, tirkî qesî bibo! Oyo bîn zaf muhîm nîyo.

Heya! Zaf hunermendî tenya sahneyan de di-hîrê kilaman bi zonê ma vanê, eke amey cêr, tirki qesî kenê. Ma nêşikînîme ke sahnede înan ebe la girê dîme! Ya zî, seke mi rojê hevalêde xo ra seba nê halî leqe kerdîbî! Televîzyon de ju hunermendî zonê ma ra ju kilame vatêne, eke kilame qedîya, mi qîra va “Cêr mê ero!” Hevalê mi fam kerd û huya. Mi fam kerd ke ê hunermendî zî xo rê ebe zonê ma kay kenê, wazenê ebe di-hîrê kilaman sayeya ma de populer bê, kasetanê xo biroşê.

Ez naye ra bawer kena, kam qarîno mi va “xemê mi nîyo”. Ma qalê bîyene û çinbîyena xo kenîme. No karê xatirî nîyo. Zonê mi perîşan o, zonê mi! Festivala Dêrsimî ya emserî zî reyna şahid bî ke zonê ma perîşan o. Festîvale de tirk çîn o, hama zonê tirkî esto. Her çîyê xo bi tirkî bîy.

Kilmek, hesasîyeto ke DêrsimInfo musneno, ez minetdar a. Waxto ke dest da piro, DêrsimInfo de nuşt, mi vatîbî, “Heta key ke ma nusenîme, ez nusena”. Heta key. No mesajê mi bî. Yanî heta ke hesasîyetê şima seba zon û kamîya ma bibo, ez xora esta. Çi ke tayê keyepelî nê serranê peyênan de qaşo bi “hesasîyetê zonê ma” vecînê, bi tirkî xo qedênenê.

Ma kay nêkenîme.

“Geldîm-gîtîmê” şima derdî kerdî zereyê ma, bes o! Tamam, ma va de tayê piro de, ma nêva ke bikişe! Şima wazenê zonê ma bikişê! Zonê ma şala şima bikişo, ma ez se vajî?

Emrê to derg bo, DêrsimInfo!

Îlhamî Sertkaya

2 ŞÎROVEYÎ

  1. Bira tu zaf raşt vana, ma her cade sekeme keme ebe tirki qeşekeme çimke  tirki sere roye made hukum gureto.  Ze eroîno ma na hal ra zaf zor xeleşîme ra. Mi re zaf zor yeno pere ebe zone ma qeşebikere, tesiro tirkî sere made zaf esto waxt lazimo ma  xo sere berzeme. Dorme xo de nu hal şer kon  zone ma dewleta tirk zaf tarib kerde kokime ma, pi u ma  pere xo re şart kerdo ebe tirki qeşekene. Çeneke u laike ma neşkîne eben zone xu buwane, ama ebe zone  xeribu ze bilbil wanene nu çi çelişkiyo. îtate asneno ma se keme   metkebte ebe zone Kirmancike  domane ma buwane. Nîara ko dewleta tirk newazena domane ma ebe zone ma girs bîbere. Vere mada ju dese virasto ma zone xo xuvîr bikeme. Ezîk wena giran giran  zone ma  nuşte eke wertede  qese şaş este  qusur meke.
     weşiyede bimane

    • Eylas bira; Xelet û şaş nusnayene de metersime. Kamê ke kar û xebat bikerê, şaşîye zî kenê, no normal o. Şarê dinya seba zonê xo, xo kişenê, xeletîye çik a ke? Şima weş bê.

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse