Mi de ziwanê dakila mi, ziwanê baw û kalê mi qesey bike ke ez kî to rê hêkata ziwanê dakila xo, ziwanê baw û kalê xo qesey bikerî. Mi de ziwano ke bêkes û bêwayîr mendo, mi de ê ziwanî qesey bike ke ez kî to rê bêkes û bêwayîrîya ê ziwanî ra qesey bikerî. Mi de ziwano ke to ci ra şermayîna, ziwano ke to tey sare oncena, mi re ê ziwanî de qesey bike ke ez kî to rê eşq û sewdaya xo û ê ziwanî ra qesey bikerî. Mi rê ziwano ke to ci ra xûye kena, ziwano ke to ci ra bêzar bîya, ê ziwanî ra qesey bike ke ez kî to re rindekîya nê ziwanî ra qesey bikerî. Mi rê ziwano ke to ci ra game bi game kewta dûrî, ê ziwanî ra qesey bike ke ez kî to rê mana û muhîmîya ê ziwanî ra qesey bikerî.

La ez nêzana tirkî û mirkî

Ziwano ke tenge der o, ziwano ke binê xeta vîndîbîyayîş der o, mi de ê ziwanî de qesey bike. Mi de ziwanê gilorî, ziwanê Xizirî qesey bike ke ez to rind fam bikerîne.

Helbet her ziwan bi rengê yo, la ez nêzana tirkî û mirkî, ez nêzana fariskî û mariskî, ez nêzana almankî û malmankî… ti oncîya mi de qesey bike kirmanckî! Ziwano ke çimanê to ver de can dano, ro dano mi de, ê ziwanî de qesey bike ke ez kî to rê bi can û royê ê ziwanî qesey bikerî.

Ti qey ziwanê dakila xo ra, ziwanê gilorî ra, ziwanê Xizirî ra şermayîna?

Dakila to bi nê ziwanî to rê lorîkî lornayî, to rê lawikî lornayî, to re şanîkî, hêkatî, meseleyî qesey kerdî û ti bi nê ziwanî bîya pîle. Ewro kî ziwanê xo ra, kamîya xo ra, estbîyena xo ra, can û royê xo ra dûrî remena. Ziwananê bînan zê bilbilî qesey kena, la ziwanê xo rê kî bîya kerr û lal.

Zonê xo rê kerr û lal mebe

Bê, mi de ziwanê dakila mi, ziwanê baw û kalê mi qesey bike û na rindekîya ziwanê dakila xo ra xo mahrum meverde. Zonê xo rê kerr û lal mebe û xo bêziwan, ziwanê xo kî bêwayîr meverde!

Bê, mi de kirmanckî qesey bike! Bê, ti kî fikr û ramanê xo, vatena xo bi kirmanckî bîya ziwan. Bê, êdî ziwanê xo de lawikanê xo vace. Bê, êdî senetê xo, hunerê xo bi ziwanê xo îcra ke. Qedr û qîymetê nê ziwanî bizane ke ti kî leweyê ju de kamîya xo ra, estbîyena xo ra qesey bikerê. Qedr û qîymet bide ziwanê xo û bi ziwanê xo qesey bike ke wa şarî kî to nas bikero û bizano ke serê hardanê na dîna ra ziwanêde kirmanckî û miletêde kirmanc esto.

Bê, mi de kirmanckî qesey bike!

Bê, hona ke rew o, hona ke raye nêzdî ya, qelem-defterê xo bice xo dest û mi rê kirmanckî, kîrmanckî, kirmanckî binusne!

Ma se beno? Bê, hona ke rew o, hona ke raye nêzdî ya, kirmanckî bimuse û mi de kirmanckî, kîrmanckî, kirmanckî qesey bike!

Bê, mi de kirmanckî qesey bike!

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse