Rind ke qedîyayî. Çimê mîlyonan, raya poste û postexanan de mendêne.Seba herêy kewtene mektuban, kilamê xeminî zaf ê. Îlam ke seba xeberê muhiman…Nê xeberê muhiman ra ju zî, xeberê waştîyan bîy.

Ha, ez şima ra nika ra vajî; nê waştîya mi estbî, ne zî ez ê qehr û qotikê xeberan ra nêpêyîyêne.Yanî seba ‘mektuba waştîye’ çimê mi rayan ra nêmendî. Ez no derheq ra ‘şikir rehet bîya’. Her çiqas ke mi naye va zî, de şima ‘îdare bikerê, wa henî bizanê ke ez rehet bîya!’.

Xo ra nika endî o eşqo ke ‘çimê xo kor o’, zaf nêmend. Vindê wa biqedîyo o ‘eşqo teres’! ‘Eşqê korî’ sarreyê zafîne werd. La heskerdene, çîyêde bîna. De nika ez derga derg qalê êşqî mekerî.
Ma, ebe efsaneyanê ‘Leyl û Mecnunan’ tayê bîme pîl.O waxt ke îmkanê ewroyî, numune, MSN, e-maîl, bibîyêne, Leyl û Mecnunî rew bi rew pîya juminî bidîyêne, qesey bikerdêne; ‘Gim’!

Yanî rew ra restêne juminî, xora ke restîy juminî, eşq bîyêne ‘meşq’. De şima nê vateyê mi ra bawer nêkenê, mekerê canê şima weş bo. ‘Kêyeyê Lenînî’ yo ke Parîs de nika muze yo, ma rojê şîme zîyaret kerd. Temsîlkarê muzeyî, ma ra qalê Roj û rojeva Lenînî yê ê waxtî kerdêne. Mektuba ke Lenînî ruşnêne welatê xo, hîrê aşmî ra cuwab ameyêne.Gege zî tayêna herêy. Seba ke mi xeta kerde ke Bulgarîstan de 1985 de ju mektube ruşna welat, wayîrê na mektube Tirkîya de ancîye qereqol û îfadeyan. Poste, destê dewletan der o. Zamet bî, qotik bî. Ebe nameyê ‘ilegal’ û bi şîfreyan mektubî nusîyêne. Rojê nê rojan de, ju hevalê mi, waştîya xo ra mektubê ruşneno. Hevalê mi ‘ilegal o’ û welatêde bînder o. ‘Feqîrê mi’ ebe şîfreyan nusneno mektube. Cayê de vano ke;
‘Fatma, o çîyo ke zerreyê mi der o, henî ha!Xo vîr ra meke’.

Fatma ya rebene naye fam nêkerda. Fikirîna, fikirîna..Dime ra mektube ruşnena, mektube de vana ke;

‘Kazim, o çîyo ke zerreyê to der o, mi fam nêkerd, çik o?’

Kazim zî seba ke Fatmaye fam nêkerda, qarîno, cuwabê xo de vano;

‘O çîyo ke zerreyê mi der o, gî yo, ha!

Bawo, axir seba ju mektube aşmî vîraytêne. Nika Se ke Tayîb Erdoxan mesajê dano vano ‘Tek-tek-tek-tek’ Dinya aleme eynî deqa heşêneno, waneno, vîneno.
Ma hênî zanitê ke tenya ‘hîrê TEK ê’ Tayîbî estbîy. Oxro ke çar ‘TEK ê’.

‘TEK’ ê çarîne zî ‘DÎN’ o. Ê Kemalîzmî hîrê TEKî bîy, ê Tayîbî çar ’TÊK’î. Yanê se ke zerreyê hevalê mi de ‘çi esto’ nîyamêne zanitene, endi zê her çî, zerreyê Tayîbî de zî, her çî, xaf de yêno zanitene.

Ne lazim o ez Tayîb, ‘mayîb û ayîban ra’ mektube biruşnî, ne zî seba ke zonê qo bimisî, qesey bikerî, binusnî, kesî de destur biwazî. Aha ez bi zonê xo qesey kena, nusnena. De kam ke hewl o bêro mevirdo. Nê birayê mi nê; sebebê bîyena ju şarî, na Dinya de qet ju şar kesî ra destur nêwazeno. Şima Dêrsim de, Çewlig de, ê şaristananê welatê mayê bînan de, şukan de, dewan de, zonê ma qesey kenê ke ju mevirdo? Ala şima reyê zonê xo bimisê qesey bikerê, bawer bikerê mekteb zî beno. Faydeyê ma û pîmê ‘Tek-Tek’ê Tirkan çîn o. Pêynîya nê ‘Tek-Tek’an nêno. Seba ke ewro teknîk û îmkan zaf ê, mektubî qedîyê.

Ez ewro endî şikîna ebe ju keso ke dewa Kurdistanî der o, bi rehet qesey bikerî, xeberdar bibî. Yanê vateyê mi kilmek no yo ke, ma gereke nê îmkanê ewroyî rind pê kar bîyame.
Mektubî merdîy, înternet, MSN,e-maîlî weş bê.
Tabî yo ke, şima zî weş bê.

İlhamî Sertkaya

7-5-2012

2 ŞÎROVEYÎ

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse