Serbestîye, aştîye, mordemîye, ciwîyayîş heqê her kesî yo. Kamê ke nînan kerdê binê bandura xo, kamê ke nînan zê malê pîyê xo vînenê, ê xora însan nêbîyê. Çiqas ke çim û porê xo, dest û lingê xo zê ma estê zî, ê însan nîyê. La çi heyf o ke zê ma nameyê xo însan ê.

Dîktator û zalimê ke çi ecêb bîyê hukmat, welatî zê hêgayê pîyê xo zen kenê, hemwelatan zî zê xizmetkar û koleyê xo zanenê. Goreyê dewleta tirke ma “hemwelat îme”. Yanî goreyê înan, karê ma tenya vateyê înan bikîme, qanûn û hukmê înan qebul bikîme, aye ra tepîya “weşîya canê ma”!

Canê ma xo ra naye ra tepîya kewto bela. Çîyê ke seba ma bela yê, seba înan normal o. Dinya de pêro dîktatorî ju mantiq ra, ju koka sîyasetî ra, ju felsefe ra, ju lak ra ameyê, munîyê. La mantiqê dewleta tirke tenya kan mendo. Dîktatorî ewro êndî zon, kamîye, kultur, edebîyatê kesî ra mudaxale nêkenê, derdê înan tenya talanê ekonomî yo. Nimûneyê dewleta tirke, na dinyaya ewroyî de çin o, şima naye zanenê?

Ney! Qayîtê qusurî mekerê, şima na persa zaf rehete tenya ezber kerde, hama nêzanenê. Eke ma na persa rehete ezber ney, bizanitêne, rojev û babetê ma nîya nêbîyêne, dewleta tirke zî heta ewro nê vateyê xo yê kê êndî dinya de qedîyê, dewam nêkerdêne. Kompleksê ma xerepîyo. Xerepîyo ke ma hîna seke sucdar îme, hertim halê seveknayîşî de yîme. Şima zen kenê ke aştîye, mordemîye, serbestîye, zon, kamîye ma xerepno, înkar û qedexe kerdo, înan ra rica kenîme aştîye, serbestîye pars kenîme.

Dewlete zî nê kompleksê ma rind waneno, zaneno, coka ebe quretîye ma ra vano, “Şima ke heq û huqûq wazenê, vateyê ma bikerê.”

Pisînge ebe merreyî kay keno, bira! Merre zî şono gerre!

Ma Kiliçdaroglu şono kotî? O şono sîndor, ebe eskeranê tirkan wer weno, moral dano ci. Qey? Moralê çikî? Hew! Ma ez çi bizanî? Wa xwezila zî mi nê halî mezanitêne. Zanayîş ge-ge jan dano zereyê însanî. Mi kitab û defteran têv da, ju fîlistinijo ke şîyo mewzîyê eskerê Îsraîlî ke seba hêrişê fîlistinijan moral dano înan, bîyo ya nêbîyo? Çin o ba-bawo, çin o! Ma ke bibîyêne, se bîyêne? Se bîyêne? O fîlistinij dinya de nêşikîyayêne reyna bişîyêne Dêrsim, pardon, Ramallah.

“Alîmallah, nêşikîyê reyan bişîyêne Ramallah!” La “Kiliçdarogluyê ma” hem şono moral dano eskeranê tirkan ke kurdan rind bikişê, hem zî o ca de şono Ramallah, (mi reyna xo şaş kerd, aqil sareyê ma de nêmend ke!) şono Dêrsim. Eke şî Dêrsim zî, şima bivîne, se ebe çepikan qîrenê û vanê “Ti bixeyr ama”. Tayê cor de zî Seyîdê mi vinete yo. No hal Seyîdê ma rê, ma rê heqeret o. Henî bîyo ke Onur Oymen, yanî Kiliçdarogluyî ney kerdenanê xo zê heqeret nêvînenê. Eke henî mebîyêne, CHP honde rayî Dêrsim ra nêgirotêne. No qençero ke kewto mezgê kamîya ma, axûyo ke kewto gonîya ma yo. Kiliçdarogluyî verê keberê înkarkeran de girêdaye yê. Ê mecburî şorê Somalî, mecburî şorê Anitkabir, mecburî kamîya xo ra kifir bikerê, mecburî paç û pançanê înkarkeran ver de bihurmet vindê. Kamî kole yê? Bêşik pêro Kiliçdarogluyê ke qederê xo ebe mecburîya keber û vateyê înkarkeran ra girêdaye yê, ê kole yê. Ê seba naye mecbur ê ke maaş û pere pars bikerê. Ê mecbur ê ke îcazet û emrê înkarkeran bikerê. Ma êyê ke xora qaşo vanê “ma zanaye yîme, roşnvîr îme” dimayê nê mecburbîyayeyan de şonê, rayê xo danê ci, nînan ra se bîyo? Şima çira mecbur ê? Kurdê ke nê partîyan der ê, ez şima ra vana, şima qey naye rê mecbur ê? Seba pereyî? Hay, o pereyo ke şima kerdo kole û mecburîye, şima rê xenîm bo! Nika ke bi mîlyaran pereyê mi bibîyêne, mi şima ra vila bikerdêne, na ray zî şima “dimayê mi de” ameyêne, hi! Ez rind zanena ke şima na ray naye kerdêne. Aqilo ke pere biherîno! Lanetî ro ê aqilî bo! Şima pars kenê, pars! Şima parskerdox ê.

Ma serbestîye, aştîye, onur û heysîyat pars nêkenîme! Ma heq û huqûqo ke kamîya ma, rastîya maya ke binê linganê înkarkeran der ê, pars nêkenîme. Ma seba heqê kamîya xo benîme “dizd”, tirenîme, la oncîya zî pars nêkenîme. Şima nêzanê ma adirê Prometheusî ra sareberzkerdena Seyîdê ma ra ameyîme? Şima awa tofanî şimenê, ma awa zelale… Ma mirenîme, kişînîme, qehr û qotîk oncenîme, la pars nêkenîme. Zerrîya ma weş a, wîjdanê ma rehet o. Ma yê şima?

Wax! Kemer sareyê şima rê bivaro!

De vindê nika ez qayîtê resimê Kiliçdarogluyan û eskeranê tirkan bikerî tayê. Bihuyî, bihuyî ez. Tayê zî înan rê biberbî ez. Xilemalo Kiliçdarogluyo! Wile Mistê Korî kerd, şima zî serê gîyê ey de berd. Ma o ke qedîya, şima k…ê kamî wenê?

Îlhamî Sertkaya

CEWAB BIDE

Keremê xo ra şîroveyê xo binuse
Keremê xo ra nameyê xo binuse