Kaybazê namdarê tirkî Kadir Înanirî roportajê xo de ke kovara tirke “Kızılayı” de vejîya, hevalîya xo bi (ebe) hunermendê kurdî Ahmet Kayayî ser o qisey kerd. Roportajê xo ra parçeyek:

(…)
Hevalê şima tim fevkalade yê, sey (jê) misal Ahmet Kaya embazê (alvozê) şimayo rind bî…

Kadir Înanir: Ahmet kesêde fevkalede nêbî, sey (jê) ti û ez hunermendêde zerrîveşaye û cansivik bi vengêde delal bî.

Derûdoro ke şima kî tede bî, prosesê lînçkerdiş dest kerdîbî ci…

Kadir Înanir: Çi eleqe? Cayo ke ez tede bîya, kamî besebikerdêne ke hevalê mi rê xelefe bikero? Hîrê-panc însanê bêsolî ke embazê mi rê çatalan erzenê? O serebût wexto ke program zere de dewam kerdêne, verê çêberê (keyberê) teberî de qewimîya. Hetta ez nêşîya ser ke se bîyo. Sireyo ke şîya ser, Ahmet xora otel ra vejîyaybî.

Şima bi deyîrbaz û rojnamenusan ke dest naybî nê serebûtan ra Ahmet Kayayî ser de, înan de dima amey têlewe?

Kadir Înanir: Karê mi bi kesanê bêsolan çin o. Çi heyf o ke mi çi ke lazim bîyo ke bikerîne, a roje nêkerd. No zereyê mi de qul o.

Şima se bikerdêne?

Kadir Înanir: Çi ke lazim bibîyêne…

Kaya merdimêde senîn bî? Bi dezenformasyonan ame waştene ke ey bi teror girê bido…

Ahmet merdimê sey (jê) zerrn bî. Besteyanê xo ke viraştêne, raver ra mi rê wendêne, rexneyanê mi rê zaf qîymet musnayêne û îtîbarê xo bi goşdarîya mi bidayêne. Zerrîya xo bi heskerdiş pirr bîye û o heta peynîye hetkarê pêroyîye û biratîye bî. Kes naye de kay mekero

(…)